กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
7 R$ L, ?/ N& |9 S9 P" ^2 F  y9 q2 b1 I& j( p
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า7 a3 q, o+ ~  m$ J. y' G; F
% j7 h( {8 p* |9 S, [* \
. s/ ^' o+ M* E0 G4 j/ I) k7 h% N- m' {
- d% l  r) b# ]. q$ D9 b% Z
" Y* ]0 a/ B! h0 G1 d
" T/ _& h. Y! K1 ~) k8 i& e
3 }; H6 ^. E0 P; @5 c* m

% `8 d* W& c( R3 R- P" K. t( C- Q' E! s& ^

- C- X- ]" m7 q- D% G2 D8 q0 r8 j  p( {5 c1 q) z+ g

  t  @! C' g& l0 u3 o# x! ?0 I3 B$ T; ~; h$ r: w8 X

9 H1 @( b. E+ F9 `; p" \5 ~$ F8 z* I% V8 O

8 F' N; ^! k+ ]& Y' `. ~  c5 X9 j0 w
$ _" c+ `. H" g' j, M
6 u$ p2 b6 b% E* h0 D
  F$ c2 U3 x: A' f# L

0 u( S  p5 `8 W- l
- O$ k7 X1 I; t' n# ]: ]& _4 [. U3 s3 {! O8 D* Q# H8 _5 V

3 s+ u; U$ O; ]! {2 t- i' Y, v2 y5 Q4 e7 B7 Z
, }$ X2 W$ m0 B/ U" K8 T5 X

+ \. ?4 w, m; @6 p
! c- T) R2 L8 k4 T" s" W" Q2 y% j0 ]2 b% M" P0 E

# R* \4 ]2 m& i3 `# M0 D* n0 N0 G; B) A2 Q7 G8 X; x" g1 [# P9 d6 Z

( V; c* B8 L% I% j
  v: U4 |. e' O; ]
. q( w6 U+ S$ h0 C- n& N: H/ l2 ]; N/ J( p

& L! Y& ?3 T) V# Y8 B- z6 i/ v
; Q' _  U: R8 H: z. ?
6 l0 S4 ?! g$ Q4 i7 H) p0 y( o' U+ O- i* G* ~  Q- a
. |: Y* R1 P; i5 C/ r7 c+ V
9 ~8 H/ [' q, Z" y+ C3 l
! O* l! J& V1 Z0 j$ {% W# }, u) r, f

% C3 z! s8 t0 v  i6 k
* X# A$ }& F5 J9 z1 Q# a
. K9 X: ~7 g2 F8 W0 F! A8 M0 T8 f9 V, k, j
: I) |9 S) z; \1 r' B+ P9 v7 n

# e& H4 |+ |- E: K
9 A, [1 N- f: L! X( Z# N
* z, x  f7 ?/ a1 {2 I
7 Z! t' W5 X3 x3 d8 E8 O1 M. q$ ~* I& H+ t: x) H& P
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ% r3 \: X# k- d+ ^! {3 `1 f

. x  O+ K! x; P
( N1 C! F% f9 k) J' f9 N& V3 G% @8 Y5 ^2 U- l0 z

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan 6 @  @$ r; m! n2 C% U" i! V+ ?* ]

  v2 W2 S, s$ b* _โดนมากๆเลยจ้า& w& W: d3 i- c
เเถม
8 s$ p- v' n3 s2 z; K
1 f4 t: l# U- m/ `"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
6 ^2 a$ t' K0 F$ G4 `( K--------------------------------------------------------------------
! ~0 M# m! T4 Y, T$ W1 M* y0 H" Forgive your enemies, but never forget their names. "
& ~6 P, H7 @+ q& j: X% c[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]% X! N) W7 p3 Q/ n8 Y
----------------------------------------------------------7 X& E5 z! `1 p8 e% S
คนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
, P$ U0 i5 a! zหากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
+ A5 J9 u. B2 I# }* [. }+ K, }เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์" A7 d+ S5 z9 r1 D
ร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)+ G& `  l7 Q) B4 D
---------------------------------------------------------+ w6 C0 p" \- F4 a2 y
"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
7 B4 c% C+ Z* w+ i. b----------------------------------------
% T; o8 m. a' h- M* e( c! Sส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ5 c7 z& d$ N+ ]3 b* S
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
) _* x4 n# i0 D% bส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
) U% i( o7 e8 S  W, W0 s) D5 p6 lส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ
2 d- N- W, s  f% |! i----------------------------------------8 ~5 j$ }# m7 @) c8 M
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
; e' t$ y# E! i, _. Y  o- kจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี 1 y$ Z( f/ g, X5 J9 y
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้
* g4 A/ S# S1 g* _พอกันทีกับการเชื่อใจ + c* k* R: o/ f9 [% R# W  \
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
1 ~6 P( ^) D* ?' n% S" s$ U% Z/ oซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่ . w: y3 k7 o! y, C& J
จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
  Z# [" r, ?. }* E7 p8 ^สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
* G7 V$ K* G/ d- X1 _------------------------------
! N  J2 t$ Z0 {7 u8 t! t, aสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
, C5 R+ a: ]7 u" u% t9 B5 B& nแต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม # g7 ~# s, T2 i
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
( U( X' K9 H& V* H* }2 l  l- Tเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
1 ^+ ~, C1 T5 \4 {) M$ H! n: ?------------------------' C' i- d  D, O) n6 }
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
4 ?9 W) `5 ~& U6 U+ a0 ~0 Oข้อความจากเรื่อง :: Luandry3 u% R8 \6 \$ S; t. ^
-----------------------, w& V! d8 F+ u% D4 s# B/ Q0 E
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่") M- D' Z9 c# D4 }. H) U! z
ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]9 i+ r. r+ E. x% o# g: _* F
---------------------------------------------------------------------------------------
  q0 q/ }1 E0 A, N"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"/ s9 u3 {7 |3 O
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris
; w6 Z- n0 }7 b1 {6 ~! x+ e4 }3 S* g----------------------7 V/ f: m! q9 P) d5 Z! E
รักแรกมันแยกยาก! k2 d- h1 k: G" a! M/ d% N
ถ้ารักมากมันยากแยก
/ \" r" A; t5 _* f! Q4 \' t4 oรักเธอเป็นคนแรก/ k' c! Z7 V0 V6 P# l3 s- j
คิดจะแยก ... มันคงยาก& P' |0 T9 T$ n$ o7 X" t0 H6 [/ D
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช$ t/ K8 V2 P7 F- I% S- b
-------------------------& }9 K8 o  Z$ s) e
พุทธไม่ถึง
  z9 L$ _) a" S0 A, Xอิสลามไม่ถึง2 |* W3 L/ S# u6 S, V& q: r. k
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <
. j4 c/ f0 s# n2 e  Z& O---------------------. n8 {) R) k" m! Y' |  u# @9 R! V
หลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน
4 |; O- ?7 b- o# }' H+ f8 a) _! vหลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!
0 ~9 q6 a; W5 K6 c5 s5 `---------------------------------
  [- S9 ^! D( A; |เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
- [2 d+ v. N/ qคนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
  g! b4 \6 f, m2 C/ {- G5 kหากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน& F$ H; t1 m7 s# P' m
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^! l! p5 x% K: }+ }3 e/ O2 a: J  [
----------------------8 K# A" A5 ^: f7 ?9 w7 M- s
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน
  p$ F4 h# t1 Q: a- T2 s; A) Lติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
6 c6 G- L, \2 m; U. O' ]เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ6 ^: M( q: X6 N5 @6 Y
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป
' b% H, Z" W" j, S+ d! I/ tพ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
) c& f8 a* u# P* Z----------------------------
, s* |1 x8 p; P2 Y6 e: h3 l
9 r  f! l4 c9 ]& w* ]  l
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
: j+ _! X; [2 X- u& @( I( R8 B% o

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด