กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
$ p. @/ Z  ~, q( T: I, ]6 J7 J8 |( M" y3 n2 {
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
% i  a3 q0 [. b$ E4 \  Z; \) Y* ?- D8 f* T
8 x) s) n" P2 }' |
) L; b/ c; [) ~( `5 D
# @( l" n5 z  G4 w0 w3 A* Y" H" Q
$ i; [% [& ~3 }+ A+ x, ^
ทำใจ) x$ T; D9 u/ F! @; D0 Z
* [& j4 [4 _" v/ Z6 Q/ \7 F- Z2 k
/ P5 c4 y& \$ x2 q. H8 V

; O& [4 e# `+ T0 n, R4 X# w) d
+ x& e* t" O: y  O! L& N5 V4 }: @4 A4 C6 r; v

7 i3 \2 n' Z- E( C( O% y* K5 w0 o9 Q5 u' N) y
& X# R7 ]6 Z/ K" I: S" f

+ ?0 ]9 A% h' x7 o8 K6 _5 U0 c- h) `1 H8 n* q& v- v
1 ^* [5 N# D2 [& [/ [2 B) O$ W2 f
2 _$ M5 h8 k2 N( M0 b

0 s/ K( [$ f. E# J
9 n+ [( h0 ?+ ^
1 t6 u/ |$ n4 Z7 E  j
; ]. o# J: u& V7 z' q; r3 W1 D
* b; D3 q6 d) P5 f/ r9 h& ?9 j1 E) M! T# p& @% c" g4 \
ทำใจ
; ?& k; Z8 G9 i/ v; J+ K  G) I% U+ _

0 O- R5 i9 Q2 u3 Q  c. D
$ [# q1 q7 g" _- V
, s! ]( `- `& i! N
7 W$ D) X) g. f* l& A6 T1 ^+ ]  |# Y; L0 v* }
- K) T" l) u- f3 q1 j2 b+ O
5 Y2 m! ]2 g0 ?2 N( P8 h

! f" J) }0 U9 U: O( L' T. G& U( [2 e0 V% [

( k) _; Q3 o/ d, i+ Z' e4 F0 l1 r5 \" G
- B* j6 o$ @' E- o( \
9 u. `/ q; M8 i3 z, Q

8 Q+ Z. l% _. a) G% p% R/ t6 l+ d$ m9 o( K" ]7 q
8 w( x* |5 x) W0 p0 Z( b4 u6 a
# y0 A: c0 w+ @
0 S3 r8 z& Q6 U4 J% u/ x  p3 ]5 ~

1 c: |. s. e1 j( V1 d% y0 }" B0 U! f4 Y1 g4 Y
( k1 i, D3 u- e5 K! ~
# Y% ^. Y! J, w4 t6 S

, E: ?" }; f5 P  G9 I9 a$ Z: z+ d; [" e! ]& ^' U6 k& o) k

/ w$ ]" Y- S! h* c
! x1 Y& M5 V" }* a: I7 Z* u- L0 ?; H+ M: F
2 h) \7 T1 Q7 `( Z

6 H) V* `' d, X- K5 x" R
8 l$ f9 s: T) ]: D" o; p- d% Q5 F

7 A0 R7 V6 [- Y5 E+ c! b; P0 E% s$ \8 P! O3 L" H2 c) K' W4 H

) F7 I" }5 b+ a$ t) l* W$ G" \% b/ l" S. k2 E% Y) h+ G- G5 X

" L6 G1 w0 G" h2 e. x/ [5 x/ c2 B# D1 A7 O- P7 Y; E/ {0 k2 N9 I6 V4 \2 K
/ C. J$ T$ n! q' I

; ]( G+ `6 m. @; V# `
) R9 d0 B' i! C) d+ q9 N# o5 _4 J& k0 J3 O3 p2 a% m/ m  Q+ L# E

' J6 F8 t( E1 d' N- y& l6 m, u4 P$ G  O0 r9 v& E

5 `; Z0 L5 {+ a
' X8 B9 B1 |( r# t3 T" l; g; ?( p1 B% z& r. q# W

/ W' C" q, C2 P" H0 H4 V0 V: S  j- a- C' n. v
" Y, I, b( T9 H$ W) ~; r: Q
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=
* d1 y+ n, P9 M! [' q; Aปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
6 M9 ]" m$ Q: p$ a/ T$ e! D7 ]8 J: K0 ?0 B* D* K

$ J1 P2 L' ?: f3 `% U. o8 x   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด