กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ 0 Q/ A4 @" D+ Y. S1 o/ O
  ?* B% q3 l  j! C
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ+ L! y& `1 T% |9 `: t! U* U

- a) {9 Y* A7 ?) N" R
/ w5 g7 n7 X9 l+ e) q+ d8 q: l( }2 F; I
+ @: Q" O! H" F/ y" R* g* G4 x' G! G: h6 v, |# B
  z' |; t- ^% v9 o7 Z6 V. l
ทำใจ+ f7 M/ M( x; ]' C. a% X

* w* r8 B) j' z/ m& S3 @2 Y  h4 ]& x

& j- [8 X7 A( B5 W" d; @8 w  w5 K# N5 B
' ^" z9 V; G: i" ], i7 n

  _" {3 y# z5 I; o( ^5 f  b$ |* Z8 X2 y* N4 v

6 u3 M( r( a, W4 ^# h4 |/ q8 t/ ~4 v7 ]7 S( `) g, k) B

  e2 u; Q" q0 w& g
6 ?$ h9 F+ L: J/ S
# I5 i. `7 q$ r! V5 Y0 |/ u" ^3 e5 `( F* r

8 P# a8 ?2 F* a  U; |* K
, ~, }; M0 q; {4 p: S+ W* o
" v1 K( G( a& D
- W3 v9 m7 A- h- g" }% K
5 g  }. y( ]% G. @ทำใจ! {% o3 ]1 I4 B* O$ `# r' R
6 @8 P8 b% }# I+ K, g/ Y7 p
8 v1 Y9 F: t, a) c! w

0 j7 r* @; r* H! i8 q, N
( @" {" P; c8 x( Q! s0 e2 {+ O. f
; X" D+ f# p/ T% [' Z% _  s. W' R6 r6 r9 e, E; x$ a
4 |" d1 v0 C9 V" ?
0 n( [' G$ G! @6 J
3 q$ Q! c. C% U% l6 H, @; g/ Q( @
5 D3 j% t  T1 q$ ~4 ~$ O7 [
2 V. e/ f4 t: O3 ~6 j0 {

# F% [3 i8 @8 c
, \3 t* K! W& E1 R" v
; ]; h3 y6 E  k. W
0 w* k( K# `4 N! b) e- \" L- @4 W. i+ M" E8 U. u0 K  @; x( {5 H* G; Y

. T9 U% i' d3 m  h" ?5 f* I: z/ T
7 m# d" {3 T/ Q2 h  ~- f
4 Y$ N$ A: T& `+ [! L3 X1 s* K7 u: \. z! i% u  H

6 ]' ^) h/ J1 ]# Z: y3 J# ^0 _8 R
" _- i# d' ^  {$ k# \0 r: t: ~5 k! A: {; x- T' t9 U

* C4 n# s. V6 n- e, s$ r# W6 G2 [) D( q7 t7 B( P7 v( W' p& s

! B, G8 X2 q, |2 s; t0 G8 Q! W5 T
1 s* i4 F$ G/ M1 l9 J  w/ V9 G" ~% X* ^; j  t' n

7 M+ u& i9 @3 X- a9 n3 ~' u: M- l* m# R9 b! x% Z* `: h

# i7 U: }2 L* P; O' P5 D/ D" l* O' o* L
1 ?6 j; u3 y& G' Q
- z) z/ u; k8 g5 U) Y; `. M3 E$ W5 V

  I3 W  E, N' b4 Q- s( X1 [4 q" j. ]2 @: G0 B

9 x0 S% |  ^5 T' K3 ^
# n# U6 Z# K8 p
9 ]. H4 c0 ?$ Y) ]* n8 S- C5 A- I* K* L5 `6 d1 e
# z# ~; o; g; e7 h* a( q

% Z5 e9 Y5 I1 M) F: b# k& d
! ^0 l) J# F) S$ ~+ }6 O) D# p8 {1 ?4 t: b2 l/ ^) c% D& a4 J' X% l
4 p: }6 ^, J: ]! V- c

- q- ?' x1 z5 n9 z
+ ~8 H3 u* ?2 p4 Z: }' q1 i0 o5 K! l5 k8 ]! g

7 g# _' G6 n: o
: }5 M9 C$ u( `2 W* ~ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=
3 p" A- \; c; a6 Zปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
5 z( {/ h% S, W: \6 I
, C, @6 }# ?6 X: l  h
/ \2 g$ T. |/ P7 ~$ Z/ L2 s   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด