กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
$ _) \1 Q0 l; k- w, l) `2 ]% o$ @  W$ }: c
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า9 ~* d$ W- K# \! J# x3 X
) t. d, B/ H! j6 H( ^8 V

; F! |, q; A+ \* e  i
% K* o! E2 B$ Q" W' j; K) w: l8 O. J- w/ x  I

9 C+ E/ ^0 D2 ~) ?9 `! c  {5 t7 k8 A( E1 W

# M/ P' f9 A+ s: E; \4 H7 k" w! K7 N7 J/ L2 W" y5 E9 a! K! u
( g' U0 W/ S  A9 b
) s; M- w, J1 {  A# _+ K  ^) z2 q7 b: D
4 {5 q; Y( A4 K2 e% L5 v0 B  @/ z; f
& }$ T, _; v4 a8 ?9 ^

) S0 Q. m3 m8 u3 _" [3 ]( U( U7 {) c) r" N
# H. Z# ?1 B. b! |3 L8 m8 g
% @* c3 ~3 P! Y8 b. S: C
" F# @% D; s# ^7 L

, q3 E) Z, E; A/ B' d8 |6 |0 e: v0 ?" G9 F
; u; \1 e& x0 k: A' T8 N% S
- l, u2 x# ]) b/ ]. s! Y. I
% V' U3 ?. Z  i5 i
) U& @' ?" M, v. M# h

1 a$ n. T' J: N' p9 o
* O0 X: W3 }) \$ r' y. t/ W$ v: @- H1 o2 K& S+ \* k
! [: S$ P7 C1 H! w9 f0 B. m' X) D
6 U  [6 {% |6 z$ z

# F$ @! I% Z. Y
: Y2 c: h( B, @5 Y0 X
! l' R8 o4 H2 P3 E
: ^# l8 X8 {3 k: X9 ]
7 e. x! {( c' A& Y! O
1 ~/ ], z7 A/ B0 Z8 \$ G
7 H4 E8 t7 z4 X0 z' W$ B0 }$ ?
! v1 l* t' x( i+ o0 w6 V3 b9 w3 b8 D( k1 {; w* {* q
8 D' v$ W. w: W0 n% e

, t6 \# P6 ^2 \
9 D. ^- ?: @% }6 H/ `$ s
) g7 I/ Y) _$ V1 D- J4 q6 }9 S+ M! G$ m3 m/ ~
  ]: X- T/ l: ?; j

$ b6 ^+ Y7 y7 V: M7 w) l' v6 {& @' Q- l
# M; E% w8 Q! h
, N. ?+ F. Y& L6 X
7 H3 m( @  g/ b7 C# c8 q- p, c

2 {) g$ R7 @6 u; l; R0 }! a  T0 M* g) r& H7 B, b& s7 S

) R: N/ J, s3 Xแต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ/ Z6 x, v, @- f0 K. i" ?

& e* }% f( O/ Z1 D
& }& K% _- A+ T+ I5 \" Y1 J4 ?* E1 ?! l$ K3 l9 X, b/ v0 r0 X. a

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan   m& _( c( e4 o. v5 f: ?

, l7 \+ M( T7 c' S+ w+ |& L3 tโดนมากๆเลยจ้า/ C3 A- z- ]/ }3 s
เเถม
' ]5 X4 R/ ~) F/ i0 _3 N, }7 @/ ^- W1 w& e* R4 U. d. ?2 A8 j
"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
- q# `7 v/ o; W- j--------------------------------------------------------------------
3 L9 T4 J- L2 z3 n3 F4 v) i! v- a" Forgive your enemies, but never forget their names. "
0 {( u0 f, S: Q) T9 E* n; y+ e' N" r[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]1 r& t. [- C4 [* C+ s9 k. \  Y
----------------------------------------------------------
8 @4 Y7 }9 J; f3 Eคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ4 G" H% t$ ^/ W* f6 D& y& ?
หากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก: }  @$ Y/ L+ E& _! W
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์. k/ V, L3 }4 y& g
ร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)4 q6 R# r# v/ ~0 g: z3 s
---------------------------------------------------------
9 P4 O9 x) Q7 t7 X"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
: H! d4 _: f! i' W----------------------------------------
# Q9 b) Q% F9 q' q, cส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ4 d( c% j6 j/ r0 V' p
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
' H8 W3 t) J" e- M* x% Jส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
+ E; W' e1 Z: pส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ
: w) R' u" w( A4 t----------------------------------------
# |* ]" v8 v2 z, L2 R9 uเธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
, _9 U( E- \. F$ ^8 m1 Fจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี
8 l# I# t4 `1 p" I- k2 t3 Rฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ 5 I6 w# x! b' |
พอกันทีกับการเชื่อใจ / g" u# r6 W0 K; n, A3 m0 b) ?( D, v0 j
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง # g- G- Z& v# Q: o
ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
% P2 n5 r2 U+ Y9 l& Rจบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ
" {9 v# t( e5 D5 f! `สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
* |; p1 _. Y' H6 g7 G4 I# x------------------------------
+ z2 p( s0 s. T) U- O% Eสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
8 w8 i: N  r( |/ Z* U4 lแต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม / e1 A' s) I. ?& A/ F% X- P) J
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
$ V( W1 j/ |0 Q. L3 iเธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
+ [2 t1 Z! J, r% x- E4 Q) o------------------------
* N, a: K& y3 s7 _0 K8 ["อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก": Z* C4 Y/ k7 U' c0 R! K
ข้อความจากเรื่อง :: Luandry
+ s* h/ {$ }0 L& r-----------------------" {* }  c8 [5 _7 M. W
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"  I( M6 F$ A& ^3 A2 F
ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
- S, u6 c$ f& X5 `( U---------------------------------------------------------------------------------------
' J9 P# c# y' G9 F4 G"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"" l4 v( I9 x& A, o0 D- K0 n
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris: t. W1 n- ?4 F9 V% `/ `: N
----------------------
$ g) c7 E: Q& d" x6 b$ [รักแรกมันแยกยาก# b: V; r! K3 [, l
ถ้ารักมากมันยากแยก6 _% T( [6 A3 S0 H
รักเธอเป็นคนแรก
9 h! s0 G, a, g& k) n3 Rคิดจะแยก ... มันคงยาก
5 S; ]1 _# R6 f) j3 D5 jจาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช
/ i/ T8 ~# R$ m1 x: |  j+ B-------------------------
! R& M" o9 p! f  `9 X# w; B9 ~6 o2 mพุทธไม่ถึง
+ S  `/ H' M( l! vอิสลามไม่ถึง
* s4 M: D- M3 y4 r: lแต่คริสต์ถึงนะ > //// <4 |0 f3 O- G' _* W* Y* Y
---------------------
$ F, v( w4 i) d8 w+ Y7 _/ S1 bหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน3 [& x7 M# W6 A* K; v
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!3 v: u0 O& q1 `1 B- S; j3 T
---------------------------------' h9 r/ H5 K0 T4 O' ~% w: }0 J
เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย  Y1 r" `$ J' R% H/ [& J* L
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
% o* b- d9 C3 C8 H2 Cหากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน' H' S/ K) o! Q" z. S6 ]
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
6 H! E0 Y# P) D/ j* A----------------------* x( f4 O. [/ H$ u! L  h8 O0 h
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน
4 J0 J2 m& {  ?' Nติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
' [+ S# Z3 p* fเดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ9 }( X3 F! V( L2 j2 R& k
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป * r) l# k3 [% ?$ k! J  V+ r
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
  l8 K( w3 L3 A& h! D----------------------------
$ S+ t* B  b% C, ], v) J9 P& T( R+ t, W6 L" N
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ# q3 }! [  {/ s* R; u9 x; a

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด