กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma - j$ I0 D5 f6 Y. J; b

+ _* ?# t8 ~% D5 k% L& V8 pแจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า" B" C$ z) y& P7 }
' `  P* h+ x) [9 l
* i. C; ~+ p( {
$ x: U! [. V6 G7 ?3 l
6 H) `! @( J* ^
( i' K1 Q& n' q# f  J! j
# y9 S+ I4 u2 n2 B* b; V# x
9 T, r: T2 [1 A) |

2 [0 W1 F7 ?1 s" ]% y* C+ D+ B. O3 B& P, g3 K! ^3 G) `
' x$ h# o+ k; s- w# d
$ |: _& k7 `4 X* k! E9 U
( [& }2 j2 x7 G
# e$ [3 Z7 U! t  B

) C1 U# o% z( r+ V0 s
9 i% f* ]( s/ `
8 i+ M; P- i: C- [& |$ ~* N
1 J( K: O; ?2 `2 z0 [7 Y* p5 B- L" H/ x
9 O6 G, P4 q* B) @- Y6 M) B  r

1 Z) H' O) n% c* e  Q8 X
, P8 k; e/ R: t* N& W# x' \- Q
2 }4 d. K/ a6 M) Y. P2 `4 f% ?' R/ {4 X- O) {! I% ^: c" [4 Y

4 n' I/ Z' m, i& ]4 O, C5 s0 d+ A

8 E. ?$ n0 _9 b' m/ k8 ?0 k0 E3 J7 m: B* p& t( v, u4 X
: @2 `5 j# n5 p+ k" e

& H, i1 r8 b( I2 e
5 `2 @6 k/ o9 j5 p/ R# Q& y& L9 s) E
& B6 H% O$ K4 A( h7 [- O" `( k0 G
- `4 i, o. D# Z* Q$ A' c1 b  L8 q  F& i2 [+ y& t
$ `! K0 T6 U+ f5 B% D' h
$ `  P3 _* d- ?: ]
6 j" f! q0 ?* L
8 I$ r# F: Z% u: }2 {
( d$ {: ~# s, D
& ]6 W; j3 C0 C( m/ \0 p; E

0 z- Y. i( m8 d
9 i# Z6 \, N" H+ O6 c- J+ M- @- O+ t6 U& g& g* H5 c0 y, x, E
5 k: R' O7 y, _5 G
2 F! u! `$ V. D
8 G1 j; W" L6 S7 |, m7 t" C3 m  w
, ^: a; V4 ?1 L& n, T7 w
& J* T# q% f& I- c: O
9 E" D/ a$ V0 w2 y

( p9 E3 o5 ^" {
+ X( s' h( r7 t% L2 N6 j; b8 G
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ) ^$ J5 Z2 s4 r! T5 Z; z" m
8 d5 J: W5 p0 p8 G

1 l  \) K, }9 A1 F# V6 m( C: {; N7 H, r* J" `0 |

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan 7 q5 D7 C4 ?/ b1 C
* _  R: J- W6 s( g' X" I
โดนมากๆเลยจ้า$ A3 ~- Y% @8 O8 l5 ~; J! G
เเถม
  [; H1 E: P- \. S' ]$ t
! k) f! v5 M( X3 W3 Q: U"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
8 W* ~4 C- u& K9 Y--------------------------------------------------------------------
; L8 b" s" Y; v9 {" Forgive your enemies, but never forget their names. "
* c" f3 l4 R! P/ n4 E: R- _[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]! W! R2 h0 h9 s! ~$ A! H" D! \
----------------------------------------------------------& x8 i3 A; Y  X: f: m) {$ z
คนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ8 W! a' [& B/ }4 c" F+ b8 A3 I* G
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
( o5 H8 U* i0 oเรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
, z/ ]3 S+ d: m; r6 lร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)1 [6 h/ l9 c- n0 y
---------------------------------------------------------
# p3 l! Z% g% D( j; s2 ^"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
  W: y% |) K% f----------------------------------------
( a% f  j2 U- a4 I8 sส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ
7 F! i3 s. {1 f0 t' v2 s  C) I% j, u7 Rส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น; u; s9 J: K( x( y
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น7 T1 x& @2 C1 X9 ?  A
ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ
, E% F1 _0 c1 q" p9 V: s1 \& @----------------------------------------+ u* w8 v( s: L: X! p
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
, G# d" Y1 p6 C. g( n% [+ Cจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี 1 K- R+ W; L1 g# J2 x
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ & R+ ?2 j7 z8 k
พอกันทีกับการเชื่อใจ
( c0 e# p! F, H! c- oไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง 4 D# J$ r8 n" m
ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
' }+ k/ {1 }0 [# U3 n3 f0 \จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ * T. E: S: }8 Y9 G6 I
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก 9 b3 E3 f0 P6 z8 u
------------------------------' c3 ?4 X" w* V) G
สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด " [: Y- q2 W( m* b) N
แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม . n% X" O8 u5 r
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
, ^( S1 s+ \: ^! @! P1 ~+ ]เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
1 `0 s, G! i7 O3 [0 m. o------------------------9 S; g* y! J5 n' T/ W+ o
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
; m# Z2 j( R: a4 L  qข้อความจากเรื่อง :: Luandry, a# n9 N4 Z- Y0 x
-----------------------
, @% O  C# y5 C9 b/ j/ o: @"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
) i" o! p$ x9 Z# H; iข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
$ A6 g- S' D7 ?) _. B& ~7 ^---------------------------------------------------------------------------------------
/ u( ]6 a0 _6 [, [" q$ G- a"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"9 ^' ]' h" O0 G& {
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris) T4 C9 b/ p" m. r! y/ c
----------------------
( h6 V: U- V! w- nรักแรกมันแยกยาก
$ r3 u8 L! s2 h6 l  E  rถ้ารักมากมันยากแยก
9 W0 G8 I8 ?! v+ {; Vรักเธอเป็นคนแรก5 A" z% x/ ^2 m6 ~6 B# N( \1 v- D
คิดจะแยก ... มันคงยาก+ i/ n# B8 z6 p  n! I
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช
; p1 n8 O* v4 K9 E9 q-------------------------
2 U  |/ x2 V" n3 fพุทธไม่ถึง2 I0 R2 J' [1 s8 {2 {% F8 b
อิสลามไม่ถึง
2 \$ V) D/ D% p, \7 j' W9 q% V0 k, uแต่คริสต์ถึงนะ > //// <0 {7 C! ~! j1 {/ F& G" v& J. Z
---------------------
( P. b7 D' r. r+ \หลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน* V$ m6 l3 x: a+ i
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!2 h5 u. J* Y$ a- F+ e
---------------------------------
: b; A1 A- D  A* \/ e! Eเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
: D7 C  F5 D5 u0 z' q. {คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่; e! w. n+ `5 ~4 _( B1 `5 {0 ?' R
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน, t0 @) c& S( R& D& z
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
: V9 |' u- z( c  q* j/ ~# ?( @: ]8 V----------------------
* ^* r. T! u* M4 a3 s" Sให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน. l$ r' ^5 c3 z+ h! [" d
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
9 F: j7 N/ r( m# v! P' gเดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ
1 j, `! l" u- Q4 u8 ^/ Bแต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป
$ e# A8 d9 }8 ?: Mพ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
/ Q" k$ ~! c* O, h0 X; y4 p' V----------------------------
" J* X4 @0 a5 f$ M( c: s9 E; ]$ w% u8 r4 S- n
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
& U6 ^" x( u" a2 b$ r* K2 A( @

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด