กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกกลอนโดนๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 21:35 โดย ryoma $ {! K  Z2 `; c1 `
5 L7 Y7 S* Q5 x+ p% A! \5 `
แจกกลอนโดนใจวัยรุ่นจ้า
: J) _% T* x( V1 A8 z& C+ q1 S! o. U+ R! o; k  w* u

, K: W$ D: w/ t* \5 Q1 Y
# g+ S/ T% T! Q* _+ d# P% N1 E( @
7 A- {- @: T6 w' [5 _& D

$ d) o- x' w) Q) W% N
: g) S) {2 s7 t0 V2 P* h7 N9 O) f/ X+ x  c
' P8 ]" Y3 f+ L& B
' t0 C( t2 S, e1 ^
8 l; ~& n( P! w7 P( z/ @1 v
2 u0 b" G& W9 ?/ d
8 p7 x) Q! _. D0 B

3 [1 G) d2 J$ r* P+ v5 g' k
) c6 R4 X3 k7 u' U8 I  S; s# R: E8 {
3 h# G! u( l+ F' e

& ]  z' K2 Q0 R+ ~, a' Q0 f6 \) ]/ d
- b3 V6 Q1 M2 F. |- t
. W$ j- U. I5 u# L  M* E3 y/ G7 D. I: Q6 _4 b5 ]3 b

0 Z2 k: F. e* M& G- [" }
1 V% N  C; }; X" {) n+ N. E+ x
9 k9 U  R6 N# q" S
+ c/ ]" Q: E: x  f
8 p1 c' I8 t" ?6 ^7 v& ?! o0 B( l% h+ p/ s! n( _$ y2 J' b2 C
0 ]8 E3 E; B) ]/ J

+ }* o! r, {6 ~3 E. C7 [' Q: G3 ^- q% c7 K$ i4 N* m

8 ~) `- U! J% m# g
" T* U' e& J/ Y) d6 b1 J
3 t+ R; G- t$ j* A9 R
4 s" H. k4 [/ c1 b( u
  v& `; ?7 X7 G1 S
. n  R6 y) U/ t1 w: Q; O2 a: c. g! I  [) P+ a0 w) N# Y

6 @  g, N0 R# S3 ]' U. q7 e
# u' D: n6 G  S4 S# ]: k$ f; O, T4 t9 F. L2 n# S1 g
" D2 p& j, t" w2 u6 S9 u% e9 k

# m/ A: n: a2 R5 R; ^! O  c# ~+ H$ N: R% K! i# I5 w. U  z
3 \: z5 j/ g. s6 }

$ y4 C" G* @6 }5 N0 S, Q1 P' R
" j' P5 P" q1 O9 \7 [  Q% K
  m3 L+ b, s, F% R& a9 r" y# F" M/ t) F4 u! c1 |

3 I' ?( W+ N& s5 Y2 I& ^" Z* `, T& a# ~$ S5 H

0 S: `* Q0 U) G4 q& c6 cแต่ละกลอนโครตโดนสำหรับเรานะ) @- H' s) |* X( A1 q

1 v7 R( j4 s/ h# B6 q9 @) V- M! Y% A  w$ b" A% M+ m2 O
( x) k0 t3 E% l# P3 v

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-7-1 19:54 โดย manasnan ; P2 L9 ^% C/ J: E/ I4 t1 Y9 K3 v2 O
6 W/ z# J: I$ S2 p& u, ~
โดนมากๆเลยจ้า% }; [; y( O* k0 M
เเถม
9 f, ?4 H. L7 p
! P8 K, r/ v0 i/ K* N" s"ตอนเป็นเด็กเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจ พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น"
) d1 h# x: f- g0 ^6 q5 }) O--------------------------------------------------------------------
. v. D1 G; \  O- S' G: I, e' Y6 S2 y. H" Forgive your enemies, but never forget their names. "
+ }/ A$ ^! p) X6 h[ จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด ]
. z  d2 a; ?4 f9 x  X9 P6 J4 V----------------------------------------------------------
* ^. \4 l: k$ \คนที่เธอรัก . . . กับคนที่รักเธอ
. P  A2 t9 f5 L0 _; b& M: vหากยังพลั้งเผลอ เลือกคนที่เธอรัก
2 W- ^3 i! ]  G! _. |เรื่องราวต่อไปคงเดาได้โดยประจักษ์
; V) s  V) z; e( T9 Hร้องไห้เพราะคนที่เธอรัก . . . ซบบนตักคนที่รักเธอ (โดนสุดๆT^T)
1 d$ O4 r  Z1 J---------------------------------------------------------
4 i3 E4 k5 ]; H$ ^5 Q0 M"ชอบใครหลายคน ก็ไม่ใช่เหตุผลของคนหลายใจ"
9 Q. o$ q7 K. g$ {! n1 s----------------------------------------4 w9 V- M1 g3 J5 s& j
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ ฉั น รั ก เ ธ อ9 W$ x9 ?/ E# j  a
ส า ม คำ นี้ จำ เ ส ม อ เ ธ อ รั ก ฉั น
( Y" F4 G$ I) J" F+ }4 r; rส า ม คำ นี้ จำ เ อ า ไ ว้ เ รา รั ก กั น
% [1 y! b7 \2 ~6 ~ส า ม คำ นี้ จำ ใ ห้ มั่ น ผ ม รั ก คุ ณ
8 @# w3 ^/ g; g----------------------------------------, s; `+ K/ D- w  {0 h
เธอรับปากว่าจะเป็นคนใหม่
. v% ^9 T) M# M5 U- ^6 H) V7 jจะค่อย-ค่อย เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี , h8 c- w4 \0 y9 n6 K( p8 I
ฉันเองก็ทนรอถึงวันนี้ , O( x3 u! V+ e6 y" o
พอกันทีกับการเชื่อใจ : _' B' K  P6 w+ Z( m
ไม่ได้ดีขึ้นสักอย่าง
! F0 Z! w9 S) B& n+ K( v& yซ้ำยังเลวร้ายเข้าไปใหญ่
6 `! m' Y* M) @4 e, \จบกันเถอะนะฉันพอเข้าใจ 2 B, q+ b' h+ d0 V
สิ่งที่เธอทำมันไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก ! M  `( y9 j. n  G/ g
------------------------------
. h4 l" B5 u, }, I( [สิทธิ์ของใจใครรักใครก็ไม่ผิด
! |5 ^! }2 ]& g- |' R, W  U0 Pแต่ลองคิดสักนิดฉันผิดไหม
% I( Z- F2 V6 ?# uฉันรักเธอก็ไม่ผิดสิทธิ์ของใจ
* s. A. d7 o" K0 j$ Z, M* _เธอรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเธอ
* i, K5 Q, G$ a" n0 t1 p------------------------  k, Q- U' _; @' E/ ]
"อาการอย่างนี้ ที่ดาวอังคารผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไร แต่ที่โลกเขาเรียกว่า...ความรัก"
1 C- E6 ]+ e0 Iข้อความจากเรื่อง :: Luandry
0 A* I/ z0 I+ ~% {2 {1 n) F-----------------------1 f) K1 g: ?; v1 y
"วันเกิดของเธอ 3 พ.ย.ใช่ไหม? แต่วันเกิดของฉันคือวันที่ 28 ต.ค.....เธอเองก็ยังไม่มีเลยซักวินาทีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่ไม่มีฉันอยู่"
1 m# h8 d2 [0 v; ?) i) }/ l& |ข้อความจากเรื่อง :: Crying out love in the center of the world (Jap) [มันคิดได้ไงฟระ! -O-]
- m" V/ z" \+ J" [---------------------------------------------------------------------------------------1 S7 I' l: }# A6 Z! k2 Q" D
"คุณเป็นคนเชื่อคนง่าย หรือคุณแค่เชื่อทุกอย่างที่ผมพูด"
1 i- Y7 q$ ~! |6 \! I: }ข้อความจากเรื่อง :: Lover in paris
# P  i, R! F- l$ R& E  y4 O- d----------------------
& M. Y/ h6 F+ _( w9 d! O0 W5 g* ]รักแรกมันแยกยาก
- X' ^0 G& G5 o# A5 T2 _ถ้ารักมากมันยากแยก
+ ?9 U& h' Y) X4 |รักเธอเป็นคนแรก" _2 {  s6 g5 X9 h8 n1 @+ n- _
คิดจะแยก ... มันคงยาก  J% D% L) `& h1 ^
จาก :: เดี่ยว7 อุดม แต้พานิช2 D9 h$ ?* r6 `1 \. Q5 Q. C
-------------------------. T" Z* o! ~9 X  A+ X( `
พุทธไม่ถึง# j2 d- r& N% G, T' k% \6 B3 A5 w
อิสลามไม่ถึง0 \$ e8 p* O3 l. l: m) @) z
แต่คริสต์ถึงนะ > //// <
# p: ]0 ]6 j, k/ i( O; |+ }. p  `---------------------
7 Z" C8 O5 N) B, k: X( Aหลงทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิเหลือทน
& \- k8 U+ e& M2 e. _1 N. Jหลงทางต้องอับจน ไม่เท่าคน....ที่หลงเธอ!0 K; ]% D- @" d7 S4 j
---------------------------------
" @- T6 I% b5 b1 u2 t& f; f/ Cเพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
2 G; n! v# B# F. r6 {คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่. `3 i, H# r* z5 O+ n; B! V
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน0 o/ _2 I' n  N- M- l2 |
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี ^^
- Q4 q" A6 w' p9 a' c----------------------
+ L* A1 }1 U2 z7 p  q2 R4 Wให้เวลาคุณ 5 วินาทีคิดชื่อผู้หญิงและผู้ชายที่คุณรู้จักมาอย่างละคน
" w9 X; V4 r) wติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก ....
' }0 ]; k: K& `7 E/ Q" F( O: Eเดาว่าเวลา 5 วินาทีที่ผ่านไป ... คุณคงคิดถึงชื่อของเพื่อน ชื่อของคนที่ชอบ ชื่อของแฟน หรือชื่อของดาราสินะ$ D8 o/ K: U+ @2 g2 I7 i
แต่รู้ไหมว่า 5 วินาทีที่ผ่านไป 0 E" t' w. d% b  Q; v- s. ~
พ่อกับแม่ ... ท่านคิดถึงคุณนะ ^^
! R7 J) `6 c+ o4 m# r+ R) J% x; d----------------------------$ J1 `! G& W' M

( A" ]5 J5 c4 x! o$ I4 e
[img][/img]

TOP

ขอบคุณค่า

TOP

โดนสุดๆ  รักแท้มันเป็นยังไง ตับ ไต ไส้ พุง  โย้ๆๆ -o-
ไม่มี

TOP

ขอบคุณนะคะ

TOP

ขอบใจจ้า โดนหลายอันเลยอ่ะ

TOP

โดนมากจ้า ขอบคุณนะ 55
  เกลียดพวกอวยตามกระแส.........

TOP

ขอบใจจ้า โดนจ้า

TOP

-  - ฮะๆโดนใช้ได้เลยคะ

TOP

ชอบอันเนี่ยมากค่ะ
( ]5 T6 \. d. n7 \! w$ X

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด