กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma 1 i4 ?. F  M) I
& P) m* k! ]* N# j2 G
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า
- l; ^3 U# o' ?3 h1 M; I6 u
2 ^' X! z3 {4 j9 K- H
* [) G2 J" P) X, d3 B" t. y. q' n
# V1 a" c% n% V% V, r9 i- E9 `5 f& O5 C& h3 b

9 m  g5 g+ x1 {- z# ?. j: y
3 G& c' L( t; o- Z) a) u8 B3 j* m- N+ }
1 M" f- r' [, t  v+ ?0 P& u3 d+ R8 |/ J
8 P/ s4 C0 p+ z4 J; }) P  l9 \$ u

; l; F7 }( S3 g4 K' Y. m2 F/ I7 g4 z( b

6 ?& k/ T! {( H4 A: s% u9 s2 t0 t+ {1 h7 C6 V3 x. E' z
! r, v2 ~* l7 m% i- F2 x7 o7 O9 Z9 p- o

) {/ N1 n$ u( s9 L( |! {  L3 g- f: O, P9 x: q

' S  e4 C0 a+ {1 w
2 V, W/ A; S+ [8 l" z$ S6 P
8 Y& T7 x- r6 t) ~  b, H
: l$ C, r  X# X2 t) N$ [; r6 L! O2 n. K2 n
+ k6 P3 o- f9 z0 p) Z
( \8 H' o) Q5 Q' d) s
& F8 N2 L$ s8 N8 N+ o+ q

0 y/ ]/ ?3 D$ G  @. L+ \/ O  I  b, G' q5 P9 R

9 v4 {  i3 u9 D3 u1 }
% \4 w+ a* g+ |2 v# J: g
$ F9 [, F* _+ w
0 b; }5 t1 `# y
9 ]6 y$ |: b& f( l7 f4 N
; q8 O% }/ [- [3 p7 K& z& r
5 L" E2 X/ \1 U- a  B1 J/ \4 T7 g# M& H
  F' q0 ?  ]. z4 y

. P. ~# n. H3 _' L; i
# q! {7 f3 z2 J3 Q& g2 S' y4 h6 }* T
0 }- p9 {  U. B: i( T& K& D# I

# T' K. v) x9 E- d% z/ S/ {6 m
" B9 `( L0 e9 i  U* C
2 N/ z) C5 Q# S2 Q# }0 I; X, ]4 J& S4 @" X' p  I7 R+ T

8 c/ p) |. d' E/ A- g( e' v* W, N- b1 Q6 w8 T! m

) p8 L+ k+ ^, S" b# Y1 _& H+ X6 r- v8 O2 k; U  Y2 `2 M/ I

% v9 h( b% b) Q# R, J# r, h+ c4 p+ x9 X" H
# [- D% A9 {0 \+ _  M

. D& X& k* |! c% v9 T4 Wแต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ* a5 S( t9 W" |1 s' m& }

7 Y& t5 e' Y! i* V
# D5 I5 T. Y! ?7 Y5 o1 o* Z" d9 F& |" V# L: y9 ^; U

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan
) t: E  P$ s* x( x. ~0 I; ]5 G7 [
6 u" F* a3 @) Xโดนมากๆเลยจ้า
! }: R" s* U7 ~3 V! y0 T8 B; aเเถม
: N3 z3 K- Z- g- n" D! ?/ j  E8 r" Q) S4 S6 w0 A6 K. ~) y
"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
5 Z7 z5 h0 j# C& f+ C& \/ b: z--------------------------------------------------------------------5 l; Q, v9 r* q
" Forgive your enemies, but never forget their names. "+ L1 r3 _) D& E- u  M
[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]7 \: P: M9 z6 m; q+ w5 |7 z6 W
----------------------------------------------------------
3 x+ w4 Y5 R4 \คนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
0 I$ i( {6 u% L- Y+ e7 T9 F2 zหากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก! R' O6 p* e# W: j* E! @1 ]- q
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
$ Z& s& j' k) z8 e/ Xร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)9 @! c% z( o; u( [2 V; e
---------------------------------------------------------
+ j7 c5 \6 B2 J2 {; Q6 {"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
7 i" P- s" X  q: C& t1 _----------------------------------------' C% v, @3 s/ X/ t/ ^! X( k2 i
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ1 `: I' b# w4 x& N3 U1 S& k
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น) c+ }  }$ J7 y
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
3 u7 h) v& v3 q" s) e; @* B# Qส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ
2 C. D- ~" l! i2 H+ {4 z' A----------------------------------------
3 U& v5 F. \( T8 t0 ]; Zเธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
/ i, M4 F* j% k" k8 J, }จะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี
9 |/ a- T) b' d2 u' \5 p: l7 Bฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้
8 r4 ]( \/ N8 j0 W* _5 Hพอกันทีกับการเชื่อใจ
: t7 O- c2 V& ?. D; f5 u7 Iไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง 5 l5 @6 S( g1 N* G
ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
( i7 d5 p9 }3 w7 n# R- Aจบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
, m3 H" R2 p! e0 I, O+ u, uสิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก ' R2 C. Q. l  C5 a5 b
------------------------------4 \/ s# H4 W! Y
สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
6 `' V) V& P8 y) p2 J# p+ Iแต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม & m& H+ u5 j: I  l0 ~. R6 {
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
  S$ S+ r' N* Z, b) l: Q9 zเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ! Z7 _# S# J2 R. f- r
------------------------3 z( i9 D! q& V# X" O8 j/ O
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
, J5 b: X. {( I' @' oข้อความจากเรื่อง :: Luandry# C: Q) l" L0 G0 H4 w
-----------------------$ w, D: G9 O& c) @0 r' S. u
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
- G+ \7 b+ b( {; I& m3 Z' Lข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
! e! y2 |1 j6 s$ e5 d0 ?" ?7 h: x" ^; B---------------------------------------------------------------------------------------
/ z4 O: _+ B% k- `7 t/ ?- d6 S% T"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"
' r3 P$ e" P0 n/ X& U& L' o5 B! s9 ~* Eข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris
/ `" j5 l, T8 R! \6 G----------------------2 B. w/ h' R3 Q+ U
รักแรกมันแยกยาก
: t" L* [1 J" U1 W1 mถ้ารักมากมันยากแยก: t* L4 I& I# |7 v( D/ {4 ~
รักเธอเป็นคนแรก6 X+ k0 L. H0 E. S  @, t/ u( n( N( N
คิดจะแยก ... มันคงยาก
" p5 A) R* L( \3 ?จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช7 S" L4 N9 d% |
-------------------------  R. ^6 Q5 G' B. c$ B5 f
พุทธไม่ถึง
  |3 y4 S" v9 R$ J. ?อิสลามไม่ถึง# M. C% w: R6 F$ ^* @6 l6 b
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <1 g# Y9 a; T9 i8 F1 h1 m
---------------------1 t" f0 D- }, ~' M' t
หลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน
% T" T# U; V/ O! ?' S; A* ]7 F! |" oหลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!1 e. _/ N* Z( P6 T
---------------------------------5 h* r8 ~. \* g$ a
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย6 }! K7 p+ O; `! x( o  R
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
- X* P- ~0 c  L1 aหากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน2 f: E8 l& ^4 \. z3 P+ g: x# M# Z
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
) T( [- ]/ O& p. x4 h" r/ }! V----------------------7 y+ e% H, c- i8 J$ q* V, O" {& u
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน4 p& f6 e- Z2 |! I
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....; r9 d: I( z2 P2 @* ?
เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ- V4 X8 I2 z, v' R6 G0 W
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป 0 c/ O+ }6 ~9 K) ~( ^# E
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^# a0 s1 X3 y3 f  c  E* ^
----------------------------
( d6 i+ H) `* z6 `& J7 s& h1 H- V4 J
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ2 `9 r9 W& Q* K- m$ {; E5 }' k& ]: U

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด