กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana 9 r) V$ n" V) H. ]

# G/ k! w/ V$ t; D) z4 x$ Z- `- m  & T& q0 }. ?+ z0 N
) T% F  E; y# Q& t
                                                         ! N2 }) I' Y, U6 O  {

4 C. x, ~1 A- D. y: M
! ~1 a, H8 g& j) K5 k# o7 eนิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)
% @0 k' b' M$ W  G; Z7 M& K4 `9 {) A& S6 Q
ไม่พูดไรมากมายนะ$ T% {4 n! }' a+ d

1 Y( ]+ O  ?/ H. ~2 B& I  h  V) V. o+ O* F
แนะนำตัว9 w! F; J' |: z1 ]% N! {% B) _* z

+ l3 s% Y$ w9 o" | 1 N! J* k6 W( O1 U% Y
) W8 b, s, K! }& j: t  a

4 U% ]8 M( |  F& \% D1 \2 b% aเป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =
  d% a& s6 E7 R4 j: }* o8 g# e" b. u$ U$ z# ?
8 i! m2 l( i8 I- X, @
ตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี, Y( w3 f% b# c( O& P
) n, p; R+ [5 \, [4 P  `

- e0 V9 p4 i8 _7 c# K1 ]
' w$ c* I$ i" N! S

5 \( u: {& v8 |3 ?0 D, p7 n* |# n" f5 z0 g7 E6 v
1 l# P* z* {8 v
ซาคาอิ ยูจิ+ r( i3 R# R7 q- a2 g

1 ?2 K; ?$ O9 Y8 K. D; L4 U

8 y$ v! m6 z4 T7 C' @8 B5 n9 |5 D' `
* s: l# _5 u) Q" z7 r0 |' ]9 T
2 `8 y  w. Y) u! r
1 L( E# N1 v3 D% f

" I" h* q! i5 e& u9 k- {- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)
$ `# i" Z. Y) q. V( B; L" A4 R! T
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน
1 Y' G( ~- W% p, T* a. Q& L! i4 t; f% j) @: F' \& s# ]

: z) o* g+ }$ }( E
( {) ^' {6 {4 K+ G/ n3 v- t
9 i. l0 N( Z2 p) \8 p; Q# t# [9 {3 u0 X; W2 E

6 H% Y7 D! K- O0 ]# G2 Hโยชิดะ คาซึมิ2 T1 d) F" {, r  Y0 c

  [" T: U& {1 V+ V. c' J5 ?0 j
. A$ U! M/ N* `$ z1 S
- }1 s3 n9 j* o) g& k3 u3 [2 G

% s% ?* s% ?6 o% T. X8 p) @เพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ
0 q" t, n$ N# b! J
' L$ }1 ]; j! C- C, T/ w! z3 v
# c- q, b# L( v6 jถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=
( P' k5 K/ R7 |8 ^3 B1 {8 t8 I
' {+ @6 ^5 F' e
' u/ N+ X6 E! F

2 W2 _* S0 U0 N9 u2 V' T& |& K

* }% J" P: u% H, ]8 I4 V# q* ]- e3 T  ~& M" U9 T5 t, x7 i- _

# |: B1 e3 a! Y6 wพลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก/ Q1 ^; F* c9 Z5 B
( V: D4 y1 m" d) `3 G

5 M4 k- s- v) \. n. qทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย
. V/ n" g9 ^1 j8 g: z' J( h0 M7 m- c/ x

4 }7 l5 ~1 h8 ]( t5 n0 y! Yมิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"/ y1 ]/ L) Q2 _/ u

% E9 j6 g" y+ q+ Bเฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป
8 x: {9 L$ r- S) r; A0 P
" g* c8 }# g* t4 \- iโทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น
) \( ?7 |6 e9 a5 z6 U* G4 v+ ?7 U2 S" q- \8 q; l- f* n
ราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ
/ ~1 A- O, G) E) f
% n+ _- e$ Q: ?$ Cรินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป
- Z8 N- T/ ?# g9 s9 s9 Z) G& Z8 |
เวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น3 J: s. ?. |" b/ E. C

& x3 p. S$ s9 z2 U- l: ^สมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น$ \$ Z" x8 k3 [) A  O

, a9 x2 c) O. |: Q6 \เขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้
5 P( X4 K/ B% v8 w9 s6 l1 T3 t4 k- X- O2 r: Z- o$ C; M# o. \
แท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย
/ c, d# R5 N) _. l5 P" [3 O1 K' J4 ^, D

7 I' Q0 J7 f6 m9 o, Tเอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ
6 A. o7 q1 ]8 }; W" e" y( q1 o
! D% `& W! t  q

. X. n: w) q0 z8 I8 }/ T+ B0 |แถมๆ
- O6 E) W/ J/ [/ K) B1 B
! Z* r2 |8 K5 k8 o

; b2 ~) u6 c8 |6 Q7 {, P( p . j* d4 R$ ~( V. |
5 a( ?9 J8 g) S

! S2 T0 s% X9 Z( C/ Q4 ]% w

" x1 |9 j4 G- g * V7 F7 J9 h  p- ?
% ~" s5 J$ G; v. _6 v
& c  x. f$ J( I$ Q6 [1 t. X* v
  K; ^4 C' Q7 J5 L$ v6 M) z% m4 N
นิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย
+ ~7 o! x. g# M( Phttp://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost
# l, C$ y& ?( w0 z/ tเมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5" S( q+ X# O3 U& R
ช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด