กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
. D& Y1 T5 S( R
( v6 G2 Z2 W" O. H" E5 D8 Xช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
% ^+ [" R! `- X8 `# \  ^( I
+ J- S9 B/ c: Q8 ], w# n" m" W5 j2 |" U9 g# r( x3 z

. p; k5 E: w2 ?9 x
" I" W  G3 v) Y5 E9 f$ B! ^) z) R5 e) f* Z) n! K. C
ทำใจ
; o. e6 M: {& u1 c  }; f$ q! y! S  {/ f8 T" N0 a- m; f  b
9 v6 z0 c% g: u2 N
/ j5 c7 e& @" f% L

) U( W" A1 |7 A$ O! B0 w
7 \! Q  ^, R0 j+ B7 y3 \
) M' n; D, g: K) G9 p2 }4 h4 s* @
5 A# R& c% y5 Q8 d3 `7 q  X$ r# ]; J4 `8 \) U/ o, u' X

, y6 P' y9 c# q! I6 k: ]! [$ k6 C# J( {3 ^& C, m* J. B; i0 `
  F3 u, l6 F! J
! t  M# S$ U6 {+ F$ _
5 w' d. \9 u+ ^7 {; B. o. _1 c

( F+ j4 s$ U) E2 A" S  [1 U# f
8 J6 C8 f3 A3 p$ _& Q+ j5 p8 W
/ d& W, a3 l' j
+ |6 u  u4 n8 k
( F* M& j3 o% c8 B3 a+ tทำใจ
" T# M4 ~3 ]8 K1 \" ?! v
- J- C: M) ]% G2 {: |; Z  n" c
) p% b0 o: B9 U7 f' \
! H( G) n8 P- h; Q2 o2 u+ h0 N, A& Q6 t9 X  Q9 r
! U: U7 r' i( l" k" a. y
, F2 y: `) @; X& o' E. v+ j  r8 u
  ?# ~! I) x- e1 a" \# I4 r
& A* O: _3 Q4 F- J- B7 r
9 E: X5 ^" Z5 f

% A2 O' X4 O% Q$ S! |3 Q$ o  B+ u! |% s# l# n8 s. ?) }
% J( Z# R. T3 n* k, T# k0 r

! @( [# n% H+ L. [
( R) |$ C; g' j+ \! p. ^+ W/ J+ x2 _6 ]0 T: U+ {/ o6 E+ P
: @' a9 j" l/ F2 U8 M1 ?. h8 I
& _4 W' P  E2 a7 ~9 l
# M1 s% K# Z: l( X1 O: ?5 D

7 {: x1 A" ^: E- C
0 j8 O  s: _; j" l" U( w* c
$ j! }6 D- N0 `+ R. _* Z
$ V: R  t& D) a9 u' H  K: V! i
0 P9 f  E! z2 |5 u- Y# @' W% l" g: \7 I. f- |5 G, W

1 ?6 d, M2 z' o
! N5 u, s! f/ T3 G& N5 v) U) C/ ^4 E$ n+ N8 P" G: f
/ ^9 c: C6 \9 `) }: F

  N& L8 e8 `' S% f- o! K5 k9 Y5 q& k
# K- ]- u" t2 d1 `) d# W. b0 a
  w$ z' g* |4 \  ^+ k! d$ C  k' ^' f4 N2 o2 Z( D- ]
# Z9 `+ D, U0 x9 |$ O- P5 w
& f( g* Z1 A) x- F
+ _4 N/ s1 E+ D: @  E
! e1 a1 v- d  u8 T+ g; I  Q# k
3 p8 j; J, N7 B) K, O

4 G) h; _9 v3 R6 e. O8 r* L# j( B6 i7 p) N

( s  j' u7 A: z0 Q  V3 o/ ~1 V8 M, u

' k: w: F+ S+ b3 h
- \" q4 J; f4 L! O2 U( L0 q
0 {6 _: S4 \3 O) k2 D2 a; D" ]/ x- a2 ^6 o, C

8 Y) O& ]8 b$ e7 c* b/ Z; i3 E7 M& y- a5 ]3 z& \+ F
( a% L4 i* m7 W7 k4 X/ z" o) i# v

, y  Q9 n1 d- f& g0 N. N0 Z  o1 X- w' t& R3 |: k$ E
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= & E' W1 y& k  e/ j3 G
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
. c0 x3 F6 Y+ @! o* y
4 {4 Q8 y7 d" n" x( d. }% H2 u+ x& I" B0 B9 H1 _% a& U3 D
   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด