กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ ' ]: Q3 P& n7 z0 x$ p; J+ u
6 ?3 `7 y4 o* A' J
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
* f8 J4 ~3 I9 A" F; O: f
8 l+ d7 m& ?/ P* C7 k0 M1 l- F
& I3 z8 X) W7 |) |* S1 S
1 ]* c) `, l' ^3 T
1 u9 }5 I3 J! v( @
( Q  H# X7 t9 x( Q& ~ทำใจ
" d/ p. p8 J0 c& {% \/ p- f* d8 [8 u! C2 ]
, ~* y/ g/ @+ H  b3 n
+ X9 _1 {, b8 N" J

# L. W3 a8 T/ u5 U$ v( z
! E& y4 v/ \; n, ~  O; S! o. o
% X/ e# u% K0 T. n  R
5 \1 d: l, g% ?8 u! P* v+ _. d
6 t5 Z0 @! E% O" [( c0 N" r
. Y3 ]# r$ X; b) u, r7 o3 S: x- E
+ i. G% M% s0 O1 V$ n
1 |9 m/ Y' C% k; v, \' F
/ s+ l9 u1 S! |1 w! t) m  H, A  L5 o# E' Z- k7 }% @8 I' Z

" F; a/ u- C# `4 S1 p2 x" t7 F& L
7 _. O/ v' V5 m
! Q3 N+ ^, X8 U: W8 Q" B5 U+ V" P1 }* V1 ?$ X  i

! d  ^2 S& P6 S* Eทำใจ' z& O& {: w, Z- |3 i
" ~" r( \/ \  I/ e/ k/ Z
& h: ^& s  f6 e! _* Z
/ H( R/ u# d& M6 q( n5 Q: Z

) R0 [. A/ f% O- M* [6 [7 A% }  B' A( w' O, b5 b: m
$ H( O. r. \% e* F" i. a. f
( p1 @1 z- W2 s, p
, R- H+ ~8 C* B" `' [, u3 W0 ?

1 w4 F% M. W; w. i/ A9 \# M
, ^3 t; |# z0 l% }1 @/ T7 T: `, T) V. t8 u, J' V
+ u0 i$ k- o) b3 `3 G
" \- G2 j9 q% b# ]9 L2 Z

7 n& q7 T% h( z; I7 k9 g) N7 E
! L& p4 N7 u9 r6 T6 [0 F0 r3 x+ H* ^& A
& m  G" l9 `: K& M+ `1 e2 X+ A' `2 Z

% ~- K- P$ P  y3 B* r/ l9 u% m$ @4 K  ^0 D( L: V' S
. b2 B2 U6 x, z: l8 Z
! i1 k( X' E9 b' V/ X
4 k: E5 Q/ u; \- @1 h2 ]

, S/ y) D: S8 j- a4 H8 a* u& Y! h( ~# ^* C6 \# Y( d: r
$ r5 Z0 O1 F+ f
5 [5 d, a( L2 V

: w% N2 k$ C. P8 A, y; n2 A2 w2 c6 R% U8 ]; _* q
# |) K3 m- L# I$ C
* N8 i$ q/ o; m1 G& i) z/ N
+ O- O) O' w( K2 \' v. G  p
* m$ F  ~+ z) P. X. l; D

3 n: H8 c' b6 h! }0 j( ~3 w" V" h$ N0 X: j$ l
5 [: X( x0 E2 L' `4 m
" M* T; f9 q5 {" j: |
" j# v1 ?% Y  B
. S( ]9 w9 C9 h
5 D3 w3 N( [# m3 W
% I+ D+ D. ^$ d1 L
& ]$ R  F0 I5 I5 a( [8 v7 }7 [
' v; D" X5 o; g. g2 h1 a! k" @

5 v8 A- _- x- `3 n% j3 y8 f! k3 a) }# k; K, w  V* e. ]. p# k
5 ?, c' r  T1 B. C' K; r( L

3 r9 `- a7 `! i7 r* u  d" S0 ]$ b* D! @( i$ Z: u

1 b- ]5 t, W1 Q
8 E7 K  g/ S% n* c* |
6 @* O5 B3 u4 ?. H  Nทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= 0 W5 t! E4 ?, f5 O3 ]+ u+ y2 c
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
8 C4 e. p" N6 ^" c8 ~$ v/ z$ B5 ^' y, t

& _% o' [$ B) {   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด