กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma 1 l# [% {' T6 X, A6 z# H
# \+ X9 ?1 T9 [4 T' ~0 v
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า
. O4 ]  _) K& q) _5 N' A6 {. P6 M
! M5 [7 g# P. J+ f3 w, x* k( h* G* h
! U6 f/ C) l5 u- l
' g* @* @' s( Z8 r8 p. w7 ]9 B
; r, ?. J8 ~& t' V
) S6 s* H. Y) U# F

& B6 z' E7 {2 D, h. ^7 k, ]$ Y1 n) z4 u0 X. d9 T

& {, ]- f5 R' E5 [6 r. Y5 v. k/ ]9 {  C* }

( j$ Q6 R7 v# N. ?
$ i" T- I6 B4 T
# a7 M7 O4 q* L4 [( d3 ^
4 C2 Z& p2 H; T! Z
8 a, F# i4 N# c+ i7 S% o+ F! u
8 ^4 W; }" Y5 x! X  L
4 w" U, h3 \1 u4 Q) \0 I6 Y, u  C9 Z
% {7 h' w; ?8 `' z$ ^
2 O4 p& G6 ^: r5 m" {% q
' R8 q5 q" y; c0 o
" ]6 m# _1 W/ m  s( [
* `3 o! R  L* ~  X; y  {/ v/ N3 T/ i* ]" w' w2 P& b
; D& [$ v% @; x6 C  P, H' j# k0 M
$ A4 `, `4 `6 o/ T+ U/ O/ k: Q
2 }, k3 L3 J7 g1 n$ G# M6 K1 y
- d5 c8 f8 C/ l
' F+ H* ^* E7 w

6 a" q4 S5 E8 b: g/ c3 [7 f+ @9 z" w" n6 \7 E) y7 p: e

% {. j$ S5 @1 O4 V
5 q. O8 u1 u8 n4 g+ K; a& w  X3 j& H) M" D& |& i& F3 Q
& p" L5 i4 {3 h, X/ ?& s

3 N, c5 q+ [6 }: S2 i2 W  p) }( o3 W$ ^1 D. O; z
, m) J8 D$ z" Y6 G4 _
% O3 k( ^' K& e( [2 O

& ^9 d: I! T& `( e' _3 ~, ^# ]3 Z! Z4 S% u6 L
+ [. N1 ]+ q5 p) d# b
  D# C# l" M, Z! `2 H0 Z
2 t/ R! p: M  w
/ v- _9 Y# ]/ }; n0 F9 C

9 B5 Q( F2 p  y6 [7 A
! w$ U/ L. q( {1 C& O
+ P7 O8 ?7 G( {
; _! x( ~( j+ {& T6 a! R; Y( B1 K! c2 e1 O
  q- ~# P) N, N: @1 z# w& N

* Y: o: Y6 O% |1 X6 v# v1 {แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ
' |6 {7 e& Y. F: F+ O! q, x5 `( t& d  {3 f

5 Z7 G8 b% V, P
7 [$ w/ ~4 |, u; V

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan 5 `+ g, _& j( O7 s

6 [' c  M' n! bโดนมากๆเลยจ้า8 k9 S2 m9 c/ J& N6 N: s& ~+ A
เเถม4 D9 V% U- {8 q4 G7 T

* r7 f8 M4 N9 M"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"0 P1 j2 P. Q- ~: w# \9 z
--------------------------------------------------------------------
2 F0 I/ X- r! x" Forgive your enemies, but never forget their names. "& Y$ x6 L: z7 E7 r
[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]
! B9 E2 I+ a; H/ H7 O1 d  l----------------------------------------------------------
+ Q( S6 k8 v; R) Aคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
: j! ^, K4 Q* u. F0 P# tหากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
( h. k5 I! l' Z7 g/ Iเรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
, z2 m3 J5 S0 l- F' T/ B4 g$ Lร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
" P, h' V! V$ M/ q* Q6 Q- ~---------------------------------------------------------$ H0 H! I5 _0 b( e$ p5 o3 ^5 g
"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"0 c" z* n/ ?( D
----------------------------------------
3 X+ E/ j2 r2 z- lส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ
) Z$ a0 ]" T3 J4 u! _ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
8 x2 u; e2 A$ Y8 aส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น* R4 ]2 I6 C% c, j  f  H  e
ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ
+ C( T# X4 ?7 N" P----------------------------------------
! H3 o# b% w9 Q' [% u+ Nเธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่ 7 h1 Y+ l3 ^1 h
จะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี
  _: K' l4 R3 ?6 yฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้
7 w7 e1 C* F6 E( p/ F0 h: ^, Hพอกันทีกับการเชื่อใจ - {9 }3 s- ]% d2 k2 k
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง 6 L* w" q% v( G2 m
ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
+ X4 G1 @4 F8 K  k) jจบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
; w  d% y8 i  n# r. Fสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
( i. W# l% ^2 _$ r. D------------------------------
& c. k% Y1 t3 B4 T# S3 rสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด 5 `9 q$ u' W' `, i! L1 l
แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
+ j* l. D5 F8 r8 Gฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
; C/ R9 R- {: `2 Bเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ# w8 u8 t5 }# k8 ]  w
------------------------$ ~1 c5 n& u5 i! N$ O2 u. `8 ?
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
* V: H2 @6 x8 h- o: i: uข้อความจากเรื่อง :: Luandry% H( G% s6 z0 ^) G7 b2 l$ ~
-----------------------
# _/ ~( }' a( M! s0 B  e% d"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
# M9 S3 w2 O& ?; Aข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]$ C0 q7 @" w9 c+ r- b3 h9 Y
---------------------------------------------------------------------------------------
4 d* F  [/ g) _"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"( e7 v3 b* W9 N( b
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris
( M' D# |3 O/ h* u" b7 H----------------------
* g$ M' s9 y) f5 r' K3 `7 e2 qรักแรกมันแยกยาก
3 g, S5 O) ^9 G" C, x( Nถ้ารักมากมันยากแยก
  A) i6 Q  d, ]1 [' cรักเธอเป็นคนแรก
  r  R0 M/ R$ E+ ]4 a$ u  Sคิดจะแยก ... มันคงยาก- `# l; |  I0 F. _& J
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช. h/ S: |$ U3 r9 g8 u; N4 k! ?
-------------------------
9 k6 U/ V0 E7 e' @, ?# K$ ?/ Pพุทธไม่ถึง3 d$ r+ M& l8 n1 a+ O) J# }$ d
อิสลามไม่ถึง
( |' `, x  _! ?) z* i  m8 O) bแต่คริสต์ถึงนะ > //// <
( s: k8 v7 l' A/ E! T---------------------( u8 [& C3 Y, J7 [) T( X% v$ C4 y
หลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน
  E5 g2 W/ [$ \; D1 tหลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!
% U' \% {6 j" L4 k---------------------------------
  E4 i7 Q& W# ?" u/ uเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
! o3 j5 w" X4 g: U- x' q1 t+ Y  c! Tคนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
1 u/ ?+ ~: F# i" K, M' O/ a; P* Eหากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน1 Z6 D& K3 I- O
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^2 r. b# b3 Z# d: h
----------------------
; H; g6 k$ C2 C& N6 }ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน! E9 p. \' P: X0 }8 {
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....9 L4 C' n" [7 f
เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ
% K1 a0 n) c! F) q' Oแต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป : W9 L- f7 y6 i! V
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
* Y0 {( V8 U# Y  N. \0 |----------------------------2 b3 l6 q' {) ?+ e- N' r$ d3 g

2 {$ O1 J. U8 z6 I6 U8 a
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
6 I6 E; h  t$ N

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด