กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ 3 Y/ p3 ^0 e( a) M

9 n  {- @$ u  q* b4 W, ]+ [ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ1 k; e$ B  h1 Z7 t: f

& b2 Z8 f- l' A* n' ~+ y: g2 j
, F* ^! j2 Y% g2 [2 O) s! c$ r# \5 D
9 P6 a2 A7 z" t5 A
; \; q' t: |8 X9 |1 x5 t! ^
ทำใจ2 V. M) f' W+ l3 H

2 I( H2 u* u; m( B1 `' ]; q, f
4 F9 ]8 p$ Y& f2 d0 ^7 ~  v
8 W2 I& S; t& y: l7 R" r
3 Q1 q0 L: o# d
  v& {& R* E! A1 p5 ^( w) ~$ V0 m+ T7 R5 R

$ b0 S5 L) f" ]) q2 M7 {) c# O+ v- E* [& X! h
9 N  z# j, _" y9 b0 p
9 T( N9 y% Y9 v
  d- A1 U4 j' e( `; g
" _$ U  A# R/ f  {3 W6 u6 X
6 |" z' ~* Y0 m
  U2 `& N- h6 c3 T- V8 I) O% |
# y" [0 Y$ Z% v) @: H0 N

- }7 ^2 P! w2 Y/ V8 m# U0 {, t+ P& Z6 N+ i& ^  K4 m

+ W+ H0 j: D4 J  ?ทำใจ& m$ Z. p# V) S& e& K0 y
" Q1 R4 \( `& _7 h8 ]+ _

7 R1 E1 z8 K- L4 |+ A
0 j' r3 j" X& l. D% _# Q, q" |/ y. C; I9 \- y- i$ n, c
. N. g, e% u; U  `6 d0 l& J

# {+ \* y( O$ L5 r% H( C. k* B2 X7 A, P/ f) k) Z/ c/ Q4 |/ Y
6 E) w$ A' @2 E( U

' W; y! j& p+ L6 A3 H
0 D# o3 h- i6 H" R
5 i  C0 i3 ]& o2 Q
8 Q1 m4 d2 F$ o: l
3 `8 v, v% J/ ~0 ]
7 e. D% [; _6 S. t4 G1 }% F5 \* \

, J# K% K4 g1 z+ A* |( r( V% S; t5 T4 |  @8 g$ G. L; }9 P1 B
2 _0 o  W) E7 E) F$ C

6 n9 O8 a; }9 C- }2 d& u$ m
3 I4 d' j3 ~8 O, i: U% h$ f
* e; ~# n. ^) {! h1 O4 c  ~- B0 h. n7 {: p# {7 o
  y# U; x1 ?) Z5 z" a
  T; u) L2 O6 o9 E3 U2 f- |0 L* S
- `6 i9 G1 J* R" e$ r/ U
& p& z4 X% @3 u3 h
- W+ S9 Q" U7 l8 H4 I1 W

- g# a2 V- X, u6 w8 g- o4 B) _) h0 u8 P

3 r$ X- c$ a1 |4 N0 s* a
( C1 L3 a- m7 Y# Y: O4 O5 d/ n" T1 ]1 ?4 C4 ?
  D7 t$ i& L, g9 v; n
# V% P; T3 L' [+ b6 ~
- Q1 `" g9 R. ~" h2 P1 e; K

5 }1 e- g$ K6 m. N$ P
5 ^9 |- \. w$ b
9 H% A2 |9 h: i+ E. y
2 K$ z# D4 ~% P2 x; q7 d9 J# L- X& ]1 g% C# V

% S: Z; D9 `! `! i" L6 R0 r: n% a. x! `

0 g8 y7 s/ _4 s/ o7 n/ `; b3 Z8 y# D# X# d/ r$ v+ K0 y9 z

, H; C* e) C' p- B
' C- s# k5 z$ i1 w: A  q
; n$ o1 \. N! W6 _6 |) r" c
+ {- G  F5 G* r! v2 [; B) u
/ Z0 a9 ~) K1 B. X. t. |$ g% Q/ z7 e; n8 q9 k/ }8 f
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=
) T% k# Z9 M, e3 ^! Z' \3 Pปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear / {2 T- E2 k8 ^7 \& t- V6 X4 z
* {( J3 s; t. I- ]1 g6 B7 p- z

. |8 m4 V. k5 Q' ?   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด