กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana
' E6 `" f$ S1 ]( R2 W' Y0 ]  n% x/ Q& X* E
* h& S/ Q+ P3 i; C  
8 r8 ^  O, b8 X4 `5 \$ e' ~8 ~  ?0 V# j# D0 L
                                                        
8 T. t3 A& m8 t4 A& \
7 E5 `7 P5 j$ d# @: T) B7 R# y, e8 h: V
นิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)
# v7 x' f  X; y# [. T: j; _7 t6 Q2 @' g7 D3 Z' s: z
ไม่พูดไรมากมายนะ
- G. V7 E; j. Q7 s2 W
1 f' e" @3 n3 D" x! J% }
3 \1 P- u8 q2 R3 T6 iแนะนำตัว: B( ^2 V; |$ \: V
+ [$ o3 F4 Q8 e- J  y

, r0 j; w9 w! Q
3 F7 c& Y/ L( X1 e
, x* k2 Q+ a1 D6 T2 Dเป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =4 ~( q1 M2 Z" f% B# d3 |

, x7 L8 c: R; V) [5 B5 d# ~" O! _' N# J
ตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี
# n1 a/ N/ c) K/ h( i; i! z" q5 b) Y" J

: {9 ]1 r, z* S( ?( E  f# i0 G5 f
* B3 }% m- y( E3 X( w: Z) k* Y- b; u4 T

0 F+ O  I; o" L8 Z5 k3 u( s# r! T" C! i6 e

1 F0 c+ g- B$ }- Iซาคาอิ ยูจิ( M- i" z* y+ x  [6 |. L
' q# {/ {0 A% F) W# @

7 Z' z9 k  D# W0 M1 C8 _ 8 B/ J) |+ a- u

+ l' p: i6 F8 `* Y
% T2 N- ]% x* x

8 R1 h; z: k& b- P/ X- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)
% t5 {/ e4 E8 g
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน
1 M. _0 Q6 A( p1 D  y1 S7 l: Z6 D0 L& N: t, p7 Z; o
7 z, ~3 {3 z+ ]9 E7 E

4 a  c% o3 b* N9 z: u0 X7 d. a% R/ e2 h. d4 \

3 [; l* t4 Y& @$ |
. W0 d5 A* L3 S7 |" D" }( Uโยชิดะ คาซึมิ
# S! N( d( G3 h( G' K* u: _7 o' G8 h. j; T9 C/ ?; D

% o1 {: Z/ B* P
" u6 f9 v5 A1 ]* v9 D0 B

1 A6 w" I% V3 f' N9 L- f8 p  gเพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ3 ^& V! X5 j: G' c+ M8 D- Y

, z6 |" V' u+ _  L
6 j# H. R( f' Y# Iถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=
6 y! R9 l9 H# i( [
% t% i2 o: T0 s* r+ e6 P4 ^
: d: ]/ A; ^3 Z7 b$ y/ q$ ?
' x5 K  Q, [9 ], f% q& c

) L* R, c1 U  T/ b; w! |1 F  w; }" u/ g4 Z% M+ s- o
. \8 p" F( q6 t6 q" X* H4 j" Y3 N! _
พลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก
1 P0 D6 A& t' j/ N8 [* b
, x8 U9 V# \5 ]' a
1 f( l; G/ {8 O' B- _4 Xทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย( G2 W" W* \+ ]  J* ~' L; f7 u6 {; Z
# r3 a; l2 @7 k& v) y, I

9 e8 _" q/ d  @มิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"4 P' y3 H* u" `/ }1 }+ X
( Y4 `3 D8 J: j) `' o* \  B
เฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป
4 J- x0 G, z$ P0 x* t
, P; T- S3 Q0 [4 _โทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น
2 r1 l7 Z) X6 h) |/ W; d* k6 G6 P+ L* c/ Y
ราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ
% t3 h; H+ i3 j0 z$ n  u9 D+ O- Z# n
รินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป
9 Q8 U8 J0 G2 K( i' H6 s( c8 q% B
# j7 Y5 r3 i& Bเวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น0 O% c5 e- d! K5 p) W) \2 w) i

  e4 a' w! I$ Kสมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น7 S3 z' N7 Y2 X6 K. F
+ ?- A6 w' a7 L) x
เขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้
  [0 s2 e2 m  I
- B5 X; |0 s9 D4 \- aแท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย
! ?' |$ c  i+ |/ D1 }
3 L$ v& G5 x# D8 G/ J) |4 V- v' N# U4 k* C  R" _3 o
เอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ

6 J) t+ [8 T( R
7 [* R* {& y2 z! a0 K$ l
- v( W# ?4 U( T* ~  F# Y
แถมๆ! B: Z# y, [) M# p: ]

* y8 d' M' Q' j1 k/ K7 J: ]. ]
& F' t3 H3 I2 O* [  o( Y
% n4 R' ?0 I. y0 ^$ E* q% Y) {

, o2 }! u/ _$ `7 ?: v
9 d; e9 f, z' N# D' n
! k# N! T% \' d" ]) i
/ \0 Y# y7 J' T0 j7 N- f/ H. m' o
' J8 u! l: o4 s+ f3 F
1 P; f& P# t9 X9 T4 s  x! [) Y- `

; d) d) f( `2 R! [นิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย
" X# q/ J# z$ m1 U+ Qhttp://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost
0 r$ n  A* T3 G  Bเมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5
9 X5 {% x& }* b9 ^ช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด