กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana 7 D2 E8 g- L$ q
  M) E; b! J) G
  
  X3 t) _8 V0 R. b  r
7 x8 Q4 s% |& p6 r& j                                                         0 B3 V8 ]7 h' k, U

% m$ `, u9 P% h
# G9 q3 `) Z. Aนิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)" h' D! q! F1 z3 G5 r1 U( V6 F$ U
  b2 K" m2 n! C5 D, P0 j
ไม่พูดไรมากมายนะ3 W& b' e3 k4 Q: D; e# j
1 E3 P7 j3 \& a5 u% u

- _6 V5 o! W. Oแนะนำตัว" z5 o6 M4 V2 q% h: K
7 v" H  Y! ], L3 X9 P
' K+ U- n7 K$ _* {6 Z

8 G& L  G. K/ D9 g* o3 C( V) a9 }# V# n  Y
เป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =8 e% [$ S: j  ^) z8 n5 u
  W& P3 g/ F/ b9 i

; q- M& S; Y1 m4 {+ I# vตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี
# p% {0 A+ |" z, G+ c  T" p8 L0 f' \! S0 ?6 E! }+ N

* n$ A# k! u/ f& X7 l- ^
! ], w1 k) d- I2 U( @
% u- P; _5 x! Q$ B) E4 N
& y" P3 v; u, {
9 r3 ?& i  b  e
ซาคาอิ ยูจิ' u3 V# w' x) g0 `# g: Q. x, b/ D8 E/ @

9 O* {5 `0 D/ R; E2 l* K. p' d

$ [2 s$ S( {- }  p
: y3 \% M5 j: u
8 B9 W4 ^& W& w; A

  ^# q9 l1 o4 _( u. @' y: O

. A* `. p) Y8 U; h% \& Z- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)
4 h2 C+ N: l+ }; ?% {% H: b3 b
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน
' |# I3 h; L) Y) Q8 @9 s  \  I7 O) G( d
/ a* P2 j! p3 W/ o7 \# `+ m/ P* D: ]# X0 a& b: j, N+ a
" P( j! q! {6 b! r4 C
6 X. g& ]9 S4 M5 M1 R
4 i) }- e. R# y8 v

1 [' Y" H& c( N$ i" E6 S: dโยชิดะ คาซึมิ0 t: A  a* u: @% i9 ~; `& E

) Y* G) M: f5 _6 c+ [8 Z
) T& F9 @& S$ ~2 L, U5 u% \
+ ]8 y6 a8 k8 F3 p, e7 K; R
7 l) A2 c+ w0 [$ N4 a
เพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ
7 v$ Y6 `8 r# V' g+ t  ~
0 H- w9 ]+ ?# s8 _! q
( K. n" |, o' [8 `) a1 Zถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=
/ t, n* i$ L) }8 p7 M+ B  [) T
' p5 k! R, ]: j/ O
  ?4 h- a/ q8 S1 O

( K5 M7 z4 b/ ^% l( y/ |
' E9 L9 o% K9 w0 q

' C1 M. q5 _0 P, z  S( n& ?+ W7 A6 m( [( f' P( }
พลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก
, ?* F" B4 _7 R# ?/ @7 n6 Z. \
% E$ Y+ w0 P' s5 S( s! Y8 N/ C) h
ทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย
: F- e- v. c$ ]8 T9 @
6 ^' q; [; z; B' T( v  c, C0 a* ?: P" [1 w9 G( Z
มิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"
9 a2 M5 F: g$ l  ?) z" J3 s+ n6 u; ^9 u! Z- W
เฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป6 g- v, d2 O  J
: `* ?, b7 _) [
โทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น* P# ~; w/ \) S6 Z& i' @

+ c" ~* I2 ~  x( Gราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ
+ S6 x: [' S$ K* j& Z+ S! v' b6 U( Z$ M3 X- Z
รินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป
" q! K5 Y5 Y3 _9 o: n3 f' H6 b5 M6 k4 i6 Y+ n
เวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น1 ]8 K9 ~* T3 @. b, L9 k3 O' W

: `. ~. K  I& bสมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น9 z: f+ D7 d: }' e, b6 P; F: n

0 d$ M1 L7 }1 Pเขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้, D) F- L2 M. L. c: H1 c8 M# y5 j
  W9 R5 M3 {' ?* s% @
แท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย  d3 K$ g0 e4 B1 Y" {! v

+ A) Z  D2 a! L% V3 y( J
$ L6 V" ?1 Z$ I( x( I# ^3 ~เอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ
6 ]. S, [5 E  f3 o8 H$ p8 }

! Q6 }" |+ k5 |" G& |% T( e  V

9 p2 b; r% Y& F3 V# `: R5 H5 |แถมๆ
" ^2 \- b/ |$ u7 S& d" N
* s0 o: A* p7 E" `  A
$ v6 }% I# K1 F- _3 r, s. m: f+ f
9 ~# }+ Z; p; T2 E4 T6 A. K

& b$ b: a( h# `
7 j2 K* I3 `0 s0 |; G
9 V  W7 n6 R0 n. |+ A$ |

& j& f9 t! @" [: X
' V/ G% y2 Y" f8 P- \3 x: O

% z7 B3 P- v3 \$ y  B2 n8 }1 G* b$ }# F( ^
' p$ B0 u3 p& l, j' e4 }9 a
นิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย6 c. E$ V1 F1 U9 d( L$ O
http://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost
4 o: N/ B# q  i8 mเมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5. I6 }& Z) N* c9 L3 T
ช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด