กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana
$ f! ^$ P& b' s  A0 f4 W7 _* K' I8 Q2 X/ D
9 |! X& e  L& f$ p6 T  3 m. H  N7 f( {7 [

. h7 E$ t* l) A. x6 p( s                                                         1 d* j" ~1 O+ A0 N5 M4 y# H

8 D8 y6 ^: E  _/ b( m3 U) [2 u; G8 f7 _' Z$ l* M
นิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)
1 D" l: D/ f/ R* W$ S1 X+ x" A
! |2 o. [- B0 N+ _5 Fไม่พูดไรมากมายนะ+ u$ }% h" ?/ d3 d0 P0 N

/ `2 E9 \& x6 F0 @6 L8 _9 g( i) I6 V; e, X
แนะนำตัว
) @2 Y# l- y/ I$ z+ S5 E% T" q3 E  x- `0 h$ d
0 H7 D" s4 S- a( k, ^. y  a
+ ~8 D  s2 M& G4 ~

) o7 L' B& n" y  sเป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =
3 n  d: [0 K5 W6 M* o( ?8 t" F
3 X4 l0 Z# h1 z* P0 p. k
! K; l9 Y4 s2 B' n5 W6 k: M# gตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี/ y+ x& D4 c- A$ k2 {2 j

) V  P" M* e) }) R$ {4 `. B, t! K( j; ~9 z7 |: |" [, i, b" R

( L0 t7 W0 _% G0 E& i7 N

5 X6 q7 P% I# X- @
  C& Z! m: ?9 g% W+ a
0 C' \0 A- {. m" \: W* K( Hซาคาอิ ยูจิ
" \  d* M1 V1 v' r/ N- N0 y+ p3 f' ^9 R4 m, `9 Q' k

, `* v: L! O" s0 f: o4 x& ~( q; T
% a( `7 B/ f+ r$ ~
" ?% P2 d: U( P

& ^5 H5 Y! [; U' X

( \3 l$ F; F1 f1 c+ R* Z0 h- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)
1 r" X+ c! X0 S5 ~6 p4 A
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน8 _# ]" q1 V* C3 w! s

. H( B" t+ L: h3 }9 g5 ~/ w9 |: H2 Y5 v+ g9 M! ?" f
- }6 {" _4 H- F/ i  f

, u9 j4 q% D) H5 v' N9 v' u( D% N/ M" L. [2 @: p, c
* b$ e) `7 G" b- q" c
โยชิดะ คาซึมิ0 K. V3 R' D) O5 y& j& n
6 `  e3 _7 j* l% `+ l* v6 K* F- v! S4 F
& _% p( K. [* v/ J/ z& J8 y3 _
$ P( j& o8 N$ X0 {
1 t1 `$ P1 [$ T1 E2 A3 H
เพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ* t5 S( L& b5 Y# S+ w
* T2 S8 C7 \+ U/ P

/ i! O/ H6 q) L7 ~$ ~ถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=
; l+ A( X, r. ?  |9 ?& v$ x, E! t6 s& s! D: L; A
" L9 `. j8 a* P/ U1 s; p

6 n5 C. ]$ }  M0 O& y# ^/ c1 E
- _& f# C1 m# C6 F. y0 S" A

( S2 `0 D" i) E$ j9 @* Q
, |3 Z: t' ?. `พลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก
7 F. a- J; C+ I1 ]  d0 a  T& T7 v$ L2 q8 }0 j) t4 g3 d

$ f/ h6 u0 D. |% Eทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย
6 O8 M* l. [4 ~* p- l, K
7 K( P% S$ r4 ]7 i+ d7 C/ c$ p: ?6 W" K5 k$ }9 u
มิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"
/ ~* S4 h  Z( }3 ~/ p6 t
8 K# B- O$ o+ |+ s! o; n' fเฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป  Q/ d) |! F/ `- f; g$ |
( A5 I) T2 F! Z4 }& w2 O3 p
โทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น/ {, G, E9 V) k9 Y" _

) J1 q* _  {$ @& q) iราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ
) h4 i  b0 v. m: w- d& g# b2 R; X7 f1 ]; X7 ?! f5 g
รินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป
- }; a9 p. {- K/ J
8 W0 N+ F7 w4 O4 q) k& t/ z, a1 cเวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น
* ?$ d+ @- R( g( j* ^0 }
( m8 x8 S+ I* U5 i) t' uสมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น
' I0 V( \3 Q" t% v1 l. c7 s$ j4 j3 w+ ?* ]# i
เขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้
! }6 _$ `+ U6 a2 i
! ]  x) |( ~" }- i1 r$ b# dแท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย
9 @" k! a9 v6 V& U. L- W1 z
: p) O; y; ]! o: g, Z1 V
( a9 c- l+ B3 Xเอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ
+ _- B- L1 p' H; T
0 T7 z) t9 X, i8 u6 a, v$ t8 g* ~

$ |2 [8 P, x- b+ N' m/ }แถมๆ
& x$ j. C; e, H2 e) K1 f, u- S, A) z6 [4 P1 Y
. f& `- |( x. K; ^: s1 \0 e0 A

$ l# X4 s* z4 n" y) u% L

, e3 u& p( F  D2 O
6 n1 u. a% k- O4 a- B/ B. c" y" u/ r

' T& T3 w. A' q" b( p . C& I1 P. G. k8 G8 o1 a" R. W
$ j  o3 r+ `! @' E" u6 q  N9 e

9 D6 d* J' n1 G; m. `7 a6 x, V
7 `3 E8 Y6 E8 W
นิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย
9 o5 n0 N( K( y' c# B, T3 \http://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost
3 N+ z9 m0 p8 vเมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5
# e4 H1 H5 c* O! H  \: Q+ Uช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด