กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma
' {; p- j: _) d: S% Q3 G9 Z. n- }9 w' ]; ?' ]
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า
9 A; p+ Y; G/ ?  e/ n+ ?- J6 f

6 w: M; L  U" j: B$ F/ q5 h. s" G- u2 t/ P, G% t
" i* e# U& ]* M: a* b7 \2 h/ \

! ^" H5 V/ b# I( @0 T& T$ Z0 O( Y- B2 F4 c
- P8 r- `, I- p, y

$ ]4 D6 E: A4 V9 v' _- ?: s1 _; ^5 U/ b3 }

0 E7 j& I0 O4 @) D# J: d9 H8 R
# d3 \8 K; q7 a% J2 b
- y. o4 f9 ~  l6 ?) E( @/ h, \

5 D! V: E- A! _$ A% i$ R/ Y1 k
* p* W! |! `9 W+ y2 p7 N/ M1 _1 @6 l# o
4 v4 ?% b+ @2 F' R6 }

8 N! }& L( z% Y" ^
- q. C# _6 T1 M: z; h/ N8 |  [: E( _$ A/ _6 n1 F5 }1 h4 t' K- W% E
* ?, C& B( L3 d2 H

9 E. |* Z/ c$ l6 [' p: s3 G2 q5 D( X# t) ^+ d- g6 Z" V
- ?# ^( Z' v+ E  E- s& H/ \
: }1 K3 `( H0 h$ z& w6 i
6 P" v4 C1 F+ s

% }# |0 n  b2 A* @) k: D* x( ^1 Z6 {0 X
/ ]* l8 t3 V: R- K! u7 [4 J6 y

0 x4 R$ d: J- S$ s" H. [" R/ g3 d* X; |, b/ r0 p
& t2 C' J6 ^" u8 u

' p' H3 r3 a1 o
; ?# F# A* s6 S, d: ]. {: P2 `+ v3 V! n7 V. a' F& X
$ K( E  G9 w  ?) x) I7 W! e3 t8 T
2 l9 b" ^; I4 ^4 M3 I
8 W+ {2 e2 t/ \( i/ F
7 o2 t$ g5 q$ j5 }
; k, b6 ?- _  Y/ U
/ o1 x7 X5 H" ^" Q& g4 ]6 ]
) ], ^8 n' m/ d- d& D: L' N# l3 l

" S+ E. Z+ y# b' ], X* {7 x2 l7 `, ~+ h" |2 }

  c: J' r, R4 N2 d8 H8 N7 I% B3 P( e

5 }* I7 d  Z6 p
2 p5 F4 t& ]1 A! B% w; K& H8 ~1 Z. x% m! c9 A; ?* y3 v
2 G2 J0 R, D0 C* |# D! v
3 i! q, K0 @3 x1 C0 ^. c
แต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ
  R& a0 \% _# S/ A5 p
/ l$ ]5 n# j: F  T
1 D5 c1 @, a! m' p( v
- g7 s$ `* W: B' z3 t2 j

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan
' C- O8 [* p( d: C
3 s! J- O' |# f, Q3 u* \# fโดนมากๆเลยจ้า8 m$ v" ~+ Y! X. w# k
เเถม# E" ]5 V+ a1 ?

8 l$ _+ G; ?" }* B2 ?7 T/ l"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
/ Q- R# M4 A, R, v0 x--------------------------------------------------------------------
4 p0 i  ?' }. E9 o9 y: F! W* Z" Forgive your enemies, but never forget their names. "# {8 ?+ v5 w/ _; [- p
[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]2 |% ?1 R; w/ }; F! F
----------------------------------------------------------
, e# R3 A3 z: ?9 w& C6 tคนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
4 t0 [  f' W. a7 mหากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก0 K, V/ e; B. G2 p! H! g: F$ C! c
เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์9 ^* K; W( t. t6 `( V' j% a2 L  E
ร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
1 e! W2 {: n3 B+ a2 U6 e---------------------------------------------------------0 G7 J3 ^9 G" j- ~5 C3 d2 Z' }3 ^/ j
"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
6 H2 I. `. U' ]0 F, R----------------------------------------  S. y6 ], L4 u1 M4 z8 R% V
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ- h3 |) ~$ G+ |4 f# J
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น0 E; O& u* V2 @* H; q& |1 H
ส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
4 B# K3 n- E4 x' d$ bส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ" D9 G/ |& l, d% R$ v) l* |
----------------------------------------" G2 r! n& D1 O% R: |; W4 i/ }: e
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
- n" F! P8 R: Mจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี ( ?# F) j/ w7 J2 ]6 a- H, I
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ . g6 h% A9 B/ j% a8 u
พอกันทีกับการเชื่อใจ
8 f+ A: c# k. ?: b* d4 Rไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง 9 U1 U, x: `1 C0 X1 a% Z& G4 W6 P. G
ซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่ : h, [1 }6 U) i, g6 K0 j; ]# @- J
จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ ( D% n0 g+ }7 c% Y( t1 X( p) ~
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก
4 D% i& k0 Y; c# {: C* x------------------------------
3 f! [; j8 D2 uสิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด ) e  M3 ~5 C. N& w( r
แต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม ' F8 i0 R7 @% b- r/ G* W
ฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ $ `, D0 Z+ N. v3 [- l8 _
เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ5 c, Q9 _8 V& p0 c+ v
------------------------
2 O4 m2 L, E' k6 D6 }"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"0 x* ^1 f  u, y6 R$ W8 E
ข้อความจากเรื่อง :: Luandry, W3 R: f& Y0 l3 q  a7 |
-----------------------
2 X8 \  H) ~" ~; t# p3 U2 Y"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่": ]- k2 D' `" p# i* F
ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]9 }* C- N" e7 Z& ~
---------------------------------------------------------------------------------------! \) \5 k& S& s  _# _$ b
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"# O. b0 r) U2 P9 g% ?. Z2 \
ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris( C8 G$ P6 P6 A; C2 @: G' [' \
----------------------
, j! h. b6 i+ x+ f  O- y2 R6 l/ N. `รักแรกมันแยกยาก
/ q1 ]* _( U( X3 i! m& P8 o) _  ?ถ้ารักมากมันยากแยก
  K. r6 x4 M; j& r6 gรักเธอเป็นคนแรก2 o& R4 a9 V+ C5 S) S
คิดจะแยก ... มันคงยาก
, y4 z/ i2 X8 ]% Mจาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช
' V0 C7 U) r; B/ ~-------------------------2 O; F2 {( z* G  ]' g$ @0 ]
พุทธไม่ถึง& Y6 w% M& n' F" q) \% W* m
อิสลามไม่ถึง
: a. g* S+ p% A, Z9 @: e/ g) kแต่คริสต์ถึงนะ > //// <7 v6 C5 ^% m: m/ y! n) Y4 U, t
---------------------
5 \6 ?) }- I* I( P' Sหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน+ D* W8 {/ A& ~% [) a
หลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!6 N1 H: M( ~. @" z) [6 @; G1 H
---------------------------------
: @. y& Y5 u7 D. q* @, }% nเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
/ D* n1 U6 I( K2 S! I0 W' Oคนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่, ?' {* Y! M) O& F# E9 G
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน0 r! `" B5 c* }! I$ Q+ u3 ~* p
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
! t/ x0 G; R+ h' b: @6 r----------------------9 k1 m0 Z: D( H* Y* `' b" v2 R1 _
ให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน/ I) I7 `% V  |- v) d$ y, D1 L6 m
ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
( x) m6 {  {3 E# U* ?, ~เดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ( T, P5 W" p. w6 r9 D- u3 Q
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป + T( N2 L. t  F" {) B+ L. Y
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
( |3 ]2 ^( t' j----------------------------
3 ]1 [: g0 p; r1 M
# P/ J6 M6 s/ u8 B1 n% v
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
4 s/ j7 I* V6 {: V

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด