กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
+ _. n  |  H* [! }  C: ]; }: M1 T$ K" _9 W$ T' L
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ; p" J1 _8 r8 S: O8 e5 u1 V9 _) [

/ L' [9 L' Z; {
& u5 i2 `1 L& K; |: T, I
: _/ U2 b# ?- Z$ @7 e
4 P3 F1 D7 h( X- u4 C. [/ C2 ~! E6 b' w4 B8 b; j
ทำใจ
7 Y7 B; i3 b, @) Q. V: ^: Y9 C) _$ h8 E2 q

6 J- l( b, Z/ s) s; y
  L, V3 N, M1 A) Y% z4 n, `4 Y; Z4 i2 S5 p

  l: ~# E9 p9 b, J' u2 f' _( ~7 M, L: ]9 @* Q  i) T
1 ~9 G7 @" ?$ j, J  ?0 ~6 A

6 i; _9 l( C+ X8 p+ k, V, Y" T  A' B% c! d& v
. A) Z' V; C# X- n$ @0 n" Q6 V

8 |+ M* a1 B3 ^7 ]3 J6 {
/ P: G+ X) M+ Z+ \& |
( |" N* r! ]& {! x$ {5 i9 h7 E+ @# X, F

, I. P2 Y# G& x- @' }
7 ]1 @3 B+ I' p7 t" l. L. _
+ T& Z) R: x; B  @4 }: Z5 ?$ d3 N' ^# Z( w
ทำใจ
9 u1 f# g8 A5 M1 r- w$ m
( C& I- \& I7 ^% Y$ |& ?6 [# G5 w& Y! ]$ c# m* D+ l+ e; y0 g, M
0 c2 m3 K7 R% A. n) J' k

% f8 w, Y( e) i5 n% B3 l4 N
. {/ j7 o3 h2 ~4 b$ {: p0 }; k6 {3 {% I* d" Q) Y# v
: ?. W' t; f- i3 M4 \3 ]5 r( G

$ x& k* }8 W- k5 E: R) Z% B8 b0 f  Y# u6 `9 z1 h
/ K9 r! O: P, Y6 @/ x" B

- k' a3 x4 A' ^& V5 i/ @5 [6 K/ b1 E0 d' i0 ?0 Z. ]

, h6 d2 m" J2 X2 p
. X0 ^# L( D/ S4 N: d& c" {+ N% c. D: A( |! U
( z8 t8 E. h$ q& N- R
5 c# \3 J4 A+ q0 M6 g" ~' r

5 z) O9 n* @+ Z5 k+ z0 m
0 y- C$ ^& H6 \3 c" B& L4 \
. P" \! z1 z1 M; t5 y. B- @8 Y. [) o% I, F- E
8 o% V. T0 p/ K, k
3 p% [( p$ E! w3 p" o3 _+ ^0 L

8 U1 ~3 e. J* |+ ?: b- o
$ }. v1 }% L/ E+ J6 }
, Y" U/ v! n) o- [4 C8 A7 f  U

# e" w$ t1 E% Z8 u
* S, f5 {) `; j& P5 f7 _3 @; f7 g0 Y
3 n$ \  W' n6 }0 y2 s$ y8 i/ H0 j

2 i- m5 {4 F' w% l$ l, _! F
& I# z4 ?' V, |& p( k% g7 ]+ j4 P
6 F# R* L2 Y- W7 ?. ?
: D( }" {+ O# u! q! D* c5 x: J& O3 z; e% K

0 t1 ?- A; [7 Y" ^" E- I
9 S+ q  l5 ]3 B7 Z* g, \) U$ p+ n' u. _- U& @/ m6 Z
1 t: Q. d1 K. U# k
/ p" K  q" B- M. ]# \
  Q- m' p" B7 z& m& ]
4 T) B7 l) F; H. n. G

2 E% n7 o5 S2 s5 ]0 {: v0 K! k3 \4 P2 J2 u! Q; U

- [$ g; y( ^, K" L* M' t8 e  r' \5 k* ~6 k7 h5 ?0 ]

: [8 ?! ?' I2 v7 w- M( J  L  T8 x0 o
1 d3 \+ y2 j, S) O
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= ; B* B9 B6 W. U+ n+ y+ A" a
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear , s6 {# J# y" T$ z# Q7 [

: v  {$ w, L. s/ @/ ^' O* K4 O
  U( i4 D2 G! m1 D( O% A0 B. i8 R6 S   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด