กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
6 f9 o8 M2 J6 p6 H
% P! s% Y* d+ d3 {แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า
8 K, t- l! a6 J1 D8 J) f
6 z6 f4 ^/ m1 }0 Z9 x# y
  t: U, D1 V5 v% B( r8 @0 a% x0 e1 h& E2 Q% |
) Q, M2 G3 m; b/ S- \; }

# d1 c" ~4 [" [6 F! f
* m& j; @7 X( ?4 j. T+ ]% r3 ^; t* s/ G( l
- N2 V6 t+ \) F6 H. V* R
% `8 b! p9 ]6 D! _
3 E5 c3 P) |3 M8 @+ }

4 n  S5 R3 p/ `! ~9 i! W5 p9 \5 |4 ~/ S) _5 ?; m, B

+ L1 @" E  w0 N1 t
2 y. J$ W% r$ a' {# E8 d3 R8 ^; g* `. T6 R6 U
- a! n3 E) i0 a! t* |) O

, g: a6 _- i- o7 S; e" D
& x( M( `3 ]* c$ W. e
4 T) k- w+ f7 C$ i5 r* R; _+ l+ n7 k" C! a
& f8 }. n. x2 b9 @- w
% y* |# ~8 E9 q+ R8 [
* f6 S5 [8 ]: j6 l
$ q+ I, @* _; L0 m) x' H
" R  I% L2 N9 l

5 K5 a/ R4 c/ D6 i+ t' R% O, v, c/ ]  `+ D: Y/ H1 S2 \3 C. I
3 y5 F; H- ?& \0 }! n- W
8 \4 J' [" e' d) A! S" v# Q) m2 s

; W* J  N9 f! p) k$ H. n8 [" g1 G2 C& g* Z% Z) T
8 {/ F( X( E' P% w8 R

) X2 V& ]9 b/ l" p; e! W( v) @" I7 I. H& q
0 i* f  N( n( |4 e2 T

6 \7 k/ ^  t8 K4 X$ g) t. \( |/ d6 p7 k# \3 F* H8 i

- o! `& d' O# t7 S+ g* M
) |2 u; b4 ~$ }( \7 Z# }6 u' h' `3 G6 {- }

5 C0 ]" \' q, C/ _6 p! {! _/ H! ]  n, ^
. T* F  U1 w! P; x
0 \, p" T( M7 e2 H0 C- s
' |/ `  I& S& Z" `9 L

2 k8 `5 [0 h  l7 M5 M
: x& H2 |" E- r. b3 p8 a: K4 x  K% I" E' M4 g# v6 l
3 u& p/ @6 \' P: o" Y8 m
6 P3 E$ [# u( ]% B4 ^0 b
; w; N6 v8 X( ], L5 g+ Y9 }
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ
5 |2 A" j$ @5 n
. [, U" E+ {4 n8 o' n' {1 g& R! E& j' P3 C1 }$ n% |
" m4 G! H) f9 G4 T$ l! J: J# C

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan
; a* l4 E; M( ]( s) h7 J; O
5 v! {( p) t7 Y) N0 d+ T- ^โดนมากๆเลยจ้า
$ P  L( b+ ^- r* Mเเถม3 ^8 L, w' `- T& ^

6 o  \" J7 y) e0 T- z! {1 y6 w8 o"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
9 S  Z+ W( }% ]6 p5 G* {--------------------------------------------------------------------6 v) X1 b2 _  a: r: _* _
" Forgive your enemies, but never forget their names. "! P0 |  D4 {9 d" N
[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]. x/ D+ {. |' K* p* ^
----------------------------------------------------------0 F3 H' X- V1 ]$ j# H  {5 R
คนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
5 b5 h, k; Q: X, e  I7 C: K+ Z: U) }หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
7 X- t* x+ X& J- T' ?9 Kเรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
/ i+ E1 j" q" f, {* Zร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)1 a, L* h+ d) b. K" V( s
---------------------------------------------------------
/ v5 P6 `: Q3 k, _" m0 t7 o/ R4 N"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ": T3 a0 d; U7 J7 h4 R* b
----------------------------------------; g6 c) d4 \# V$ k" i4 f/ M
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ! M' \: \3 u! H
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น; V$ ]' o1 U& Y9 G
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น9 A( m8 Z4 e' `4 V
ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ1 e; @+ v+ C( c* {
----------------------------------------
' i2 b  \% z2 ?9 A0 T6 n& }+ Y; t; Gเธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่ ; z6 u0 b3 E$ w/ _0 e& ~
จะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี
5 H, M7 E2 R3 Z* O' {ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ ' F+ j& k' E, o- J; x% c
พอกันทีกับการเชื่อใจ
, I! k4 f; `; v5 l5 K2 Jไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง - E' g: w& g% t
ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
, a* w. E, V# B$ w, ?จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ / k+ {# B' c; b, I8 d
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก   v' V2 {7 Y& G/ H6 q
------------------------------& @& `" |- Z* P' _) w9 r* q8 F
สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด " v. n! ^) P9 d( p
แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม . q5 j- X- b2 _  v
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ ; z, k: Y5 ~) J: r4 d; p' k1 B
เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ, [& I7 I' V6 `: j# t& M6 D
------------------------1 r2 z3 O) f. b. k. G# `: e& c
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
, E/ K! e( L% O9 f' N$ ?ข้อความจากเรื่อง :: Luandry8 Y* S/ P2 O" `
-----------------------4 D5 w! [% Y5 ?; [+ J
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
9 n  b5 a# r  n# {: [, ~5 Rข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
# o+ [, Q6 Z: ^3 |---------------------------------------------------------------------------------------$ r. ^8 u3 A8 p
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"
1 S( L5 ?- s8 R# M6 vข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris; z: O; ^0 L5 n1 B7 R
----------------------
9 F! f0 ?  C8 w$ yรักแรกมันแยกยาก( y( B3 a" |1 d
ถ้ารักมากมันยากแยก
0 L) i: L# r% wรักเธอเป็นคนแรก+ `* V2 e- T* N* q. f- D$ C( J- V
คิดจะแยก ... มันคงยาก
* i  j; M- {/ s2 U# U/ iจาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช9 F+ X! q; g; V8 a6 a  L
-------------------------/ M& i" ]* G" a6 w
พุทธไม่ถึง
6 g3 Q0 f# ^" _/ ~, |! L; j/ p. aอิสลามไม่ถึง" x3 C8 _1 H2 f' ^8 i3 ]" @
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <
; U, Q( Y. c% B- |$ N---------------------
3 I9 u: s; `( `* E1 Bหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน# p  ?. t+ \0 f$ b
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!
/ N8 |; {$ ~: b3 P: ]- Z* A---------------------------------7 C8 O8 s/ A( w* S. N$ \7 ]
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
# w" A! W" W( Lคนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
: b8 R( B: a8 e+ q$ Yหากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน( O' {; g# I' ]7 q
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^/ Q, r3 a  V( H, {
----------------------8 n% d5 y! [4 P0 E# A3 ]0 U' u8 Y
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน" P( B- k$ a+ j& f
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
- j* F( }; e. W* W3 F( m' yเดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ8 V3 |- p/ j% ^/ S: Z
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป 5 y0 h/ d  t4 r% T" O
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
% e0 F( n4 X, B8 S) I4 p----------------------------
# V. H# V3 [/ r$ Z+ j3 L. q+ s) m6 A. u, m, y7 P5 I- h
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ# g0 }- Y" y5 u7 w0 @& j! _/ E

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด