กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana
2 W- {6 x( C& v% z# ]1 H3 p% ]; E) t/ s  J( @4 m" Q" r; E8 \
  # D, T6 W  e$ e, h) X

5 T) k, n$ s* o! Y$ t                                                         , n7 u- [6 J  M! l( O, N# O: N
' V0 g) |$ `. T. M; h) i/ p; v+ ]  S
' |, h2 z$ O; x
นิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)& }6 W1 H0 J! F0 U+ Z
% d* _$ a, z& ]; h8 a# c7 j
ไม่พูดไรมากมายนะ
* F8 M" x$ n2 b8 Z7 L8 O; j7 f& N( W. Q/ a& t4 Y( t( k
  p# D; F$ v4 ?7 }. W. Y& G
แนะนำตัว
5 R" }# J% J3 s; {% J
  f3 C+ O) @$ I% S7 p$ Y/ M' d' @
- ?) e% C8 z: T- u! L( z$ |# g* A
7 K  j% t: m" K& ?4 l2 l) R, @6 P; [$ p1 Q: g
เป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =4 M% V& p# t4 h; f# k6 h5 r
4 D% v# q) J* A, Z% W$ @9 f, W

) Z: U* Z' p0 b+ N$ P3 ~- S3 Z+ h. zตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี
, ?+ A, Y6 V) A, b5 J* h( m; ~# n6 I' B. o2 `

8 D% f3 e# w2 L" _" I1 }+ j
: Q! x/ T% X8 q8 q

3 c" @4 N( D$ A) w/ L) _% i, u0 a" b! h* F% [2 ?
( c+ ?. c( l/ q& a$ S$ L5 }
ซาคาอิ ยูจิ
" e: O; R1 W1 ]2 F9 ^
4 V9 x: W- Z. E1 b, s4 V
" K# V0 S" l) {" z% \
; ]2 `  E; M6 O2 l5 p

8 }5 f9 L7 W- ?- X6 ?" w9 ]1 W" N
  C4 z1 p$ d% |' [4 z

# ?4 ?( r0 p1 r9 Q1 z6 v4 J- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)! ~* v  M4 L4 H, h& L* a
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน
* z" l# X7 t& H9 r8 K: F
: e9 k1 h6 u  j& g  a
( k8 |* e3 d  ?0 l
* ]2 M, J8 l6 K% J  z: `  w+ `2 H. n5 F/ `2 Y
4 J- S( O7 v! E4 ?8 N

6 o9 z: v  N  n1 l' s- N. Lโยชิดะ คาซึมิ  x2 Y2 J" l" i2 z6 X
2 F( y6 I$ W9 W6 |- ?

- A/ J1 o; |5 k, h5 ?
0 v. n4 T. y, U) U  h! V
+ l" {1 A7 Z  s& W* g
เพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ  P7 i2 |$ D9 T+ u4 L- O
1 ]3 }9 z( M! b' W4 {# v
8 t9 ]0 l4 u/ W$ S
ถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=
; S) P, s: L. v1 @
2 c# @. K* h4 r4 L; G% `: C& @
$ G8 j0 C# X  p; x! i2 n' _

( i8 n0 C2 G* F' V

3 T% D0 a2 E5 d' l. P
- f0 L- }& q# ]. Y' X9 u) f& r$ w! H
พลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก
/ k# ^( M0 t) i( F  ?- R
  n' q+ S  U8 w0 m5 P: ^. x/ ^3 n4 y3 V* \
ทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย
/ H/ g: d/ _' f6 _8 g2 D2 c9 k, |7 j! U" s
( c2 a& P6 k6 l* H' i
มิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"* b# }) ~+ {& l9 V

/ t6 t! i2 I7 V& @. fเฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป
+ s7 f5 V7 C0 l# q5 R0 J# C. \* {; u: R4 ~. ]* ?+ e, I/ P. \
โทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น- \/ o; l& A( i- b/ W6 E
! j9 {) A+ U: r( T. C5 N- X/ t
ราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ% Z( u1 A, N0 s2 v+ B3 A

, m0 i# U; C/ m4 _5 Hรินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป! P4 R6 D* v: X% o+ u
- g' [! H4 U* y% h
เวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น
8 h; `8 B7 L+ d5 G" F# t6 K, e
" k6 y8 S8 e$ ]' y) wสมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น
: n, H. r( p! g, M: v2 d, {4 Z6 ?! @% W% g% J* w/ J: U
เขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้
% Q% i% K# r" B6 m8 h4 n- K) ~, R2 X( ^9 ]2 K+ ?5 a
แท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย
9 A0 F. R; l- W3 l1 \$ V# J: q9 i0 V7 ~* N7 c' A: `2 S

' y$ q# O. v7 J  ^0 G( xเอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ
; z. F! f# @! a* p8 E

3 q/ g! ~- O8 a1 g0 ~: L  q

- f+ d# d* T* E9 \แถมๆ8 p2 r# ?& U* m" A9 I
/ W/ l: |1 j1 n8 Q" ?$ N6 `  ?
9 r1 I5 e# ?8 O( e# O" X6 I

& Q+ _) r: c& z4 d! f9 @
2 \2 |* W1 K1 p( {

  |, N( U* R" ?
2 q5 i. i* f* V/ a
3 N/ t# [* O, I+ p; t$ n$ t

9 A0 N0 c& a, j' i! Y9 m
$ V: d" P0 l! D  V3 ~
- Z: y' h0 y/ H/ n" e# ~
นิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย
; [' w$ ~6 ]0 z/ i9 T3 Whttp://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost0 i8 v; i1 k' |# f2 ]( @
เมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5
) Q8 E! Y$ b3 J1 qช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด