กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

มาต่อนิยายเมื่อพวกทิวามีคู่หมั้น

เอาตัวละครเพิ่มด้วยนะ1 P/ }1 q: A# t+ G1 n, d
แบบฟอร์ม//ชื่อ:
' T$ @# j% R8 [อายุ:
& x/ R: W+ i9 j2 w  o6 g! m
สัญชาติ:# g1 ]1 F& l8 N' \$ `& G5 ]
อุปนิสัย:* l3 h- `. J; m7 j: `1 _
บท:เพื่อนทิวา-2/เพื่อนกียุล-2/คู่หมั้นพวกทิวา(คู่หมั้นของพวกทิวาแต่ละคน)/นักเรียนลาฟลอร่าดี(เพื่อนพวกทิวา)-6/นักเรียนโนอาดี(เพื่อนราชาทั้ง 5 )/ร้ายหญิง-3/ร้ายชาย-2
6 \3 c/ H1 D" D- Qเป็นนิยายต่อนะขอรับ

รายละเอียดเยอะจัง

TOP

แบบฟอร์ม//: H1 |( V# w+ j' C) `$ N, H" g4 ^
ชื่อ:ธิติยา วงวรประเสริฐ
5 d- O- m$ h, h8 kอายุ:11
7 h  I: ^0 A- L7 Eสัญชาติ:ไทย/ Y4 H/ G9 ?# U
อุปนิสัย:ร่าเริง แก่นนิดๆกวนหน่อยๆ กินจุ รักการกิน<แต่ไม่เท่าทิวา อารมณ์ดีอยู่เสมอ ขี้ลืม ปากเสีย
9 S( |5 w3 ^' g+ d" n3 bบท:เพื่อนทิวา
- y  \1 D% ?+ d5 x' L$ K & o: a; i5 q; y) C: }7 d$ o

$ E: ]+ s" ~, M. K; r+ F/ I/ g+ Nแบบฟอร์ม//) \2 h7 @) W/ x, O0 `
ชื่อ:ซาริน่ะ มาริ
$ w( y( Z. i- W8 oอายุ:12) E( ~  |- d+ @& z6 }; [
สัญชาติ:ญี่ปุ่น
5 G# X, ~2 D2 a+ V$ kอุปนิสัย:ร่าเริง มีความเป็นกุลสตรีสุดๆ ชอบช่วยเหลือ ใจดี บ้าการ์ตูน ซุ่มซ่าม ขี้อาย แต่ถ้าโมโหขึ้นมาล่ะก็คนที่ทำให้เธอโมโหกลายเป็นซากแน่ๆ
! r  A& |: p6 e6 y7 u; Q* zบท:นักเรียนลาฟลอร่าดี1 ?6 q; [! c: ^) G6 F9 G4 H% s) B

TOP

แบบฟอร์ม//
& E; N. F- K) L' E3 wชื่อ:โนอาห์ร่า รัลสึกิ(รัลจัง)8 ^0 ~0 T0 ]0 ~9 a
อายุ:.113 i6 E2 a5 v$ D+ R2 u* w1 X- c
สัญชาติ:ญี่ปุ่น7 T* ~  K$ f1 W- ]" _  ^; l
อุปนิสัย:ร่าเริงสดใส ขี้อาย มีความอดทน รักการเรียน ขี้เล่น เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมาก รักการเดินทาง เจ้าน้ำตา(บางเวลา)
% \  o8 a2 L+ |3 ^0 F' q3 bมีเพื่อนเยอะเพราะเป็นคนที่เปราะบาง
6 J5 _& k; J) }3 B, E+ Wบท:เพื่อนทิวา-2
5 V$ A' X. {! f2 M

TOP

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-6-12 16:42 โดย snsd
/ Q+ o1 p! }* R, P) p5 i
2 X0 l* I8 J- G% L7 yขอแจมด้วยคน(เป็นคนแต่งแต่อยากทำ)- p/ E4 k6 l! z4 [0 J" Y% h0 E
แบบฟอร์ม//ชื่อ:โหย่ว จงหยาง
0 |4 Z9 Q- p' Y% i7 K" S1 ~อายุ:11; V5 n. j2 O& V* v/ L3 A
สัญชาติ:จีน
9 A  a8 j. {; g$ Uอุปนิสัย:ราชินีนักบู๊แห่งจีนคู่หูสุดเลิฟของเหมยฮัว มีความสามารถของเหมยฮัวทุกอย่างแต่เวลาโกรธนี่สิถ้าให้ฆ่าเหมยฮัวก็ทำได้และความเป็นกุลสตรีทั้งหมดก็จะหายไป3 A% N$ y/ U2 K6 _, k0 I
บท:นักเรียนลาฟลอร่าดี
# W2 R2 ~; x% l* {. qรูป//

TOP

ลืมบอกว่าเอารูปด้วยนะเพคะ

TOP

ชื่อ//ลันดา มาลนี
2 ^8 H5 |8 \# Gอายุ//12ปี
4 q, E6 s! m! G5 k* K+ t: D& @สัญชาติ//ไทย
: g" D+ f* t' K' wอุปนิสัย//รักการทำดอกไม้เป็นที่สุด อารมณ์ดีอยู่เสมอ มักทำดอกไม้ช่อตามงานแต่งงาน
% j2 l4 d. w- k5 ^0 C: Q; {2 _บท//นักเรียนลา ฟลอร่าดี
! l; X6 j- m! h' u6 U1 h- t; q

TOP

เอาตัวละครเพิ่มด้วยนะ
5 }, G, t1 C4 E) _0 Zแบบฟอร์ม//ชื่อ:   พิมชนก  พิทักษ์สริ
+ o' `1 q& c# x- m, Gอายุ:12
+ m0 I; w& e! C2 A/ Mสัญชาติ:ไทย' x$ M0 u/ A6 g3 d9 C
อุปนิสัย:ซ่าๆ แต่ร้องไห้ง่ายมาก  เปิ่นๆ  บางทีชอบพูดไปร้องไห้ไป นิสัยคล้ายๆเด็ก  แต่ก็เป้นคนดีที่พึ่งพาได้(บางครั้ง)! v/ u' O1 S& Q" O# S
บท:เพื่อนลาฟลอร่า (ดี)3 L/ P+ B3 G# l

TOP

แบบฟอร์ม
( y  T2 X2 [, _" Nชื่อ:ลี จองมิน
/ l! z* h/ j9 K# x# Q% ~2 O' [2 y* zอายุ:11* G& N" I7 u5 a9 M' v! E9 C7 h6 s, O7 ~2 ~
สัญชาติ:เกาหลี& [9 q' v  s- D" M4 N' l1 L" D" x
อุปนิสัย:ร่าเริง  ปากไม่ตรงกับใจ ชอบกิน ซุ่มซ่าม คล้ายๆทิวาแต่ไม่เท่าทิวา เหมือนทิวา 55% ดีเด่นเรื่องดนตรี

4 x$ U  u6 |' @2 G1 J$ Nบท:เพื่อนกียุล& b, s2 z5 |+ U9 ?  M% s' x- d
รูป:9 u; s1 i8 v& [5 A# O& B% z4 `8 ]
' r( [* w) F. C2 j7 w2 I' _: R
' W! n0

TOP

เพื่อนกียุลผู้หญิงไดไหมจ้ะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด