กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
7 j3 m9 j0 x; f" H* e9 S: X# d8 e* o
6 |; X4 T6 [1 O1 Nแจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า! {8 D5 ?' E% R2 o

# ^) |: D; W- e; h2 s1 X' M/ c2 q% O$ o. X7 {

9 }+ _) S, b; d8 @$ A) }% G% d% j( |: h9 R3 x3 h- o8 ?

6 z0 [' c% ]+ o* B. ~0 M$ c+ D& d
8 H# ?2 g2 j. Z) E% y
3 r' N5 S7 x* R. [6 c* w- f
9 a8 Y: a2 ], V  @0 y' N* ^- Q& d$ }; v* J; j1 Q& x6 c
0 z/ _; s% I0 K6 V1 t
3 `9 X: Q& U5 N2 c; n% ]) _

- s/ I0 Q; |4 W! q) |" f5 T; p3 L. P# b: F

, e; y3 j# h+ o' A3 ?2 q
$ J# q9 e1 n3 y) e! }3 Q% u# y0 m  o: F

1 c1 R5 ?# O2 P6 }  |
* G! c# m& k: v2 R/ R9 N7 {5 l: q9 m" |0 `- U# n

8 J; f7 U9 o  {  X
8 L0 T/ n. E- c& H; j" M" b  @
0 ]0 S9 d( o% b- I' H1 R% ?) D$ K* l3 [! C" n

- E/ \9 u. h- `7 L% m& Z7 j8 t, O3 T0 D  V3 `
6 N3 D( L0 s7 O. ^4 \% f0 Q
0 x/ }/ m6 e0 j5 ]9 ?9 g1 C
. d( ~: S/ U+ {7 _& n
% B; d9 H' |7 I' L

+ Z2 c  Q. y. @( i4 h  M) z
* H. }6 b% a9 M% a2 }2 V/ R8 g
; l+ T# s7 w' m" H9 d, ]* Q, R5 F
3 `! [* ^1 A2 [" V9 l" v8 I) C5 m3 y1 ]

) \% ]# I  P# o. x' l) {; \5 Z
' A# g. L# W* M. ?- a4 O
% E! @. Q: A8 U3 H3 [* z
' d+ [6 w& y" V/ K0 W/ j- Y- z6 l" ]5 g' ^; w' a5 T
! Y/ a) f) L' i: h7 g  Q% P

$ i) x5 y2 X) R1 ~+ `
# a/ n+ R$ u4 n5 b- l) [; a! S
4 m# r6 D+ \! M( J% j/ i* M* o: K4 l9 J% l

" d" \# n8 c* ^3 I
# k! d: d( p2 h) a1 a- i9 ~$ v# g1 k: K# ]3 s- y$ u! O

! L6 f7 F) L" w) |' i  Z8 l) i# A- `4 B$ W7 v$ h* ~

1 @/ `# I1 ]' _* a% w0 b% t9 }) R) n3 }: C$ U! d  H) }1 |$ x
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ7 ~1 x$ E! k7 ~0 Z# O- a

) e) I) z! D+ g3 a; Z+ n9 A" N
; V. G2 k9 n! j% t: \- f
- f1 U, i- W( ]" n! g3 K

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan / a$ {9 u4 }. q% I+ {; b, A

. T7 X/ j( ?. y- W6 O2 n, kโดนมากๆเลยจ้า
& z  I! {; V. W7 c/ L$ n6 j& Uเเถม' U' J( o7 n% x. V  N  L

% O5 b5 x; J4 D9 @, b/ r. ^2 D"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
0 w5 F& p% L5 y6 I; Q/ t3 a5 _--------------------------------------------------------------------
0 I$ d: e3 H) f8 v' T" Forgive your enemies, but never forget their names. "
3 v2 C8 d  \6 G8 i2 R- `9 S" P[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]. a) a  A+ R$ g3 x0 a+ b! D+ @) q
----------------------------------------------------------
$ L- S) d" R% k' Z; W0 ]! x4 P# jคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ1 k1 Q# b5 M1 G3 S$ i
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก. q  ^( d# Y6 L9 Y+ R
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
! o3 z2 `0 p8 `% g9 f! p- i7 T6 yร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)+ T0 o# t5 _8 O- K* P
---------------------------------------------------------
& o0 m- S% s; Z* Q. I"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
8 s7 ^4 Q- c) _----------------------------------------7 k) Y/ T- s: Z+ A( E! p
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ+ B# L+ W- b( P
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
: }# ]2 v6 f/ K0 I/ Lส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น3 `- }5 w- |9 _& {1 t
ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ
5 L. [9 V2 z; Q. u7 F, d----------------------------------------  }/ B3 U8 j2 j! b  c
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่ ' c& D) D& J( W9 v- X: _
จะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี ( O. Q9 @1 q7 n' G5 j! ^
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ - l1 j( Z& Z$ J( m
พอกันทีกับการเชื่อใจ " S' S6 x' t, p/ f, k0 L# B) f
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
; A6 X5 f# I  \( wซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่ + h2 w/ K$ @# A: h
จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
: s- \* Q2 z. D  {8 qสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก % f6 s3 \- Q* Z$ ?( {  I" E+ \% D
------------------------------
% f! ?6 P+ t2 hสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด 2 ]- E. M( A6 h
แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
/ G/ W2 }% V6 Sฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
- q* D: f2 S6 m( S: tเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
7 r5 B% F& a( H- J4 i------------------------! X3 F* k+ I) N; p4 g, E  M6 \9 Z8 ^+ N
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
, M9 M8 g! j4 C4 @. U& Cข้อความจากเรื่อง :: Luandry2 {" U6 z5 h2 Y9 Y3 Q
-----------------------. g, k3 @4 \" i" G) s) ]& g" o
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
. r- a" ^8 }* d6 Lข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]; V/ K  X0 |$ ]
---------------------------------------------------------------------------------------' l3 b3 c" `1 m1 c+ T# S
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"7 |; h& H# Q7 G' k( @
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris/ X0 `1 p! z1 b# h
----------------------: L3 A! \' t9 ?
รักแรกมันแยกยาก& y7 M0 A- Y5 E5 ^! u  E% C" }3 }
ถ้ารักมากมันยากแยก
8 M9 `9 J0 S) k& s" V* j8 zรักเธอเป็นคนแรก1 R" \) r- S2 Q2 o
คิดจะแยก ... มันคงยาก
8 n" s' X, ?0 r0 {# v" x: aจาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช
1 y* `5 ^: |3 c$ ?-------------------------
7 \; r2 K8 e& wพุทธไม่ถึง
! j8 x+ D1 x: J$ L  wอิสลามไม่ถึง
9 l* t$ [/ ~  k0 k0 Bแต่คริสต์ถึงนะ > //// <
! s2 P) S; l4 z0 x: c---------------------4 j1 z4 T9 M# [  ?3 B& U, m8 e
หลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน5 h2 _. P$ A5 e  j; \) V5 k
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!4 D7 V2 ~9 b# H) h, V$ m9 s
---------------------------------
; d+ t* P1 v4 @5 z/ O' Iเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย# j/ ~8 d3 g/ J4 {) ]
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่9 d, q: M, E, d" J$ J; X9 ]
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
/ U- C# T+ Q; ?' k/ w  ?' F" kคนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
' c6 w$ L, o& S$ X----------------------3 A4 E+ X. C6 G  y/ u
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน
& G! Z5 g* \& t: k% Nติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....& i8 `# r+ D7 N+ }6 a
เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ- c  j$ o9 e2 K
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป
. x7 ?! t( n2 c" S0 l/ R/ [พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
9 M) V) L# [: M----------------------------. F, b5 [' n: M  k# u1 N

( m$ d2 r5 C7 H2 {# z3 O4 `5 |. l
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
  A  m  ]/ q. S  A  I) g9 F

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด