กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นิยาย เนตรสีเพลิง ชานะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-5-28 10:43 โดย chana
. F$ j" U* [9 t1 y+ L: a- n) ?, a$ c( E
  % y, F+ m) R$ z& ~% J+ c; d

! C7 I4 b6 Y0 \7 a, ?1 _! [                                                        
" L! p; l" D- x/ p
7 B$ _- Z1 \3 K7 `
) V0 P* x9 X+ p; W/ R3 Pนิยายเรื่องแรก(เราลงเองแต่ไม่ได้แต่งนะ)0 l" F/ {& P% k0 h3 t, {* }

2 D/ A: [: p% E! {9 yไม่พูดไรมากมายนะ
+ s+ h& x+ ^( N: A) c
1 N' n- W6 h9 }; ]+ a; x
5 _( I7 n8 D) g5 F+ y; oแนะนำตัว) |& y# t; M, z# ?' u& L
, n! t5 q; H5 ^

, K6 r( l! L  B: B' t7 ~$ R
( r4 o! |  Y3 h/ m* X2 J- l) M+ l! J8 ]& g/ d
เป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟลมเฮซของอลาสทอร์ ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอที่เป็นเฟลมเฮซ ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และเห็นยูจิเป็นแค่ทอร์ช เป็นสิ่งของอย่างนึ่ง สนใจในตัวยูจิเนื่องจากยูจิเป็นมิสเทส แต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้น และคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้น และในที่สุดเธอก็หลงรักยูจิ เดิมชานะนั้นไม่มีชื่อ โดยจะเรียกกันจากฉายาของเธอคือ "มือสังหารเกศาเพลิงเนตรอัคคี" ต่อมายูจิจึงตั้งชื่อเธอเป็น ชานะ จากดาบของเธอ นิเอโทโนะ โนะ ชานะ เธอเป็นผู้หญิงที่ ซึนเดเระมากๆ= =, e) k, `3 R  ?0 w/ a( s3 ]! q
  K+ ]& q: G* i. u# K
# v3 r9 L) I" q% B2 W8 s
ตอนที่เป็นเนตรเพลิงอัคคี
/ K- R+ V, z% @( a' W4 ^9 _, W" o& J+ F9 u; ]
( e8 D: T( q# d) g( O$ S$ m2 z

8 X" o; l# z2 y" @. o
) t% Q2 U4 f1 j2 G& A: ?9 \
9 ?5 L5 m; ^. R0 _% k0 b
3 V0 Z' _( K: x3 t  e& H0 z
ซาคาอิ ยูจิ
) ~. S: x" o% u8 _- W& P: |% D2 n" C1 N
6 b3 k. [, p" ^! J9 F

! ?7 ^6 {2 ~7 E

4 D; h: R' G/ X
. D$ b8 x" [/ j

4 [% z7 C, |. c0 O6 N; T- (แค่ดูจากหน้าตาก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นชนิดเดียวกันกับโนบิตะ= =)
- l# b! h8 O3 j3 Z, |- l& X
ตัวละครหลักของเรื่อง เขาเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเขาพบว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้ว และเหลือเวลากไม่มากก่อนจะสลายไป แต่ทว่าเขาเป็นมิสเทส ซึ่งไม่เหมือนทอร์ชทั่วๆ ไป เพราะมิสเทส คือ ทอร์ชที่บรรจุ "สมบัติ" ของพิภพแดงเอาไว้ ซึ่งสมบัติของเขานั้นเรียกกันว่า "เด็กหลงยามเที่ยงคืน" (เรย์จิ ไมโกะ) ด้วยเด็กหลงยามเที่ยงคืนนั้นทำให้ยูจิสามารถมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปได้ตราบที่เขายังมีพลังชีวิตเหลืออยู่ แต่เพราะคุณสมบัติพิเศษของมัน ทำให้เมื่อถึงยามเที่ยงคืนในแต่ละวัน พลังชีวิตของยูจิจะถูกฟื้นพลังขึ้นมาใหม่เหมือนไม่เคยเสียพลังไป ยูจิจึงพยายามที่จะฝึกฝนการใช้พลังที่อยู่ภายในตัวเขา เพื่อช่วยเหลือชานะในการต่อสู้ด้วย ยูจิเป็นคนประเภทที่คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้ชานะรำคาญในตัวยูจิเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกันก็ยิ่งทำให้ชานะสนใจยูจิมากขึ้นเช่นกัน; ]5 ^; Y6 Q  l7 _& q6 G  M1 v+ {
2 i! M9 A1 O* }1 X' L- T5 b

6 }) m$ y2 o. R( z5 e2 |
& u1 x- W) N6 L8 r6 V
+ l; i3 i6 p" D: P
! @5 A* R+ `/ y9 `  L
9 A. |# z: x3 \* a# A: Eโยชิดะ คาซึมิ4 g. u) }2 h% }- Y

, g% i: F/ X4 {( \& p( h; I, |, x! n& |( F

0 i' w7 X$ `5 S7 A( Y2 L
/ L& h% V* b+ u* d% \
เพื่อนร่วมชั้นของยูจิ แอบชอบยูจิอยู่ แต่เป็นคนขี้อายจึงไม่กล้าไปบอกยูจิตรงๆ แต่ภายหลังได้รวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกของเธอแก่ยูจิ และให้ยูจิเป็นคนตัดสินใจระหว่างเธอและชานะ+ P) |# A. j8 s8 T: H: _- k# y, @
- J( o3 p' z4 g$ t, z' j% Z) m; R
3 G5 p; z8 X5 P2 B& k5 R% r! Z
ถ้าแย่งกันก็คงเป็็นงี้=.=
6 f# `0 X( f4 K" b+ y8 z/ w7 A7 U6 \# k7 y

8 U: [) Z, A) Y& @/ [& g/ Q5 k
$ Z$ b  Q+ y( R2 A# I( B

6 @- S8 k5 R; A$ v4 [+ v5 k4 a) i! k, M2 @; ]3 K) Y6 H+ o2 c; c& x1 V) n% b

- y6 T2 H: {6 \( N6 R  bพลังชีวิต(ญี่ปุ่น: 存在の力 Sonzai no Chikara ?)พลังที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่ง หากพลังชีวิตหมดไปจะทำให้สูญสิ้นตัวตน คือไม่มีใครรู้ถึงการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นก
1 L! T) v! m2 o: Y3 h% r9 A: F
% P& I6 X9 B' |8 m$ k3 O/ E! @( u/ C5 e* v
ทอร์ช(ญี่ปุ่น: トーチ Tōchi ?)โดยศัพท์แปลว่าคบเพลิง แต่ในที่นี้ทอร์ชคือสิ่งที่แทนที่คนที่ตายไปแล้วให้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันของคนๆ นั้นต่อไป จนกว่าดวงไฟจะดับลง หลังจากนั้นทุกคนก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของคนๆนั้นกเลย1 v% @6 R5 Q6 s" ]

) a7 B# V3 Q4 D- _/ ~7 V( {- V. J  q0 w* |0 u3 [+ B
มิสเทส (ญี่ปุ่นミステス Misutesu ?)ทอร์ชชนิดพิเศษที่เก็บโฮวกุ "สมบัติแห่งพิภพแดง" ไว้ เมื่อทอร์ชนั้นดับสูญสมบัติลับภายในจะถูกสุ่มย้ายไปยังทอร์ชดวงอื่น มีชื่อเรียกกชื่อว่า "หีบสมบัติเร่ร่อน"2 r' j2 n! c( T: k
/ G2 I8 s  z0 J- W
เฟลมเฮซ(ญี่ปุ่น: フレイムヘイズ Fureimuheizu ?)ผู้ทำสัญญากับราชาแห่งพิภพแดง ส่วนใหญ่ทำสัญญาเพื่อแก้แค้นโทโมงาระที่ช่วงชิงสิ่งสำคัญไป
& C: N; Z7 W) ]  _
6 S( I! r. }9 G# O6 f2 }' F) N9 Nโทโมงาระแห่งพิภพแดง / โทโมงาระ(ญี่ปุ่น: 紅世の徒 Guze no Tomogara ?)ชาวต่างโลก มีโทโมงาระบางตนช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น$ B# x; h4 u. X% }+ c% d
4 _$ w4 h9 Y; T& [( V# o
ราชาแห่งพิภพแดง / ราชา(ญี่ปุ่น: 紅世の王 Guze no Ō ?)โทโมงาระแห่งพิภพแดงที่เก่งมากๆ มีราชาแห่งพิภพแดงบางตนทำสัญญากับมนุษย์เพื่อไล่ล่าโทโมงาระที่กลืนกินพลังชีวิตมากเกินไป คนที่ทำสัญญากับราชาเพื่อไล่ล่าโทโมงาระถูกเรียกว่า เฟลมเฮซ* f' ^5 N. ]5 u* F" R( @; p

2 i9 {, ^2 w" Aรินเนะ(ญี่ปุ่น: 燐子 Rinne ?)รินเนะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นข้ารับใช้ให้กับพวกโทโมงาระ โดยต้องการพลังชีวิตจากเจ้านายของตนเพื่อให้ตนเองให้คงอยู่ต่อไป
  C1 V6 _* i" E/ d- |( d
6 \$ w8 r) B3 w$ L6 y* S4 z0 f3 ~เวทนิรมิต(ญี่ปุ่น: 自在法 Jizaihō ?)ปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกนี้ ใช้พลังชีวิตเป็นพลังงานในการร่าย เช่น เขตแดน เป็นต้น
+ \: H: _7 |8 Z2 D: j7 X; \8 L& f) e. a5 @
สมบัติแห่งพิภพแดง(ญี่ปุ่น: 宝具 Hōgu ?)สมบัติลับที่แฝงพลังไว้มากมายหลายแบบ เช่น เด็กหลงยามเที่ยงคืน,แท่นผลึก,โอแกล เป็นต้น, z/ D; W! y1 {0 h9 ^  {
" |* ~7 r: T7 e
เขตแดน(ญี่ปุ่น: 封絶 Fūzetsu ?)เวทนิรมิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเขตปิดตายคล้ายโดมสีแดง ตามหลักการแล้วมีแต่เฟลมเฮซกับโทโมงาระที่เคลี่อนไหวในเขตแดนได้$ {3 }: m2 t- e- Z% T; F) q9 }6 X
+ y3 [4 F  q/ w: @
แท่นผลึก(ญี่ปุ่น: 玻璃壇 Haridan ?)สมบัติลับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบจำลองเมืองมิซากิขนาดย่อ เมื่อเดินกลไกสามารกเลือกให้แสดงเฉพาะทอร์ชได้ด้วย
1 m+ Q$ W, i) \/ \) n
! [2 t4 r* t1 H7 Y  ?5 m8 f. ]& ~- [4 i, Q: d- x
เอาท์ลอว์(ญี่ปุ่น: 外界宿(アウトロー) Autorō ?)หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเฟลมเฮซ
9 ]' r: m  V: o/ M  m' @. J  S3 L
  w8 l8 ]% K: ]2 {! X3 g

: d. H, m% o' P. L! yแถมๆ
9 J5 d4 j% D  y& w, Y9 k" M9 C% p, ]" X9 O
; T* R2 F0 i  o% a' |, G/ a, o5 Q

  a, ]( W, g( g+ @5 M/ J
" q7 p5 L* p, C) A' Q1 B
2 X2 P0 D* \4 [2 w; _8 \$ i
" w6 D9 f6 X% l3 M, c4 E+ S1 p
4 `; M9 i! T! T, C

+ G) e7 p# w  e& S0 r
# c$ K( ?) X( A, C. B( |9 f

" s. k& e& v7 zนิยายเี๋ยวว่างๆจะมากอัพนะ

ชานะคือ1ในการ์ตูน+นิยายโปรดของเรา..-w-

TOP

ฟากนิยายเราด้วย
3 a7 i# J8 p5 J. L( m5 Z- G9 jhttp://eqplusmag.com/bbs/redirec ... o=lastpost#lastpost) {+ }: E' o) h7 R
เมื่อพวกทิวาสลับร่างกันราชาทั้ง5
9 G) M( F0 P$ Q) f! V1 i+ r- {# ]. Aช่วยต่อสักนิดเม้นสักหน่อยก็สามารถช่วยเราไม่ให้กระทู้ร้างได้แล้วช่วยบริจาคการเม้นและต่อนิยายให้แก่เราด้วยเถิด

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด