กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
+ I+ ^) S; v0 }6 Y& c/ c0 K$ j- ^! f- N8 e
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า3 ]: A6 [/ ]/ O! u: y
2 B7 ^% v0 k) f$ l4 v0 [( T
4 ]+ o9 W# ]# I% R1 V- r
0 D- D# j. e9 O- Q- ?! }4 D) Z" }

. i, T' D% p" B0 @2 z3 ~! q: _" @0 v* f% W3 _, m# C( i+ t' [
8 f: |1 \& ?$ L  t1 a3 g

1 C4 S$ s8 H) [
) K# O% k% @& }2 l/ D7 }; z) s0 e( r/ Q2 b, @

# \$ b& `. y, p# X4 v; a
( y: Z" M2 z0 T0 s7 b( N
! ^, x3 Q) |3 q. Y5 @' |1 j# y
: g. o7 t5 l% E. L' `) ]
# n2 @! x6 a4 p! X+ l1 p7 p# H" Z( h3 \3 q

. j; ^" G4 V' C. c( O8 ~: A- M3 ?! a% g$ y5 v
# B# s; |6 V" A, i

+ g# y7 D9 H7 P- G$ K) H7 j+ [/ ]# @7 X; V% F; S, a  [

6 B* B$ v( o# G( k1 k
- ?( v9 ^. U$ |: H* L, h% `
0 {  `% i6 R  U: A' j
1 f, P- }) Z5 o# L) N; \$ Q0 m  \7 l
( Y) s7 D) M- ?

2 @* W( l# n2 G/ {' e8 I0 E' V6 w/ H7 ^) k( U1 w6 {

8 S; x2 B/ P9 C! @5 D3 H- }  `7 g9 r7 S* X) `* q9 S6 F6 G6 t) |

1 C# a4 X! a$ b: Q4 F5 \1 P' L
% U$ o) ?  m* E8 D& @+ B+ w! a) o$ L* e1 u

$ N% K. D0 F- f$ |7 k( }
; |  e" D/ o# J* S7 u- K+ `% W2 N0 W; @
# J  a; i  H* u3 v* M
3 K% K6 N9 w7 n1 \" f* ~; U# ~0 `
5 G# \0 U1 P+ c
2 |; ?5 O& l/ D; E) D* u* _. M+ _5 y

' A% c3 W5 r4 K6 G6 b  c0 t
5 B/ c" e+ }# |8 N4 I
6 U) K7 y  M% u- E$ _
" b* T) K, h  g, M& X3 g+ _+ W2 U3 e

9 }) b4 v6 T: {3 N, s
7 M) e; j) M! E2 M  d3 S2 o9 i$ d! }
4 h* {- ?$ O2 ]" P5 s
; `. e1 a; `+ \7 ~" R/ r# K9 L5 q. ]0 c) m( P% O
0 ^. y5 x5 u3 G) O
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ/ f/ }& S# e# ]& h1 O, B

! Z' ?4 n' X0 l- v
& ~6 Z( I7 t. o! \/ v  _. T$ {
' z% w6 B( @# k/ J$ x( r

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan + X. O0 o9 I& X' N% C* p

! I; }6 U% }6 I$ s3 u0 sโดนมากๆเลยจ้า% b! ^' w9 d9 C
เเถม2 {  _+ Q% Q& x5 u8 k; b

# T/ M2 Q. M* J" T* p7 v9 Z2 ]"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"+ B  z2 z+ a# |$ F- _2 k
--------------------------------------------------------------------' H6 Q9 I8 r. h* k2 v0 C" w
" Forgive your enemies, but never forget their names. "
# y; n( v; z) g4 T/ e[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]
2 j# Q7 |2 N* F+ `----------------------------------------------------------
2 X! f9 H9 \1 zคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ' H- x/ }  k& a* ]: p/ v; _# D
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก) X  q. _8 Z" T2 [% J1 X" J) S
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
3 `6 b" {) \& f/ l! ~ร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
+ f0 U& O% ~9 }6 H2 L% a# _---------------------------------------------------------
3 M: d- N9 K' T3 z"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
( j0 \# V4 e! t4 N4 L----------------------------------------5 P7 R; c# E* b+ F! T2 n0 a3 W: I7 l
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ; G6 }5 D* K3 O/ o, ]* x5 E5 p
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น5 U8 o% @# x. [9 ?; ?+ Y
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น! E: M, X2 e8 e) q5 j% |  o" Q
ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ# _7 X/ H; {& r4 m1 B
----------------------------------------
* H2 `3 u9 L: gเธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่ 1 @( f* d" d( L. u; S
จะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี + G' F( {2 F& A/ Z
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ ( f' Z& |9 [  J/ D4 q5 ^
พอกันทีกับการเชื่อใจ 8 o4 p$ q$ E4 W2 M  P6 _
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
& W6 e( M  s9 A8 H- K. n$ M: n9 rซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่ 9 G3 N# V, T8 D+ q# q$ S; C
จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
# A+ ~0 D/ R6 _; w2 z& jสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
9 Q6 a, X7 \( Z! v6 o------------------------------
; k+ a1 @3 T7 Y9 Z( cสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
) I7 ?+ e, f* L0 eแต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
/ |8 d8 y) ~$ aฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ 2 r2 H. }( a0 U* l5 Z5 y
เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ4 v+ `, D/ Q1 z& q3 o5 e3 D1 z1 a
------------------------
2 ]) h) c" z) d$ ~. Y* A4 ^"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
$ F' `0 k+ S9 }) l7 X) Dข้อความจากเรื่อง :: Luandry
2 D4 `7 B" s7 u* S- r2 A9 z-----------------------, Q: ?" K2 A% w1 v9 d
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"% @0 Z  v7 f" L' G
ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]; I* @, z* z( I) t. i  e" Z$ ^5 \, ~- ?
---------------------------------------------------------------------------------------
. K8 _$ E. t- t. G5 D  i: }"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"
: z+ t' V# N8 q1 p! O  _ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris2 K' m4 U9 w) ^- |
----------------------
: F6 N8 \" Q7 q7 G6 M  I  h' l6 Wรักแรกมันแยกยาก
- r! Z: e+ E! w8 yถ้ารักมากมันยากแยก& }5 h9 Y" t: w2 c/ _( N0 C
รักเธอเป็นคนแรก" E+ F0 |4 K$ ]& I3 x; O1 K, B
คิดจะแยก ... มันคงยาก
- a6 C0 Z6 u8 u% U. F6 U: }* ^จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช
2 h$ @2 ~& u; S% j3 P  n-------------------------
. _' f+ C" \2 ?9 N$ J* Uพุทธไม่ถึง
  a" z" L# C+ M7 H. m' [อิสลามไม่ถึง0 a9 |* C) u6 u% j7 V
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <5 p, Z6 g$ H. p4 W! l# {" ^
---------------------  Y- T, k2 Y  c3 E
หลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน
% [6 }7 Y4 B$ K4 l  J! \7 |หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!& [3 D7 }7 }; l2 M; M/ f( Q* ]
---------------------------------3 S5 p( y) `6 y- L1 r9 g
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
  n3 B( q) K7 f* T/ N5 k% q( Vคนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่8 T% @0 T* w& P5 `4 N  x. K6 J
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน) J, n6 g0 K& b$ @: ~
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^# s. i6 F* Q1 t- J
----------------------
, }* L% K1 P( f* t: @ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน3 `6 a# P$ `/ [5 N+ N3 m+ D
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....' a/ [% z- M- Z9 H0 q- a: z
เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ
5 |/ m3 m& y" A- wแต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป
( l2 @9 p$ `0 W' g" Yพ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^! p4 o/ K9 x" }3 t( J1 _  C
----------------------------  k: n# R' p8 ~4 @
5 A5 m: _8 c' s, X" p& B
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
8 q" @( c! {: x1 L% {& p

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด