กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
! t0 O+ |/ A! ^3 J& V# v
& e. l4 |( n$ p' b8 u8 ]: n( rช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ2 I0 k# W8 l( b! P0 ?& k
1 U" O  q8 _. {2 \! _

* H8 m( }  l  C( n' A5 s! S% }2 h% t* ^' g8 h6 Q' u# q' K' G

6 Y. m8 j) j9 C5 c
" [& C) K) y, {- `5 Iทำใจ+ t" k1 q1 a% r& A1 \+ ?% t( T" N
- x1 U% d- Y; B4 y% F- p5 v6 G

9 M2 {' X' n( q5 r; S" A5 ^6 {% Y
8 G5 q& R6 j+ M* P) t3 M% K' F: a  w
' Q  {  }' w- g
$ _2 \1 q& |) c& A2 L6 s' u+ l# b/ o4 a% h3 X
, P2 O- n9 y- T: a
5 u4 r# g- X9 r' n

2 U2 M. T/ o' H: t# Q  l9 a4 y0 N8 e7 p8 F8 Y2 L

. }  _% @2 o5 Q& d- O1 O" P) \& y+ u. r# d$ M1 }6 p" H$ t" J
: S, Y0 D$ T% U* o& O+ i

- T8 z5 i* U2 v+ k5 q+ ~' ]
0 f# A) e# ?* m  m
* Q; B0 k- C! x( O0 c. R" A% |4 m* X# h8 t# ?& z
7 o$ K0 p% J7 R' L
ทำใจ' e9 w: S, M' c& a' z5 Z3 k

3 g* x+ |1 o( K$ F
2 a2 \7 D- A/ S/ K4 J+ p$ t5 @- j' l4 K) \8 C
" J! n' s" y- ]) K# ]

" C9 U( p- Z& H+ T/ z3 R6 n
# C$ H& {, y/ H& d* I- N$ J  x* |# n7 P) O8 _* \/ s
" h7 W. a9 r; ^, q

# e+ j2 x, e8 B4 j& t6 J. p! m8 O' |" |

- \. @6 Q  i# f, v' o
9 k4 Q: P6 R. b; e# F
7 Q  y2 }1 D$ j' Q& a; z  [' d) u

6 Q3 O# t: N/ M5 o* ^1 p  c3 f( X) o4 l" `8 F. G, B. h6 c: M

) m0 f, H# j. ]8 |' S
# L5 B) O$ f! E* K$ w7 |
+ _1 _* Q! t$ J4 f5 Q1 b( W/ R7 n

: |' m/ n1 K- {+ d' `3 o8 T: L+ L+ V" F( s4 E# K5 g

/ s0 t* l$ J. T) D& ~  V+ g0 u$ ]5 G$ k
$ b9 b5 V3 O7 j2 E3 ~
4 _. `0 I# y/ ]4 W" \  @+ d; ^

2 l8 n. L% f8 Q! ?! x1 [' ~' D$ s/ t
' c; Q1 ^+ e& ~3 ?: Q7 s' a

* S  U) u9 r/ C) _6 i, ?7 k8 [% D9 C; }3 W$ P+ v8 A( d
$ _; {5 h. {% H% |7 U

: s* c8 @+ i1 i; G& x' W
, W; i( i7 ~8 r  d% u; o: j; p* u% j! ^( H$ `* c) |2 M' ~

3 P2 H9 {' J7 s! w! P6 z" H: z$ {6 W0 p% @" d; d

4 ]2 W& w8 K3 s6 ^3 E/ G) l4 |# \) V1 d! r) s

% M& H' b# t& Z5 V
, V3 v: B% V" I0 ?& E6 `1 [
# Z' x5 O5 y" q8 T
( ^, Z9 \' j& Y. q
. e; k+ H$ j! L  Q) x
) B& Z  E' L8 T- z
& [% E# D! I; ]2 j
  v; d; p8 ~5 H* v9 s2 h0 M& K; N. V3 o" k. q

! l# Y1 U1 P0 ^2 Y) E# D+ ~7 ?) E, X- y. E' `
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= 5 m6 |7 ~4 G  ~6 p9 r
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear 3 \) @# {9 a1 l% ?3 H0 }  M) Q

7 ?" p$ U- k2 f: Q. k/ Q* v" X
/ ~! b! }) \% e4 b/ P   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด