กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma ! n3 N/ s/ S0 b' [/ \/ B* ^
3 Q$ D$ h( g6 U
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า
( H* r1 L2 e4 q. F/ W6 Q/ C, n" K+ j" f( H, M/ S
, d; [0 t  _4 f: z( N! ?

4 g" v" \2 s% n$ z  m& v( g5 C8 c; ?! ^8 j' Q

, p( Y- v$ z3 M! P  x5 ^% |
" f' J" j2 V& f( _& l9 L5 J4 R! v1 X% r8 f$ q* I' l" G7 f  ~: k5 [) b- Q

, P, Z  v2 `" q! @! x+ W$ L" p/ W7 F+ {: j2 X' ^
% L7 v+ F* \% ~' v) x  _! a

2 M: f/ ^+ J' Y& Q9 m, h) b
: V, ?, U$ I7 B4 e7 d1 t$ A( H9 S6 B9 ~, p) W1 @1 i6 j! H6 @& X' u/ [
0 C- q  j. @! F
- I" n4 L% _: c1 U
0 L8 j# L$ h$ [) G# @7 x
  W3 C( A6 ~' p+ ?' z( v

7 s  `& s8 L7 i( q% X
$ W" o6 ]4 u& q4 b
! ~5 |& s' @, S
, W3 Q7 A- `# X$ o, t! B1 ~' X% q! G; ~9 ]# t& A8 g% l9 X; q) z

+ J1 X: \  G  X( }5 J8 I: C- l$ [( r' b; v: u+ ]6 z
% N4 y+ t& }" p; n
, G' ^, b6 m3 i0 r# U1 E

# M- L/ \' ?* N# _. z0 Z) f
) ^- `  }3 `0 w4 F2 K9 |/ y, r. R5 Y/ ?2 v. N% R+ K
0 s. T( [- x  g' `

9 q, D: z. W5 E# T% R/ G) c. T4 j, p' v0 o4 p+ O

; c. E5 u5 K  j
0 j' S- f+ c# Z' W! B& _
3 M7 r" {! ]6 N- i
. }& v8 [2 T# b9 u1 x0 H9 I% C9 V' W- R" F4 m; j( B, H; @4 g$ l2 [8 t
' T1 e1 h3 J, C6 Q, S+ u

( Q8 f* \( |0 j& N) R/ h
6 a: L: x  i- H& i& W; a, X: j
' n* }! p; ~  C* T, V) Y0 a7 g) k, P7 ]
5 L+ Q. N& A+ Y6 d& n/ n
+ D+ R2 ]) [# \
+ N. Q) W1 z, c  p( r: a
) v- ?% S$ ~" i& {
3 K, d6 M1 W  P5 `: F  M3 a

; B" N# C9 I/ S# z9 y9 e# ^
- m( S9 ]9 q+ x# D7 |' J: w/ c* [' `: r" T1 u7 w2 ]
  h) C# T  ~6 T4 r: W* Z' j2 Q
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ
9 f2 |% s$ m2 w0 L* M! v
5 w$ l' H- z% {. f) x# ^8 b: k) y' `7 N# D" F$ e0 Z& k

3 E6 C6 E5 F1 x" q

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan
( M: J+ g" E+ D
3 S; `. N( Q) f# Q8 m% _โดนมากๆเลยจ้า
: ^6 ^! L! j2 ?% iเเถม
, M7 S9 K# ^  K6 i6 L' q/ y) _  X! |( x
4 m5 A' p6 p! x0 F"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
6 Z7 E8 |( S" {+ h# `--------------------------------------------------------------------7 X' I1 g8 z3 o
" Forgive your enemies, but never forget their names. "5 h# D' s- v9 C$ K! o1 W  q% T5 P
[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]8 [3 }5 S; _- o  s9 ~/ v4 ^
----------------------------------------------------------
, g$ b3 D. V; i9 D. g0 \+ ^" Pคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ5 t8 }/ z  w  S0 B% B' R
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก" j- X( B" ^2 i! I; I# x2 w" Y" f
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
6 a) D) f. Y# F6 S% I3 D/ gร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
5 N& t* V# W  ~, P+ Z: N3 {/ q* s---------------------------------------------------------0 P0 L0 D9 i2 s0 p; m+ y
"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"" B8 o3 v* W, E% z0 z
----------------------------------------8 P# q( ]: [' |
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ: O' @- X4 S4 S- D/ r7 p  A
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น# Y! p; r9 d* V0 \; M
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
: Y- }6 O8 B3 e) e8 W; F6 eส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ- K' S5 n) s0 R4 M5 B& M1 s) D
----------------------------------------: ~" Z9 h3 a1 N% t* q; l. M
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่ 7 W( ^9 u, s+ ?# A& [2 y+ g
จะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี 8 q2 S/ G1 E8 \5 z
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ , [& x7 v" D  n0 g  D
พอกันทีกับการเชื่อใจ . y. F- k) f, Y7 h0 U# N
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
3 L2 l7 C2 }! |  wซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่ . l6 Z+ c* `) O: Z& @& Z1 t
จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ " a- |( H! ?5 p4 T. b5 [
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก 0 x) `+ K% L- x3 @
------------------------------- ~+ v2 p9 S3 k7 P* X7 D/ D; r
สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด 3 Y" O6 ?" J  L7 I  x' F- S0 Q
แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
; O: F6 y7 M9 ~* _7 f0 g, ~5 oฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
$ R: I) G0 S+ X9 n0 sเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
: [7 E2 k5 o% p: x7 q------------------------
0 L/ w2 G2 [: C& U+ V4 P"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก": G8 M8 i4 v! {6 A9 c
ข้อความจากเรื่อง :: Luandry2 ]2 o$ Y3 }2 ]- _9 H! r8 l
-----------------------
- I9 N" `( a+ _5 m# f"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
4 E8 J6 j7 C: f; Hข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]2 I- p0 o8 W' p; ?/ J0 i- C
---------------------------------------------------------------------------------------
6 I( u2 y+ a( M! Y9 R' P3 t" m$ x, V"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"4 z/ Q$ L: c1 F5 R
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris
9 S: o" Q( V6 C  G$ p----------------------
- x" b3 P0 N1 s4 Gรักแรกมันแยกยาก- t* G# J. V9 R" k! z& n# W
ถ้ารักมากมันยากแยก7 U1 s, N% [( m# `9 F+ Q
รักเธอเป็นคนแรก& }" s. p# e# @/ n
คิดจะแยก ... มันคงยาก/ ~  L: j1 L% |  {2 W. p! k5 Y2 u
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช# q# p9 t; G; H' q8 H
-------------------------  e+ B. F6 [3 ^* t9 W5 v. ^
พุทธไม่ถึง/ W* T" Z4 g2 ?+ ~+ l: v7 H1 A+ [
อิสลามไม่ถึง! i- w% S! a# M& ^/ t. |8 |
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <
1 W0 t& m! f2 {. ~, K5 Y---------------------
8 |8 j, f5 ]9 V/ s, b' w4 e2 Uหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน
5 y2 }/ e( v6 \0 a% h6 g: Uหลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!5 U7 i+ N# K, A+ q
---------------------------------7 |0 @9 }1 T4 a. o
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
' W5 P6 r2 Z5 @/ @0 n" ]คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่" R9 i. C+ a2 S! L/ S1 A
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
: e& |+ L/ L" D; n5 Iคนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
+ F! C3 e% k! b; Y. b; i* f----------------------
" l7 d5 e2 ~' m/ }$ p4 cให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน8 g/ |4 C: |0 M  ?6 Z5 q
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
- ]+ D) i% G0 t* Yเดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ
$ z- T+ y6 c  d0 Y) yแต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป " c7 w/ H) h: L: b% A
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^8 r) V9 J$ p+ B1 u7 l4 T; u7 ?
----------------------------& }3 B4 Z- q$ i6 b" C) i
1 E  s; R# z; n
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ* G) L; U. |% N

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด