กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
& R3 Q9 j# v  }& s1 {8 g
# r. B2 m9 @8 Tช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
  X+ I. @( ]. m$ ~+ J8 S; ]
/ J" X5 w/ j) i* N  w
' R: E! q) c2 X  q- A8 Y7 U! s3 d' R- d5 Q1 D

& @: S8 s( K% R* R2 T+ W" z. ~3 s
1 d; I" Z. W* L1 N. e. ?ทำใจ  O0 Q) v1 c, C9 n

& n  P  N$ s1 T1 h3 T9 P! p  t
' C% N+ J" G  F+ v& M. ?$ g6 N; k( v

' p) F* T# a( |* g' x
' U$ B# O8 p$ \! {, ]& G
) z( [+ A6 c4 b3 t' t* I- g4 R+ v" Q  ~  ]9 `! v$ G/ P

% Q3 p, q) [" e6 z$ R# G
3 K5 G/ x  R6 G4 e  ?, P5 k8 F5 G5 m5 {+ c: r
7 W$ u, b, u  Z; A

( Y0 G7 U, R* I% K; y+ R
9 J9 \! B% x# y/ z, l1 h
" |6 V4 `+ A9 V; Q' m7 A
+ W* N( K( D6 I7 I' ?3 |
( U. ~; @8 o: a3 H" Z8 U8 A1 U+ X& Q4 ]/ t" C$ ~

" u% I  V# {" [: ?7 }; ?ทำใจ
0 y  D2 o9 M3 y3 R2 V# v2 j3 I0 M( T7 X% m9 B& ]% @2 l7 q

9 b/ A, X( j- |& K6 |3 v9 L1 h2 Q; q/ I# H2 @

, i6 b+ C, Z" `  x4 ]6 X! g; s% B8 }. N5 m( O! G; h

/ K$ c* Z1 N# w& P) ~* ?; G! w3 y7 |# L* i9 l0 y: G

+ Z0 f& N/ l/ o' ^$ O* M5 z& o
# E1 s8 y" f+ ^: J* P* a- Y
5 U# m9 \. P6 A* A. i
4 F, K  [& q' L( \3 E0 q, X$ w9 ^. J8 n* d- f
5 ?$ w3 s: W( J/ {) O" t; u
' s, u) c; Q& I. D( N
. O- \" }" N* X1 \+ x

1 J& U5 q# K) w! V8 ?
9 [, b2 K  |& [5 ^# {
: V, u  i( `9 b' ?9 r: e* o$ h2 f; j& u& t7 ?+ ~- m6 w
2 F$ ~+ ?; L6 E3 e' G

- F7 U9 E( O) [  E& D+ y' }( |6 p7 w/ E* W& {' W
. p- e$ ~5 V" B# Y
! N7 A" f: b: t4 N: r
; b- ]% N5 z, k& X9 p

% ]1 n# |# I2 v( u1 j& H
. n1 a7 E9 v2 p3 x% x8 n) B4 F9 T! J, C) ?$ M" Z
$ n1 I# M1 t* t: S) V$ ], ]: m' l
  ]% F0 A+ b6 [4 W& b

6 `# S5 M/ }4 ^" M+ M2 l& p8 n1 l$ N' u/ u2 w* p: Z

2 a: f* r7 |1 u$ j  m! L% [0 I$ U. C
8 [+ T# x2 t; _) M& h2 w
$ d* L# L+ i( b& G) a" N

. R$ S* l5 z  c' d
. U3 V* g. X) t( a  G. o2 r
- t) x. U2 }; f( [4 w* s* `+ V9 S6 J% i" t/ k

' z; D8 e6 L3 r
; Q- f. f0 k) R. y6 J1 j+ t; z, p) [

  z6 d, B2 y# H' Z3 L2 d8 \
4 o+ ?( d8 b7 U/ h5 G5 `6 d7 k( d7 Q  r; k
* m6 [! c  p+ d( n0 p

6 ?9 {+ q/ o' ]" x  I( a# ?
4 e* O2 `3 Q9 w- t: y8 |& _
* {6 a8 U" O5 J, n* ?! pทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=
: L0 w* X, `$ [/ s7 E0 Iปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
  M# U5 J" E- h% N: ^2 u1 [6 {+ l

6 b: D) y8 p: U   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด