กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana " z4 x9 V6 m2 l0 B& W8 m8 v
4 }; V, c- A- T5 \8 Y& {0 m3 [2 e
  4 O/ `: F4 d- z. e) F% n! k1 P

6 B5 h4 W! U$ l0 y! q/ e$ O                                                        
! z4 x4 C7 r. t, F$ U. c4 y) u9 p( `, W" w9 @
5 k7 V- x6 Z" p
นิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)
0 |7 F2 u  j. g+ @; Q/ u( E5 b: g0 Q8 y% \+ Y
ไม่พูดไรมากมายนะ
( E" H  o- Q" o! j. s- R# n3 w- p. U
* K% q* B+ ]1 K
แนะนำตัว
4 g" Z/ }$ k# }6 l9 b0 n
. ]: W+ O/ w- }" W9 ]+ j
1 F+ y$ S: \. X; ]2 y6 J/ H- v* q. V' ?+ `  N9 E( I

7 _/ x5 o- |6 A/ tเป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =" N" ~0 A5 _2 y  c# S6 q+ ^

! n5 e3 h( A8 J3 X. k) ^" n1 N" B3 a) S9 f2 l6 {
ตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี
/ X9 l' X5 s! o. y% j4 d
0 S) d$ q* G  l6 w* I% r0 R: N; o! R4 C5 L: J% Z( f2 \" E- d( Z

" H+ p5 y  d- M, W" j3 {

& x$ X6 m" `& t6 Y3 h+ @! M$ h$ z# X! r9 i! P0 T- a

  Q5 U, O5 X5 j* B$ T$ ?$ F; n- Y; rซาคาอิ ยูจิ, `# ~2 v4 A$ u7 @' v9 G
& c9 m+ w. x7 I

# |4 D6 s4 R' O' D' r6 d
% W+ x/ H8 i9 ]) d. e$ p

& m% V! E5 T( y9 {  a% Q4 `) S* E( D8 R. i. J
0 r: `6 m# r. n5 J3 P
- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)6 b- G# D; ]6 {  ^' Q* V9 ~
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน! ^9 I4 R6 O: e5 S9 {2 C; j$ s: a

8 ~9 ]' C1 g( n
% o( f% m! g1 o9 D" k" G  E, F& d: @  z/ a4 E

4 ?- l$ R) Z. D( Y$ `4 Q& ]1 A3 B' b% Z7 W: G4 N+ T
& p, r" W; \7 o) O; B4 Q7 j
โยชิดะ คาซึมิ
  |  F4 Z! F7 W( I( _  G0 E" e8 J+ M' ~
8 T5 ]7 t/ G+ L/ {3 V' L( F
1 h, S* ~1 m0 i3 P

7 k; X7 Y5 A" ]; k: {เพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ
" c/ a; J5 X% B& t5 P3 K# g4 J
/ N& W0 r5 U2 _7 \: Y* F
7 x7 _' h" Q6 i8 L4 r/ ?. Iถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=
( z" R9 p0 X' J2 g; ?, i2 Y3 L* z! d0 S9 \
% X. f/ I/ {7 R: a5 G7 q5 O7 M' v

+ L' Z6 M* T- Y7 [
; `0 Y5 L& H1 T# N
2 t: i% O8 B( X8 L
9 }# P: G6 V0 i; p9 s
พลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก1 P4 O5 h1 G9 ]$ f
9 B: h% X3 A' Z! w; S; i( Z

- H% a5 J8 Z' j' L5 Y2 A% zทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย
9 q2 ^4 _$ {2 k+ J6 |
- M. M! k9 x: g' \
6 H5 }0 R% U/ A5 m& Dมิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"
0 x. c6 J/ M3 w/ ~1 W" O; B) }2 M! T; s7 s# O8 d
เฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป
5 r0 L7 {1 l/ k$ f$ P, k! F2 ?
! ?' ]4 W! J# I, r) h; F: eโทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น6 }6 P) @5 R- I* u

. J" _: @2 ?  G& b: X/ R/ Nราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ) `$ l3 J/ Q/ C8 F" w% F
: k! F$ ^; a+ _/ c( G( \1 o
รินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป1 Y0 N7 `- s8 S9 I, W7 ~  X
: p6 O- y  J* s  H2 ^9 L
เวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น3 g/ i7 A, m7 |4 g
( ]5 y% q( g4 _+ P; c! n" P
สมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น) K" {2 y  l9 M4 G

( }$ V$ T: J* q4 c% kเขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้
7 w1 ^8 {7 L8 G; X3 G$ n
" X1 K9 {9 g+ Z  z% U4 {แท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย; l/ g4 O. _6 |2 w/ Y5 j8 G; X1 `0 g
# x8 e2 d/ i7 P* \, T3 q

! p& h0 _# Q9 N; R" kเอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ

1 {, u3 W: T/ {0 Q9 I

6 V. h- E$ s, R2 Y! S

8 |( h/ a: u# i, J" E0 S2 M3 qแถมๆ* h8 A: R6 y' a' s% Q3 K1 y
' O  Y, \5 ]: t& S; K% C

, U" W4 I$ u6 f" {8 z ' H/ J# b6 j2 k$ K7 B# ~
# b% N, Q0 }* g% P* G5 a* J& M
$ O" p7 O( R$ d1 B2 O
  V/ [" l7 D: e% x# s. }

$ y3 }+ ~& i: d; N% |. Z: S1 @

, Z: H) i) T# [7 P' M# W6 ~; X- B( h, h3 z; H
: t& ~- U! y. D- w" e& M
นิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย
: J0 t' z5 p7 t/ k" ^4 qhttp://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost  G3 J$ v& F9 H! A( T9 C7 _
เมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5
4 q1 C9 G1 x' p1 W9 r' r/ tช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด