กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
6 [9 R8 @. `  ?& h
% \5 I2 u. ~* O: I/ k9 m$ B2 A8 I5 h8 qช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
7 _/ |3 P( E) r$ f
/ I: f  o6 A1 t2 N  c$ U  m/ `( }- G- ~2 }* p8 u0 k& a+ g

6 T  u% w" S  p3 z: {  T+ d% L( ~3 a

% `9 I% H/ {4 B" x6 Nทำใจ
( D1 H6 H$ P4 m' J2 |: F6 R& J! H4 K" a+ D2 x  T
9 e  R$ w3 J7 O' A" H* j& H3 D8 h
$ W6 ]' c+ C! O1 c9 ]4 H
8 F- U, p/ u; T7 C2 V5 c- b( E: \

+ e4 s9 m! m) t  y' X% f9 _7 F1 u8 U2 a' }9 Q6 P2 C5 ~

2 u0 t2 ~5 ]$ ]; C; }4 _
+ r- A7 q$ u6 z0 w" G- S$ I' H, `; ?1 q" g+ f$ f5 C
# i3 \; V* E* h/ Z8 C0 {& B
0 w0 h0 |5 k) p9 n6 m
6 z: E2 o$ Q# p; d: E

- Z  P8 ]6 a) }  s5 d5 ]0 n* ~* M+ S0 m3 A
& ~+ p; P5 O  E( Y! f
3 ^/ u4 p6 p" r, d8 s8 q4 W6 K- Y

$ ?9 {6 q) y' S! G  `  q/ Q. `. f$ ^1 O+ k; K: @
ทำใจ
# G' n5 @  y* T1 X0 d# k- P* k: y  e
3 a& i3 j& S! b1 l* f
3 C. q1 r, q; G$ `% h" g) b0 [- u/ z6 _" C8 w
- X6 P% J- `) R
+ T0 A% i( f. j
& K. Z; O8 d% L7 _% u% K$ K

% [7 I% S9 ]' y
- j9 C" a- g: `3 r% W0 \2 |* M: ]' s$ ]8 i

  y- o: d" k( ?
$ W! _2 Q. S* s( i' d6 q; Y/ e
0 t+ C" Y' P* E$ z6 N) L3 o. n. M. H
+ r, ~; p, }: q/ l

$ ~% }, R% w8 T; i& I: a1 S4 g& N$ j) Y
$ O% m5 e0 O  k8 v: }1 M# ]) k" C  u9 D7 f( ~( t
' I0 E# [; C! E
: g! z$ }0 p, ^
  B7 z8 t' l" ?) i8 K* d

3 }3 x# n* K, x4 p: i1 h6 S8 H6 [: I. F, V$ H$ k  A8 T* X

" L( r0 i) C3 D* ?/ B, x7 E4 x# ~; j6 I+ B

. p, u$ h: l' L4 t0 O7 c4 }# A4 T/ m0 N& D# \) _7 T( H9 Q

2 ]0 R$ O9 [+ F) ^. P- ?9 V
" D8 D$ D! \7 |# f+ y0 O8 x# H
3 F$ I/ n! g" J2 m
- A! ?7 u  o7 W7 }8 `3 n/ x
% E9 r4 U2 w) O5 U3 X
' S: |0 R- E7 s4 _7 I
3 ?* A+ E+ a/ l  h, F6 A2 t1 m( E7 s: b, i: U+ `$ Q  x
4 m( q; @" }/ b) J. c

$ [  N/ I) t9 g
9 p; X% I4 M" Y  x" w' v; }$ S' b+ |+ H) I( P( A% P

& M; g; D" v7 j5 \7 M9 U
3 a2 T1 i0 D" }8 V8 Y& [& h7 j
: f2 S5 U3 J8 r* W9 g  h/ m
0 M3 @  z" J6 t( M
' q# }4 r* A2 e# l. h- j" ~+ ?, _
- J2 {" F0 \$ ~' q( m7 z2 D
, V8 r5 o% j$ F$ ?9 R& x1 g) \6 i2 q0 L) t* F; {

# ~  a7 @* o; g) I9 K- ^! P) J/ ^9 A7 r1 E

3 @) e: @, W* ^* U
+ h3 X/ ]* l% i! t# t7 Xทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= 1 r8 F# E# U& C2 F
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear # j7 u  j9 v& O
  w/ }4 x5 C/ A. P1 `

7 u5 G0 S! k" q: ~6 D- o* [, ?4 S   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด