กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
! h8 t  H$ Y. f5 Z4 N6 s! H6 M! F$ \8 \5 V' G1 F
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า
% E* s* J6 r$ q7 \  [& w6 h) D2 q5 c+ f8 {" B! V
9 `4 t4 ^4 E; p8 b, |% U7 I7 C3 d" D

9 |7 k* x' y3 p  E. X# m" ^# S: y8 F$ K% ~* @$ O# `
% A8 g7 F, x' V- F: U

6 e2 r. ^* G5 G& y9 @! \9 B: W- H3 T# b% L0 i) }
8 E9 \# ~7 [0 J! q' Y

* h% ]( Z/ C% F5 q0 }# _: x" t+ s9 Q7 T  O" S5 o2 x
# b4 z- k# @7 c; Q9 d
9 e2 X) ?! S: I" G

4 L4 r4 O' m7 c  y# Q* Y$ x  L$ l0 D. h% t
& j5 C; L* N8 I) v1 q) E/ F

  Q& d2 b* C( `+ v* r$ q. I# u7 ~

4 R; q5 n; ?) b, U; f  T; b& Q; y  a9 ]! p) J, f

# e2 V, T" t6 ~$ N: K  a% U; y+ ~. d/ y* U& `+ Q4 r$ X

, |2 S+ ^3 `1 G4 O
" `6 @7 n  x3 Y+ i& g4 N* l9 z; U# I5 N7 Q; b9 S; I: g
2 a% ]( [4 |. b: w6 i
# c# g6 v! m4 I" v  T
: }& o7 I" t# L& a8 F8 a
& M6 e8 O- q# i7 v; |

$ l% H( f& s; Q) ^$ A; O
% S2 s: t. ?+ D5 n* r6 q3 ~6 b+ n5 i; g* D! M$ n, K4 q

- Z, o' S2 Q! c+ {- A5 R4 _  f) w* c3 t, @( X7 a! e9 j
% f- W; O% Y) v/ _5 I
$ X8 [7 q" c2 v7 e: d9 {& v. P- K

; f' [+ n$ ^; ]- s" P  l9 n
  a! c2 w  \4 E! Y$ ?) d4 }5 h% U9 k9 Z0 Z
% P8 U2 c; r2 S% s+ l

! m- f: w! ^5 u7 O8 x: x8 D/ V$ y1 `/ {3 v+ i; E( ~. }* |
% ^; j' D  g: h

7 F: Y& @: p' y8 a) {, M( V
, g0 t' Q  M# _: N/ e  Q) {6 C) F) d* _: I
" l% e/ t4 q0 d$ u/ U

: {- V5 J! i, F/ |3 d7 [* u3 P8 n+ u/ J  e

( ~4 ^5 ?9 x  q' m
" n* L1 t9 j2 N
9 {$ a8 r. r4 i& wแต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ
. v7 f4 l4 F1 J5 _3 L# @
. a9 k1 [$ Q2 A$ a8 x
5 y1 v5 ^4 k0 u8 Z" k/ A+ ~( F9 y6 J  s- c3 U

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan ( z1 N2 |, H, S" v4 G9 I5 q
; g+ |2 g- C* H* }
โดนมากๆเลยจ้า
% Z& z8 W; X# hเเถม! Q! \/ Y" m8 u' z

3 T3 r: J/ i0 J' f+ c/ P"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"; P/ c! L" I0 V, M! L7 [
--------------------------------------------------------------------
3 R; w- d! H2 j" Forgive your enemies, but never forget their names. "
( n! Z' N/ h; m[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]
+ r0 i0 O7 P: K4 h8 g3 R, _----------------------------------------------------------) y$ f: t( a! ]# x/ l$ n
คนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ* r# G' g# [3 k5 h) _/ m
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
! W& M$ R4 i; m, D2 h5 ~7 i9 Vเรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
5 c( S# S* P" H) S0 }8 yร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
' ~6 b8 B7 w- c% D) C2 X3 J& Y---------------------------------------------------------
6 c3 }9 h) P3 @( j: z, E"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ". b0 Z1 i2 V. {, ^
----------------------------------------
7 x% G* N  @+ n* l8 dส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ
5 r3 R! j  @: e2 i/ X/ Bส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น0 I1 F- ~0 ]/ l* A& h; h
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น( L+ {7 U- r1 e4 |* t1 ]2 J
ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ& {) \+ }  i1 ^  z/ R% e9 L
----------------------------------------: n9 U& G, {  B4 O. g
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
9 [! ^  Y) P3 d2 q' I4 ~  G$ lจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี - i7 m$ q" o. X; e  N8 h
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้
2 @: a% C$ d9 I8 R+ vพอกันทีกับการเชื่อใจ
0 I0 F( A1 E. e7 M' a& B. cไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
' d' S/ O: E! U9 A# L" i6 Uซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่ $ X4 H: a  [' K
จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
( F# ?" Z, N' s7 O. L# s* [สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
7 Q6 d9 `* f. M------------------------------+ F+ O$ E5 {  W/ T2 o: P3 w# g
สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด ' `3 m+ N. U/ e) \
แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
5 M+ U% m/ k) P. P! @& xฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
6 c4 y5 {- ^2 b+ Q% W% `, o2 bเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
8 T7 C; \$ h5 @) `# I0 h6 Q------------------------
2 }0 z# t; _8 ["อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"1 f0 B3 p6 _  Z0 n  A/ K
ข้อความจากเรื่อง :: Luandry
6 I- ?9 d1 Y! p7 z7 u7 s  m* J3 \-----------------------
: T1 S" ~5 |$ Q/ A7 l' B8 v"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"9 _/ w" D+ ]0 I  j; g; `1 P
ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
# K  y# \0 n! z2 D) Z' j9 h---------------------------------------------------------------------------------------: T  q& b5 E0 o6 s4 N2 b( i! K
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"
* J; _( G) c/ V8 @/ J! P  J' }" [ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris+ ]3 H' G3 _. w! Z9 H: z
----------------------
( \6 L/ s, D4 vรักแรกมันแยกยาก7 V8 x2 D8 g! o7 B. q" B. T! R( M
ถ้ารักมากมันยากแยก2 K1 R. s  i% E3 b# G0 j$ b( k
รักเธอเป็นคนแรก
5 J! m! k0 a% Z4 U- \คิดจะแยก ... มันคงยาก3 M1 ~- @# `& w  V) Z
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช9 z% r8 ~% v: U9 |% J% [1 ?
-------------------------
1 O, n$ ?. m5 B4 @พุทธไม่ถึง& Q$ h, ]' m2 U% b; {' H
อิสลามไม่ถึง
/ I. d3 q1 M3 k! xแต่คริสต์ถึงนะ > //// <0 _/ D  y* G# x0 X& _+ G
---------------------- W) u) y5 ^. t/ ^2 o0 f4 c9 ?
หลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน6 d, V* B5 T2 S0 a7 \8 {7 B
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!
! _1 b4 r4 |4 w' n4 \0 v2 t! p---------------------------------7 M  W* \. a) Y
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย. m" h0 V- p  A6 D
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
0 x+ M' C7 D6 g. _หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
7 }9 W! l7 s  Z2 @: m  m$ Hคนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
3 t# L4 t+ a8 G/ f6 f. ~5 j----------------------
$ e' {/ M: G/ Y5 c2 J1 ~ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน' v+ r7 _( d3 L- ]
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....3 K3 K) D$ X3 J
เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ1 @. [" o3 |7 B$ q$ |: h
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป 9 h  M1 \7 N- l  u; s/ Z/ z+ _, a8 F
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
; h* L6 e2 `2 {" x----------------------------4 }( K- }2 y$ {" D" k) @1 e' G1 t

8 Y# ^6 h: y! d
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
$ N# a0 h, i# p" R2 h2 z

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด