กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana + e7 E, l& B* u7 n! _1 t! c2 H

" J$ h. f& B) T* e4 V  
! H+ l! W; f2 q
6 r" `# \; B4 p% I# p+ Y                                                        
2 I* C  D( W. r5 d6 \$ n
6 w) M) E' G& m: n  L* y% I
2 f- k0 R" b/ M- Y$ B8 wนิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)
5 G7 D+ J3 s) P7 w6 r7 o! G. s0 i3 K9 K8 j4 C& c* V
ไม่พูดไรมากมายนะ! h( i. i/ M3 L* h' j
, |7 k1 e4 s6 |: i/ p* m

: O4 u5 t- \/ X" C3 }/ W2 gแนะนำตัว7 g/ B/ v& Y/ l5 E1 ?! T2 q
5 y- x0 p6 h5 d; E( a
& J+ B- R& u: p3 F( V, i
/ s8 z4 l* R; S) i$ m8 S7 H1 n2 x" H

# l7 ~* g6 _( cเป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =% C7 L/ Y6 d4 E6 C$ q

5 Z6 _$ E% j) r  k
0 m8 k& ~( W# a$ @0 l0 J6 aตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี
# k1 ~8 s) \  g0 Z6 w' r
4 v9 \" m& U5 v$ \# z+ m- D2 u
0 t' Y4 }9 L, m 0 n, x) x- j5 k( K& W& [
/ ^/ U) H# d0 b% A# Y

' t+ C6 A3 l/ O. Y5 ]9 U+ C" e+ |2 \$ a6 ?* e
ซาคาอิ ยูจิ1 o: S  r# ?) n1 Y

! ^, W; B# z$ X3 F( S( p' Q

  _9 v- W; H0 u! u2 D0 t / @" ~  |6 A* w6 c1 P

" N" v2 c: F/ X/ k3 O# A4 U3 P8 C9 Q$ k6 \! l3 c# k" a+ r
3 o- ]- W% n) k* X
- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)* q' w6 g2 F& X0 r1 {6 c: o
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน4 ^, C" d0 W6 D- ^' p7 u. }

# R( j0 ~) A- O! _
; k2 k- u) \; g% J5 `  _
# z! J7 n2 `7 N* }( i, y- {! E& Y4 M8 u& y8 F( X" {! q/ g! V6 p
1 L7 G" T: a. w1 R/ F- x. N3 I

, A# W: f. }% w" E0 b% s2 uโยชิดะ คาซึมิ
4 {* ^. G( D8 X
/ D  _1 \6 E. t1 X& [6 K' Y5 F, g' p7 y
  d4 D/ H- n$ f% m( T& \

! x7 L/ |. C3 R3 iเพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ
  O, M. o/ v) P1 M" K2 I. @3 X* n& H% W& r4 U3 u; H! W
) H. w& b2 h* h9 @) C1 _
ถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=
9 \7 G: h' b: S- C# x5 h8 P9 Y
$ {8 I: T$ t" `$ _- n7 c
2 X# N' @& `: K! O8 @( R: a0 Q1 E$ a

2 M6 w2 o+ C% B4 ]2 q
+ x' ~. ^& Q" \) V1 D

( u' o( I5 L! o, J( D6 Y4 F
3 D+ i0 ?+ R4 c: ^; q* n6 X7 R7 aพลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก
8 h( T5 Q/ _  U3 _  U. K3 s8 s% y* @9 ~8 O9 q8 f

4 n# {5 G9 T8 N1 I" Q9 p, s& gทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย
, e8 i2 D9 r+ m' L. c: m* [# h/ ?/ C8 C# A) B/ o$ t  x, G. j1 V

  }$ |" A* F6 f7 w2 Zมิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"
) c2 U( R& P! L$ y0 u- w7 D* l7 L9 v$ L+ G
เฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป2 M) w2 q& T" x: I" L. F
, q( Z* v# o+ u0 {- e
โทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น
4 `% ^, \7 x( {8 ^+ R, F3 h! d& ]1 @3 D( J
ราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ# Z, `2 A5 G7 ^1 v+ P9 k

& N* |& T5 G7 n% _' L/ b. Vรินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป. F  {: a) Y. d

1 I1 U; }3 c$ r* ?# yเวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น
1 R. {4 _- ^) `! B9 @. r" s1 u  U! y+ o; X3 F1 u. v4 C, {
สมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น5 M1 y  `8 k8 b0 U% T
+ D" ~8 M; H8 b  _' m
เขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้
' s2 e, O1 T1 }( Y* Q& _. S. p0 m: H. [: @! T6 H
แท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย
0 i; v/ }3 N" S, v8 u/ O& d5 P
6 J* g$ h+ v) X+ W2 f. g; w$ m! g( V) R( M+ n
เอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ

: R8 K7 I# I+ l& n$ M

) V# w4 q" k8 G+ ?
7 H5 J; C: F- }5 J$ O
แถมๆ
! m& G# J* z( r) D+ [
- N9 \3 ^% ]- }8 N& I1 I/ `' a. M

" `) ]: K0 b6 ~ 9 \) G5 `3 `; B8 @' y" ^1 i4 h7 p
( }7 o! A. `2 P7 i6 a3 P7 C. P

6 l, X# e4 v7 p& ~  P2 F

, q; e% o! k; Z3 V
0 `7 J/ ~+ M6 U( t; K4 M9 {3 \: F0 v

/ r% `  z! r2 v! K8 g0 r2 `1 `2 @9 s% D) W

! l( I! T/ A( C" Vนิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย1 H+ y4 o* t: i  w
http://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost' L  V1 n: X- u  F% B
เมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5
* n8 m2 ^, m* |% I% ]5 Hช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด