กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
7 E- r6 A. `/ T* X/ L, D% O; P6 X) b  U4 ~! J8 G& I# ^" T
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า/ a: E; ~# y6 ]/ e. p( ~9 N6 @* t2 ?
" }5 G& z1 a) k$ S& J4 h) |4 d

8 F* i* @/ g5 R: r3 E3 g0 I! ?: D/ }
- C4 m; J; N& Z/ Z! H! b7 [
6 u0 G, _! e" R2 o
: |7 r8 C, E4 c# W

0 ?- s. K+ i; o* s. l+ M+ }  ~* F9 x
+ U7 F. _' Z/ U1 ^3 _9 P# o

) y* O" R0 y, E
8 `9 n; c/ Q; q, O; s+ i; S
4 t$ x3 c' f9 P2 l4 l1 m+ C6 G7 x) L* _) f: V7 S
: f" F0 |/ }" H
, k5 W" \" ^0 [; E8 o' z. r7 V
1 T! L  P0 ~0 v6 M3 A; B  m
+ @! Q) n! Z+ k& t! S/ Y

" e: b- O' V8 f6 k  O! s" i4 t. p7 G* U7 ?

$ S3 X) }0 t0 C
2 i, l0 J4 h: [6 O7 L. j/ T: d, o; E' x$ i
1 S! O1 m8 q7 L$ I& B0 b% t

' T) n8 }7 ^4 n0 c& w+ U! m% t
( U! l- N, K1 A0 f, }* ~; N' r# c( D
/ R" @2 F( }7 a1 Q) B2 Z
3 t) z. v, |% {0 M0 Q4 G  `; K
* R: Q, Z% A+ T9 C8 c; s! j
/ U! w; d: B6 u0 O% N0 k9 [

+ L* u$ U- H+ b, ?& b9 e- Z9 j2 ]7 \& o' m: n
, A8 x6 |3 V: y$ x/ h
( k( L5 Z7 J+ b
2 B* I; L: h$ K

; [/ e9 n; m- \) c+ q3 G' R9 T. t1 R& D
  C/ x+ `  O$ M* V' a
  p% Z% ^( G- w# ~( p! B

" i9 i! M- G/ {! {8 ]0 |- }
- \! j# a  s! n! H1 G, ^* W2 C. _; ]

% p& m# g$ k$ g( [7 j( H) c' l6 e4 ~# |/ {6 w4 s

( B# `+ R& N# ?
: K2 O- O; V$ S/ B5 h0 t% C
& B0 F" C2 M5 E% j+ v/ D/ u' X9 J: ^; W7 m

, n4 {  Z5 h, O1 p. k) b* ]  {
7 v, e& r3 s; B0 ~/ ?1 U
7 \, h% g' m: ?0 m' r2 |( V7 ]แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ! e, D# y+ W( n& j: p' @

: w4 C0 D' c# _! o8 C$ T
7 x! Y# d8 x) |4 `/ s5 q, j: J% w
) d  u' u" z: `9 A3 i1 t9 a, e( p

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan
5 Z7 o% k' @% M. I* f
; E4 K# h- o; F! A+ o. Gโดนมากๆเลยจ้า
7 H" l- T  c7 Q& r1 }$ n! `เเถม: p* @% E* ?8 T, E

' ?& A. K+ Z7 s' y"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น". D2 L. p" t# h5 @* X$ h
--------------------------------------------------------------------/ R; q+ m# z# N. ^8 o' n
" Forgive your enemies, but never forget their names. "
, u* Y+ r1 s7 k- b* T6 B: m& q[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]
/ m5 V3 A& |0 v& m; V" e6 i  W, d----------------------------------------------------------
3 L: [$ J4 T1 t: d* h. B# R2 ]คนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ, C$ \; u: Z6 H% y0 I6 H6 {
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก: q+ ]. U3 m: h3 _* V& o
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
% a6 O3 B% M5 @& q0 F0 cร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)8 O& p. r2 Z2 S: A4 x1 H1 H
---------------------------------------------------------' l1 Q6 \& `; E4 ^0 _
"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"$ S" n: I' i* S- S$ e0 F" e
----------------------------------------, a+ e2 e" ~0 o8 O8 `' {" z/ ~* h
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ1 s+ w8 C0 F4 g
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
# J5 z3 ?, f  n9 V* U, O- |, r* qส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
( U$ x3 j: x6 |6 q7 d  mส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ  D- Z7 [/ y2 Z9 q# D
----------------------------------------; E, }3 K, f2 _
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
7 ?1 n: r. S; W3 yจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี
& O) U( j' S& V, S( J& j; O. G: bฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้
# H! B( i. U9 w- J" M% f5 R5 Dพอกันทีกับการเชื่อใจ ! y9 v4 T6 E$ n; ?% m
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
. q, I7 M, c9 S( a6 U6 Bซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
2 `8 c0 o8 k( Xจบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ . d; R) V! ?& b, [0 B, n: J2 A4 K
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก 4 J9 p6 z! B: K$ w1 y4 K; b
------------------------------
+ O6 e$ F( L3 i( ?% [  Jสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
- C) r$ _1 K- d8 p  A) W) l9 @8 Aแต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
. [0 ~1 ?8 T0 j4 l) u% h, cฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ / y! A$ d+ ]! j7 o6 n/ O
เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ' G$ ]5 @: y$ ]* M! C, I
------------------------: r! D# d# d8 Z  l. ]' r0 [: Y
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"0 c! z! R1 ~& K3 W: I! x
ข้อความจากเรื่อง :: Luandry. Q2 r) W. X% x0 I* Y- U
-----------------------; R% v& ?4 S. n4 O2 q/ e' P
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"0 n8 o4 P4 B! ^7 K. R7 S% f8 h5 |
ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-], Q; J' G+ \& ^% Q; ^; v: Q: e+ b
---------------------------------------------------------------------------------------- ?. B/ ~' o+ K6 K& G; T4 k, `7 ~
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"
$ G4 W: ?  u8 }6 D8 Sข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris9 V0 F- p. }1 r; l/ h% U; j& v
----------------------, s# y8 B2 \+ b
รักแรกมันแยกยาก
" [# ^$ H7 h# Z+ Zถ้ารักมากมันยากแยก* t0 m' r" v1 c4 _! u: T
รักเธอเป็นคนแรก% F! W: K* V) C6 |. P
คิดจะแยก ... มันคงยาก6 ]& n5 q$ |+ I
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช; d0 M. y! n6 Q9 [' @
-------------------------
  q* y* B3 }  D5 eพุทธไม่ถึง
' |( s3 C# e6 rอิสลามไม่ถึง6 M% z( \0 R9 V9 d! Z
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <
' s9 U3 ~& O3 \3 V---------------------
, I1 i( H0 }6 [0 I, i9 Aหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน8 F5 r" T% O: ?" W" l
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!8 [$ O, `2 E, k( i# K
---------------------------------
# w$ c4 \! P$ k0 Yเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย8 ~8 E3 \% f; W- p
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
* @  o1 W; X" n; f3 Nหากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
& Z: c: b: d+ Nคนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^0 L/ ?/ ^+ T1 Z
----------------------
1 w- g! l  d2 ~: Kให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน, ^  i  @3 S2 @$ j- ~  ]
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
: y9 {! j' T  v2 q: C% ~เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ
9 j. H( H$ M9 j& h* cแต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป 1 M$ M8 ^3 ~" g1 y6 P# [
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
5 z/ ?' u2 U7 J* ^) O----------------------------+ u: L% f! q- v& T, q

2 y1 b3 U0 s( l7 b, P5 z
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ( G0 O. {3 I" l$ m' ^# T1 n7 F; }

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด