กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
" E, u/ T9 F4 f$ T+ P" [5 \1 W7 E7 ?+ O4 @1 l( r( U8 y
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
) _# ~) S( O# p+ O- ]  H9 r3 x6 t. l3 a# v

: H) _1 p- y8 [9 o. \' P/ T0 P% M
$ V/ ^3 k9 x- u( a' ^
: F% G1 {. I3 v" I
ทำใจ2 |3 y4 I" a% S0 s

& M0 C/ M  l1 L# i& t7 K
& V* z0 Z3 q. F  X+ w! n* ^  J: A8 p' @, ?- Z% `5 T4 o

9 i  c( [7 O) V; D5 A3 {& T
  y- _8 }; s( l7 w/ l* `- @; Z; o/ X  F

5 C" o4 t0 o8 m4 F: c% {4 o
4 b3 Z, I1 Y9 m9 I- Y
* R* Z& I8 R: C. v9 }
; t& P% h. ^0 D9 n- h$ y+ H. t2 S7 O8 N' E- \! Z

9 u8 Z5 y8 z8 A& g5 T" h# a" O

. e9 Z( O) i4 W) A% s. |3 ]7 e* y8 m& z. U* C" R0 F/ M* l8 f

& s/ E% e* L9 y% \' ]1 n* r# g
+ q) X! p( Q. D0 V. k4 ?# x; d
9 c; W& d, Y) I+ ^ทำใจ$ R2 z' A% `  v4 G2 X
$ \1 [4 o/ m" G* g: |5 Z
  n* t9 V1 R2 ]- o' ~9 B8 I
/ S" P4 {5 V9 A% V+ ?  ]( V1 \9 K
$ P& F  ?) U5 V( c8 B
! W2 J7 f5 y8 X1 ?+ g. c( ?
$ A4 F8 c4 v+ U) f0 O
4 t; T3 K" l5 R7 x' N! Z' b, n" q

* l4 F! w/ c3 i/ _
% a% ?; F1 V0 z- k
+ |" m& S- r. e! X3 g
6 C9 H$ w$ h! k! V. N9 g* p7 @5 C5 k3 B
4 e9 O% L. E9 [" [1 V

' |5 I3 ?" [  A. y
" U" {; u  ~8 `. k
! h# y! Z. X+ f/ `. T; S/ F$ w+ A% `% i6 S

% z1 P/ B% h" X5 U  A- l
9 ~; |! {+ V. ]
" Z1 K3 B+ s/ v
8 ~% ^1 O# f2 g# `6 j* _3 h3 D# c/ u0 a0 ^

2 \% a% r; i& F- x: v5 S; [% `3 ^0 E- {$ V9 ?
- R4 j, i4 t4 i
* v& Z- N9 }  }
# E- J7 F3 W. O1 Z' `  i

& K6 R  {' M0 z$ T0 T: p$ x) V( K6 X$ ?
5 T, S3 s7 m; l# i" W. G5 L) `  ^9 _7 ?

! V( x8 e7 z% J" j% p: K* I# ~  \- \; r

$ f$ u8 i$ I! l: J( `/ [
) Q. O1 l4 e" |8 i6 \
. I8 V4 G- O* i1 [; u* z2 Q. j8 q) M( J3 U6 {( R) @+ T" m, `' I, J
$ k' ~( w. n6 k+ f9 `) \

7 j/ A  |/ Z1 z5 G8 [+ C; d* j" V' u7 E2 e+ z% t
/ m' F0 W) ~+ X3 s& C/ p! d

% \4 i. ~: T0 f9 O0 T  g" Q: M- {& X' z: e6 `+ D  i5 z3 g
) D9 N7 U6 E2 I. F1 v9 a3 @8 g

. |0 H% e- I- Y. d9 T( j" `( t; i: e. z

6 @+ Z- H* D, J+ D* v. ?- Q
' _& C& S7 p! a7 C/ ?2 e+ O/ z! N4 c- J) N/ ?
! S3 S: n% s- r( ~! U1 `% p
3 x9 N8 _3 \9 o. b8 p
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=
) u! ]' w5 s: p5 {/ Gปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
ติ่งคนอร์ววว <3 ติ่งเอลซ่าา <3 ติ่งคุริยาม๊าา <3

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
4 \+ ?, x( R/ E  r7 w
7 b* {; E; F9 O1 i5 j9 k3 A; d* x, x6 ~/ y9 J* t! X
   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด