กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
% {; A( o& f- `+ x
) e1 P7 V) G# ~# Tแจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า3 y3 z" q  q4 y9 ^4 i( b1 g4 E4 x3 r

" Q/ y/ L# n  _- G4 ~; x- m: J: G" S9 k$ W
) C) ]! o# R! `  K( k' v$ U9 l" h, t
! Z! A7 u8 J/ z) |
+ U. y. z1 V1 x7 T$ l# i' F

0 R& M; C" o, l( a2 @9 v8 S* E% ^2 [! o+ U

; V- r# b$ F8 Z4 P; t
: h" [% m! u0 ^# _0 S3 e
' }, g( [) y& G6 j% D# l
0 z5 v, }; j" j' J1 j* n/ S4 B2 O+ _& e1 A/ \6 m

3 l7 W9 V/ O# H# Z0 _1 v- R  i6 g
6 b1 V  h/ T- }, u6 z# q/ x- Q' D  _1 n8 D6 |( p
4 s* x. E3 Z0 ^- |- M9 j$ |' H

1 ?, Z9 m" I8 r: {4 j& e
1 k2 q" t1 C6 @
1 E3 e  w/ }  v! d; ?2 |, }
3 H" Z0 w/ a" f6 ~
. R/ u* ]4 \9 I( g+ p! Y8 v( U3 r) _2 @2 c7 {4 N" P: N
/ v- K8 [) j3 m4 K

! l. ~7 f9 [7 c' x0 X
1 ^& Z3 j: ~; P+ S" u4 t/ j& Z+ O- w: N/ T" H
3 H& {: I- f1 e" g; f0 v+ i

8 ^8 H! j& d3 R) q7 ]$ j$ K+ ]$ n. y* X/ n5 o7 B

' V4 d) Y( \/ N$ T0 O) e% g& S6 P

* ~3 T% ?- s* u2 e3 Y& p$ o# ^6 @  k( t

7 Z3 a) Y7 w8 _6 D) V' b5 M$ y# n; P- w& L; Q) T2 @
' w3 P+ C- a7 K
5 `- Y; u/ c, Y- P2 Q8 _( z

4 u, N$ @+ L" z2 ~
! t3 N) J5 q! }0 A& t9 h# ~% h8 l' F, r. \  J' |0 }0 ?( ^6 B

% A1 f5 K3 n( l$ A1 w7 M3 P7 @4 |
* @. u$ B( M3 e! b3 ?: q8 m4 m% U
4 O7 q' @$ I; k# Q: F3 ^- ^

& D/ F" L2 n/ U  o: O! U7 m- ^4 c3 g- P# I5 f1 Y# i6 o
6 _  L. t" I6 A7 h
0 {1 Y4 C9 T& Q5 H7 S  u9 U  F" D
: o6 q/ f( R  q8 {3 @

8 v6 e" S) q! R% d  p4 ^. {3 x  h+ r/ _/ A$ x' y3 d' s
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ
1 r$ h  J- c) {7 ]) d9 F
* W/ }  B. _- j! O3 ]% |+ f8 f1 w, L$ f2 D0 q* P' m# I) Y2 k" U
. A/ ]& x) x( g7 ~; `6 \5 Q

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan , F) t2 v. ^1 O; r  `; u

8 J+ v9 T3 a9 y' A  A2 @7 ]5 Dโดนมากๆเลยจ้า+ f" G( z7 k4 }; x3 ~, M
เเถม
8 c$ q9 ]0 E" S2 s3 `- R4 Q
9 C: _% {* A8 s% R6 r! {3 S# m5 U  V"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"! V7 p- l3 Q( h. j+ M, @3 ^
--------------------------------------------------------------------$ N" x& a( N' y" l/ D5 }9 r$ K+ h
" Forgive your enemies, but never forget their names. "5 Z% Z5 f1 Y- t" T/ R) @8 z
[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]
3 {; ^! D9 A: @' U----------------------------------------------------------
. i) G5 [9 f8 i+ D2 Aคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
9 l6 V4 U; I% [3 e: f% E+ s9 gหากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
: j3 o4 A: U/ @7 Uเรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
* I* t3 g' s; @1 R: Uร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
/ i% p/ }; s: A9 Q---------------------------------------------------------4 j( J$ c& v8 G  K$ D" j3 _- `
"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"& E( ~! D+ k0 p/ p2 y0 t) p
----------------------------------------
, q  Q$ W8 {1 O/ z4 L' `! h* mส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ% P' r) i- d( X
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น5 w  H& i; B, D
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
! ?- T3 [+ C* q8 t8 V% Rส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ: j$ e: k. X6 E7 a) _- q
----------------------------------------2 J  i  S; I, @6 u( \
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
+ r1 i1 C' t- @5 [+ ?จะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี
" |" u# S# y. c) }; Oฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้
$ E- t  F5 Y) a! {: gพอกันทีกับการเชื่อใจ
! [( k  V& M+ }8 l  G. qไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
3 T# r; O! Y4 R# S% x3 \ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
: R, a6 y: t! u. oจบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
& c# y% b1 v) P/ B) zสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
- P1 {3 |* l. n! H------------------------------6 T8 o6 ?9 H/ s. u4 m2 h
สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
' K! i( c( p% r( G& j) bแต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม ) v; H% A& q9 n+ L7 t6 w% f/ A
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ 6 e. t2 O  b) z/ u0 |8 v  e
เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
. h! e$ Q1 D- [------------------------5 ]* a# z4 V; F" P" R7 A
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"7 o/ ]2 U5 p  R' G' f3 T/ [  [7 \7 G
ข้อความจากเรื่อง :: Luandry, `2 b. f- u+ @, {6 n& P
-----------------------
% Z2 j! ^; w7 ^8 O$ w9 ["วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่") a  y6 f; D9 @" Q' C+ V3 K& `
ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-], Q* Z* s$ \+ E( u
---------------------------------------------------------------------------------------3 M9 k! E( ]  U9 o: n+ @/ |
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"+ d4 m1 F9 T3 x" n- X; n. S
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris
1 c5 P% G" l) j8 Y4 D' y2 x----------------------$ Z; n- M# r$ L
รักแรกมันแยกยาก' \( \' @/ a- p
ถ้ารักมากมันยากแยก
# ~; R9 a: {; \/ b4 ^2 t' Oรักเธอเป็นคนแรก
3 N" Y+ D. V/ y7 R' g0 aคิดจะแยก ... มันคงยาก
( x' J4 X& `, @. q3 i* Aจาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช: e, |+ ~2 @( [9 Q. f
-------------------------
7 e. V; k* E- Vพุทธไม่ถึง
; |! N! V8 X3 E: c9 Lอิสลามไม่ถึง7 E" n) d" D, q$ P
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <
$ \2 i* i1 c5 O! A) q. q( R0 h2 k) v# `---------------------# ~8 A4 C. c- g  B4 P
หลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน' C. i4 t+ }* B1 _
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!
; [9 q0 M4 k, e---------------------------------
( z( e) l! I( Nเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
7 s( J" w2 }2 }คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
% ^$ c: ?. l6 \หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
( d4 o$ T/ j/ T% k7 f" t$ sคนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
) X; {) e5 v  W1 S$ o* ~2 F& v. @----------------------+ d7 B: T+ w! P! \! |: N( }
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน
8 g2 A, w2 `- k) [( E( @; Lติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
" r3 H1 x) d( Wเดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ
, X6 P0 H9 t1 M/ n% t$ sแต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป + l4 z* ~0 H$ |7 C
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^; ]3 S) r- T& u* u
----------------------------
, Z- e7 b7 i( K4 R7 f% u# ]) X8 D+ e  \! L' j& C4 r
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ5 i( L' k3 q3 z: I8 h  k$ K

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด