กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
3 H" _/ k0 a( `+ ~6 t
1 m/ s# l) w0 j9 q; [6 _7 vช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ! |* M% d# A0 S- j! s) z9 ~* j6 _
& m6 q, |& l, L4 Z0 C
0 ~: Y6 @+ g% I5 {

/ f7 v* l3 b- P3 [
$ b' ~$ ?$ j7 [1 v, y. |. x( e3 w5 ?) c! }3 [2 A3 x4 j
ทำใจ
7 n3 @) \/ U  d6 O9 y: }3 L$ s2 T( e
% ]% \4 ?) ~! e
# W2 G6 d0 ?" p, A: a7 H
/ z/ t3 P& D' `+ I
) \  o/ J7 X2 ~# u4 m+ z4 _" T- @' ]  D/ _( t. T
  Q' i0 p" c/ R0 Y& ?7 a) C) d

' w( ~; s# ~5 R4 \  m
; a: u9 U- O2 `5 p/ N" k
7 B1 K+ c& \. v% C: [; W& X! Y: e9 D/ W& E/ u: Y
$ J1 V: ^2 ^& T+ x2 B
2 G9 V0 T' A2 F

  Z" b* t6 S# b# a8 Z9 G" i" W
" X$ J% a/ {- y( ^, h: I2 q
0 h9 B- k7 E) _* i9 }5 h! p) n5 T
; h9 |/ w) x0 z  v( g
7 f6 ^6 Z- \* p; n1 p
. M  Y7 d7 @+ B1 R. Zทำใจ/ J( H( N2 r  i: ^
' p) i9 P) ^! I
2 e- |- k" Y' z" T9 F! n

& d! ?4 Z7 ~" {8 H
$ I$ W6 Z6 @" m4 T
% y3 [) e" M/ p" s
( D; \: l# S) I  ^8 ]/ f* _1 l$ _4 P7 l5 R4 a

0 z$ C2 U7 K2 R! i5 ]1 M' |
. O0 E( M0 ~1 Q0 p# s2 Q4 b# h: A; e( i

- m0 O7 t7 p5 W8 \3 B
& Y7 n! V1 K. _2 `3 a  D$ D4 A7 C- N6 X4 P+ ]' N0 |2 n0 F
* R* ?: T2 I$ J5 t/ I
: A& J, Y9 g) q! d9 ^3 _  ?

" G/ @/ u. P- z. x: \: i' D; Y1 T; i! x- f8 D* m" H

  s9 \! J$ l* D# o: [# B, q5 K. p& s0 L% V% ~4 b

$ c" F0 ~1 A. b; X; M6 o5 a6 ]9 d% l- L5 `
4 i1 D, v& \* k6 y* f* }' D

* W( |, `3 g; l! T5 e8 }, I6 N( Q+ w+ I& f0 K2 e4 E
. L* ]# O  Z- d

% j) V5 b4 W9 {3 C* H. g6 U8 M  i1 ~$ q8 O
3 \1 ~$ ~/ E. s1 M
: o  Y9 V6 D" Z0 k0 l
. j/ I: ]& e7 S1 g- ]

# T# C; S- \+ K& i/ A& x" D* G' I
, L1 o; S% R2 J7 ~0 ~% X2 f9 c/ S0 X, \, ?0 H
  r4 S, ]- G1 U0 o# ~

# g3 R! }/ e: \
' v7 G# N  |6 S: `" I0 y1 [
7 v  g% q  E: B9 b# E) M' P0 w( ]& k# J! v& d6 Q. c! L

! x" ]) N2 j" \+ x( x
7 S4 \2 D' {9 c( b/ B2 p9 G! @5 g, b4 I0 K. h7 [3 W# w) _/ x) U3 V

2 x4 J* \6 J) L2 b& r" c
. s8 m% H+ z+ v( B: b) j5 Y4 t
4 N# a: j3 Z( s
3 k. \, j4 _% z/ I
& L" Y. {6 a$ m2 j3 Q" _0 H- F; |7 \

1 P0 H# \# ^' b4 p$ k' B5 g+ d' P

8 P* p. B6 ^' f1 A7 Iทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= ' q3 \- C0 R8 g8 D9 ~0 v/ \9 n% Y
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
$ {$ V* V, v3 r; w; E
& l5 X" F4 Q' ?4 P: y5 |' d1 t+ {
% s; r( h  X" d   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด