กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana
6 I$ N' F$ R. y) |  q) F. i0 e  g( l- J6 f
  9 L. k* Y! P5 I) P
+ ?- b1 g/ Y. n& K" ]* e+ Y2 E
                                                         % I  t3 O4 B6 p9 N; P/ P2 F
4 j1 P  T- R9 O. y2 M% s  D
8 D$ g5 ?9 f  i) U* A$ _
นิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)
' V% p# |4 q  m
; }- j8 b$ x# u6 }' }  E0 {" x* aไม่พูดไรมากมายนะ
9 F) G8 Z# B8 s
  c1 A2 ]3 z; B' a3 _, b, X4 N1 V: u% o3 j( b- _
แนะนำตัว
( j1 u1 u+ [+ q' _$ j! o* _
1 C3 j) ^7 \& Y 8 A" \. V4 G& j* |# f
  n+ E4 [& C! L# q6 Y
' w! ^+ i3 G) g
เป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =
: |, d3 E/ d. \/ [7 G* i# ^
" A: \* n7 l, j  y+ g" H" [% a0 R; Q7 B& l' T. Q1 N6 q0 {
ตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี6 S5 X, R# _6 l5 Y/ H, S# w# Z
# a0 U% m1 `7 i* a! p$ J" _
* L8 b2 c9 R& ?& Y/ Z
% ?9 J9 B; [# q2 @8 D! l9 E0 v8 w
7 _6 v: k, O" X, r. o
# P7 H' G- D) ^- ?& c! y
* A9 `! T3 \% D, E5 I& B
ซาคาอิ ยูจิ& _( n' \8 s* {4 M1 Y
# s: h( ]% F: M7 {, O! Z( j* ^

" j; |$ \1 h( J& g9 K  G 1 U7 X" ~, j, F2 j. o

; s! \! u6 b( G4 ~! H8 z6 d! P- B/ |3 w+ v0 O8 n

) _2 X3 z( j* Q' c: i5 K- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)
& ?! A1 P$ e9 |5 f' z- ^
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน+ ]" t8 V6 r$ o# G! }
6 p+ i% X* L9 V2 b( w% y9 |" T
4 O6 |3 l1 }, @( B1 ?7 |

# o" l% d3 ~1 h/ z" I; ~5 S; P/ K  @) r! @  E8 M0 Q. s
4 H6 [6 x* W4 C) M
1 Y  ^6 l3 p' T! L' M
โยชิดะ คาซึมิ
% r# Z0 a+ n6 K/ x2 h7 S" M) t2 j
/ n6 W  L& i: k7 x1 ?9 m8 \$ H" _0 ^

$ B3 t, G" O4 s9 g, z

2 g$ ~0 Q3 F8 x. ?( v4 l  Sเพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ
- f7 `3 x6 w4 |% S
- ]5 Q2 e+ ]7 K; i1 U- R: A0 X7 ?, n( `, G8 \( g
ถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=5 y6 h5 E6 |8 m
; w9 I  h. f- {* Q
4 T8 d: l) D9 q  Y) G3 P
7 q2 {7 {6 S' p1 _4 _9 Q
; l/ z4 v* X) a3 N/ M
) W# Z8 U- c( Y! X4 i6 _
  A% q- V% x! j2 H
พลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก5 R- y8 n' F0 r; ]
) n8 a) o" i) n+ i9 L

2 j9 E( M* {- N; [5 m. G6 [# ]. Yทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย2 ]; n- c# F9 j. b4 `2 a' P
9 ~2 i4 r8 j7 J# b' J* N* h, Q

6 c7 ^! U6 N7 S7 Y& [. h# H$ ^* Q. ]9 qมิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"
# j, W! t9 [7 q) p7 y  @; e
7 l) c  F  r5 Yเฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป3 A2 m9 e+ l9 Q
7 C/ b& p5 B  j8 j" Q$ y
โทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น
  Q1 U; Y: p1 ?# E% v- i' g* G# z: E1 q8 H( }# a
ราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ* |, W" L8 b# W, t" E1 R8 }
- L  @, O# s5 S" M& C
รินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป) H+ X! ^3 C3 f9 ~+ s7 O; J) N
0 o$ X3 D* R# s
เวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น
* N: K6 N) e; p6 m1 ?0 t, {. V: C* u% Y; M
สมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น
/ C7 u& ], I. }8 Q1 b* R' X
8 y9 _. ~; [3 E- x& e( eเขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้9 _5 j! Q7 W7 V# }! q! f
4 ]4 S3 n& _  Z7 `- R' L
แท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย/ A9 P/ h8 z/ H# t% k7 q* v8 ^
& N. t; u) N0 @8 y9 d* u# j% Q
- e; c0 b% @2 s( B  d
เอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ

8 J' X! u  D5 Q, @
. |& {# C3 O% s$ u. [$ r1 s

& {' u4 a  V' a& e# _) Pแถมๆ/ n' r- A- f+ F( i

9 G- f* Z; S  p1 w( m
& Y! Q4 ~- E: W5 y6 P; F# ~5 n

# i1 X( \1 Q& u0 h
, C$ I( G% S8 [) T5 X% ]
' {2 H& D% s; N

9 J9 d5 b: v- V6 t  ~. n# g 4 p, u5 S$ u8 y9 v  N5 C; F( T" L

+ X8 I, S5 a  W6 K3 e  m
, }4 z0 z5 m7 x! I0 b, |
+ u- @+ o/ G% m% E+ |& o' [
นิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย
% e, c) R5 {& d9 shttp://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost
! v- N  R  _9 u, X* uเมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5! Q  Y: q' i. |0 U7 v1 U, _2 s% H
ช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด