กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ ' Y2 t# B; Z( f9 l4 l3 R
" m1 k: [' ^8 `' {, X
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ+ ~0 U5 Z+ w' R% |+ y

' K% m8 L6 Y; T, f# E9 n
' _- M) H5 n/ H% |
2 e; b2 |- [7 @) |7 S$ t7 w3 Y2 X) e4 D. F$ l$ p* {( P7 D

1 Y2 @4 s, X, P7 J1 v% c, @# L' U( aทำใจ
. _, B6 o. H9 P' g+ l( s" h: O6 L  G6 N, l
" H* ?7 R' P6 j$ C! \$ k5 t. ~% P

# B) t, N$ X* y, P; C& ?% w' I" X! {7 t7 Y, `  g( b
& i1 B8 w! ]- b9 T; G3 u$ i

4 w% c" F4 O' O+ v1 l( {/ x; \6 M
6 J. s) b$ p, D4 O+ O

; A# h; V' |* @3 j* x6 b; k- ^! y1 c8 O! \# f7 T* m: k3 L4 x

0 o! T7 E% y; f, H9 H% X* V0 }. O! R  v5 N4 ]" h: W( V

, |" D+ B/ p" Y% \5 w2 ^" m, s. `1 W+ K$ d1 Q" f: c# v2 N4 q& ]8 c# p4 \
! S0 ?8 H- c; D. q* v

, z+ y7 E5 _% W$ r& _6 M5 g5 e* Q- z8 f6 z. J2 _2 I2 ?0 {

4 E% a$ P) o& C3 S1 wทำใจ7 g4 v: {  F1 [

0 U0 {4 P2 g) G. ?( o( `
5 R& A$ N  O( Q# O: ~$ F: J' @
7 W3 g4 x. i! T8 q2 t
. M7 j4 \6 M* j% @$ K- S9 ]  s* g* Q
& e& k6 e1 b" B, \- w1 |
2 d: Z& L& n& b9 J# j. y2 E3 y0 \/ h6 p* L. E  u3 j

; X' n% E( |" O* k8 L. z1 R( Q* @+ j$ L# H  ^+ ^

: }% J. G& ]  p. G6 y
5 \; K8 q$ `* @7 M  a  G5 T0 V+ [

- K2 r4 y. }; G) C- ]4 {- Z! V- H' }: l; w3 {; ?& J5 r

; q3 s+ t1 t9 e7 V7 E5 ^' u) L
# ^* @9 R8 x/ T1 W) m. O" w
' d* S7 V3 e# U- }3 n/ u2 C* e+ ^. q; {3 X! M# M
3 ?4 O0 ?' B* ]! ^- n

3 o5 ]% q# ^4 `) `0 \' |% a
0 d" T" }6 o) b- v
% u6 J4 \' Z1 f+ a* R( c
; B3 }# @8 i( Y3 X! b  ~1 {) G6 g& V$ z1 q: u+ J
$ k3 J) \4 ~8 b4 I/ o8 X
4 v: o; c# N; s3 z
" u9 ]0 g$ |* U! V% x/ n

/ x& R+ `* H5 ]/ E* O% w' v' {/ ?$ D: j+ Y

. J7 g5 P  v0 ^4 G% U* T. C
/ \3 S* j/ K* y; P
$ E% h" x! m6 L* Q  z, T- L! C% _! C, L

7 A$ G0 V4 ^% ]' h1 U
) ?/ o  [2 I  L5 ~
. D; D" T; g, _$ h3 G8 Y, @6 O5 J( g8 I- M( k
4 m) s1 U, K- v2 T) J
/ R+ {2 d' Y1 I8 b

  C& T4 n6 b6 z: `- S; s) u1 l% h- a6 j' v$ j  R3 z- E
1 g" D4 o& H/ O; ~8 F" H! ~

1 |7 a& J7 @, x5 [3 U* z6 ?5 W, ~2 R( Y; r& x5 U" m
8 Q  g4 A5 T" o. P$ \( Q( a
! F3 b$ N, B" ^( V* J3 I& ]$ }% ^
% h( p# V6 d* ?- F9 u$ p4 O) d
0 j- d  ]* M( F. W

; o% ?5 n+ a. d$ K
0 b' r( ^0 c- s: y2 Eทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=   K% X3 }, g6 ~, @
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear ' K; t* f4 r# w: x4 a" A$ H
. u/ Y, c5 }* @" D+ Z2 b% q. I

$ \) W; d6 {: m  n+ i# D9 W   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด