กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
- }5 [1 g0 ^' d, O9 H- a/ O$ A$ _0 E. L" ^
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า/ c! [$ b( u6 J. g- E
$ |+ S; J' `; p- E/ W4 r8 M6 C

2 Y% _/ l$ e  P. Y  V, R
2 }* \3 t3 q. Q( m
" t9 D' V; y' \" H+ G9 E
  V% c& x- Q. D+ x% J9 A, }5 H+ t2 s  T
- w! h+ _9 `( @- F+ L
- U1 {- ~  w: O

8 @# e9 M$ h7 ]: Q) Y7 L. A! ?* A2 L8 V0 b8 P

8 O" R4 Q- D% Z% E) E# g# g/ j# K/ a+ _: Y0 D  i
9 p+ F+ c; w2 a& F  C1 }

1 O3 n, n3 p3 g
+ h- L3 Q1 u- f- K$ b
* z& {0 T9 ~- D5 d) n9 q3 d" }! C& [: _: O7 T& ?
3 b; K) @( S( d1 b) X

, U* V4 T" ?1 r9 ~) [3 D7 ]* x' v! q0 @
( L& ~. n, W+ w' I, a1 i

3 l- A9 k. f6 Y9 U: W; ~' R4 D
% F. l& _2 o' N  w
) [: \5 Y  G' ^+ n( u  z) F% T; T: Q) R! b
) S# g# y+ {& S" F: ^8 R

0 N! \5 ~" R- S# P- a- i# f4 L6 [
! w' L- B+ i1 N* V6 K8 E
( Z7 V) W- U  j$ A

3 j9 M, W+ ~3 I- G) o4 \/ L* ^2 X& q* A. ?

( g, A/ O8 t) m1 Q7 E( \
. f" W5 b( z3 l) F: x( T5 N8 C! y# {6 x7 n( [! b
* j3 u# ]  J1 u8 Q

9 ]* i, f) Q" Y3 x: B- V4 ^6 n5 H+ P/ S

; T+ k2 T# }5 N1 n- s, O) N2 ?$ Q) L
2 x, U9 ?, C  h2 b5 }! Y  Y4 q, m+ V$ s! e3 A& j7 i; k% A
! s3 v1 ^# M6 t" c! |* g
& }  U3 G0 r) D6 M: H
9 y$ w0 P8 t* L/ X/ W
  b7 r8 @5 B/ d

+ e" D5 ^  B: D; }( }
* N; ^2 s# B2 y) z% s, |: k  \( M( K6 }3 ?* |: ~

4 e% R$ T' `$ i0 R! {! {% X' d# e, H& {9 @5 O
% }' Z6 a% t- b. |
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ
8 r( E6 E$ k8 b% |) ~+ S' n1 I) p/ h* j0 ~/ T6 B3 o

. m1 x4 P/ ^6 c5 U. u) D
7 I: k/ j0 Y+ X" Y" ^% U6 t

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan # U3 A8 p0 X, B" Z( A& g' E
8 e- s" x4 x/ K9 y) u8 j1 `
โดนมากๆเลยจ้า
2 T4 D0 B* l: Z/ i" K$ V! O' tเเถม9 B5 L* `6 H& D
! a7 F, [( r3 K7 B; o5 `
"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"4 X- r& |/ g. z4 h# a! W
--------------------------------------------------------------------2 ^0 ?" @# B$ ~; }$ p' D! n' ~" w5 J
" Forgive your enemies, but never forget their names. "
0 B; f+ v9 N" \- X[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]
" O5 l: i" ?* T% K( Q----------------------------------------------------------! F& r" O/ @6 x
คนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
4 {' ]% c; f( e& }+ pหากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
) ?  A; E, O) {4 y; N4 L5 U: n. ~เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์, R: l2 d' ^5 [) M
ร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
; p- S/ [/ `! c- ]---------------------------------------------------------
/ p* V$ p% `: b; k$ a( W"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
' c# ^& U- J* m) B----------------------------------------
& T+ E5 _* t* O% u8 W8 K8 G4 xส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ
( `$ \- u+ C0 d/ p' Zส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
; \$ t6 s% V2 d8 Q* Lส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
& `5 k6 Q( W4 z4 lส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ. t3 `& _: |; ^: T3 I% i
----------------------------------------: Z9 v7 S7 M6 e+ R
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
7 ^( l9 g8 v- B( Rจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี
# h6 h$ `9 v; s0 J% T. eฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ " A" M. X7 G! M% x2 Z6 Q' |
พอกันทีกับการเชื่อใจ : @4 Q0 l" H6 _) o* ~
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
) a' j: F" A1 Hซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
5 c# _3 G5 S% J* {จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ / M  \/ {) ^- p8 r
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก ( C; ~1 F" T' Z- E2 P) f
------------------------------; ?+ Y& ~5 q9 X2 l% }& t6 i
สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
& d3 s/ j3 e6 _( @/ e& {แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม 1 t4 P5 ^( v- D& N
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ % f7 t1 W) G+ a- ], O; y& G& N' O
เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
% C* @; d" L1 ~# A# g------------------------
( R3 y2 B/ K  H"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
, M/ u/ V( [0 qข้อความจากเรื่อง :: Luandry1 c" m- \" C: P0 }. O. ^3 W
-----------------------; O( j. ?% a8 ?9 O! q+ i  n
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"# `9 Z) `" z( N/ t+ ?- A: ~& @
ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
! a2 l8 z+ v+ c, X+ [2 m* {3 a---------------------------------------------------------------------------------------
0 q% [& E5 N3 j) E) Q" _"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"- v6 a/ N- R4 ^5 a) U$ N
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris7 E$ D" Q" t5 _2 p! s/ m) g
----------------------3 R3 P. \) _; H/ C; `
รักแรกมันแยกยาก
$ H. F, a( a1 |/ y! P, s/ r& U" Sถ้ารักมากมันยากแยก
( g7 ]' @2 p9 o8 T, @. zรักเธอเป็นคนแรก
' e# e# R: x$ v- ?8 b. _8 zคิดจะแยก ... มันคงยาก
+ U7 z& q7 ^" rจาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช5 }. c4 H! G/ j% y
-------------------------
4 L+ G! c4 O0 xพุทธไม่ถึง
1 X8 l5 g3 P+ Y3 T2 E' lอิสลามไม่ถึง
$ L# f: B% \$ {% `6 q+ a8 a; Qแต่คริสต์ถึงนะ > //// <8 Q# X  x9 A1 T9 @6 w- V$ X2 k
---------------------
4 a4 G/ \' B, ?: i! wหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน% q5 Q0 H" H6 ]# T$ s; t
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!& u- t) F" q4 s0 M6 c+ N  y# H* D
---------------------------------
9 V5 N0 q  {" Q% B/ o1 x# Z0 ]เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย; f8 H$ p3 \1 r. X7 R  k
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่- j0 F4 F6 x; T
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน1 l  t( c* v' A' f3 z0 V; R5 y
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
# e7 a) S, ^; P0 p3 n7 \----------------------% |" w3 m& l2 k5 M2 g- I! U* K
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน- N- d0 b# U, c* q: T
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....% }# ?% d5 r. Q3 r
เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ
- \3 d  l5 P; V- J) N4 Oแต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป
' b, k7 ]+ w0 J. n+ \พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
; M7 }# q" ^- E: l8 C( S----------------------------
, Z' K# h, }) p4 T! Q0 F/ g: u+ [
3 l  S4 d& R3 V% q
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
* l+ Y1 t* u' Q6 V3 j/ b; Y" D9 i

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด