กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
4 }: D: P- H! Q8 E- q- o; z( k, T+ k8 P5 d/ c
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ3 x( G, {. z- h: j; y  g7 C0 g

  F% N0 }4 t1 r; L( w1 U7 z7 h1 i& |% P# a
% t2 w5 L2 h" w) o. ^5 I. L, B4 N
  D( {# {. p) y) _+ {
9 e7 i" d3 U' }% b" H
ทำใจ
. |! p' k* N1 V. W& d
* U. u7 c( K9 P  T; H, u+ `# j; u5 W5 m
  ~6 f; e$ ^" e# ~  {' D# _6 ^. U! ?' H
9 e6 X$ r! h# p2 a# I
0 q. l" w9 S) f; Q' Y

, |) K3 W: e4 l1 H7 z& a( ^# L" h! \7 R& z

4 D- i% {- M- b2 c" k, h
- E- d( ^/ k6 W" e9 F1 {  d# E: Y3 Y8 O# f9 o5 {
9 ?0 Y6 _/ |& k" U) X

; n- F+ ^  D2 o8 j4 M6 a0 e1 U
" h2 R2 C! r2 |
0 K6 C2 m2 j8 g. o" b
( L, P0 ?- c+ N1 S
' G6 {0 L/ n; k1 V( w+ f& O/ V( h; ]' t6 Z' ]# p. Y; p" d

! u+ T2 p% t" g6 C" b/ {* aทำใจ
7 E4 N; R8 u; F+ D
; P4 i" n1 x8 K8 C/ a# V! W- i+ I
6 `+ d" \# _0 B

6 h  p& x7 E: s, b# p
& W" H, q" E$ E+ S1 G0 b$ W/ e# m/ P$ t

% E7 p# y$ G- {! o( P& @' R: U: j9 T7 h' j& _, x. w6 z

. R6 F% `5 H6 P, l& d& \; ~, X  K1 u8 x( E/ c

3 x9 ?4 Z+ c6 I$ p9 Z
6 ^& I1 y1 D3 W0 i4 c7 k( r2 H$ e, i
- ]$ l: x: G# m! o; ?6 ]; V
; o1 y3 F3 D! |! }+ V* B/ m4 X
, A1 {. [. s) P( P- E
8 \, O: H  ?, ?. x% l4 Y! ?

8 n- ]+ |& j' K8 }0 a4 c% r% t+ J

, t) J: L* I+ u
! _, r8 O) A% q& k1 \9 _/ N; R- Q& [0 j0 P6 j  r

0 U  y6 z0 O, K) E! K
" |. S! D+ o5 t- c( h8 J$ |. [& @, [
5 }3 U/ p1 Q$ ~( d: [. |- M* U' x
; {( @6 ?+ o  y/ I

$ ~! X9 B2 Y: N* {4 o( v" d: L3 k0 ^8 j4 {! C

: ?2 j; `" ?5 p+ k1 x6 Y0 ^  \$ b5 D- y# c
# Q  i. h8 ?7 p

: H' p7 R  E4 u! t- {6 T* t% ]1 ], `9 j
5 ]8 f& S# D% h/ u, F9 ~( F: k9 B

3 }2 D* f/ R5 Q) c2 x. h: @& M" z3 T5 K& i1 e& j

6 o0 |$ q/ P5 c' O4 X: i" x* c) a* ^0 V5 j
: S% I' b2 `3 r/ g! h
/ M3 r$ R* l3 K% D( B
: U8 T% m% Y+ v1 B

) v: I" a! ^$ H* U; u0 \1 J' K  ^
! B% S3 t5 h6 ]) U1 l* ^7 q8 A
/ y! t3 y/ N. c6 T. f
% ]& a" b8 Z& b* V2 \% i8 ~9 _( ?8 O7 m1 O7 [  y

; |6 c5 z$ N: Y% V" ]) J
$ R: C- L- n" ~* u1 c- B0 X" a: c* x8 v+ f
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=
2 r' _, ~% m: q6 Cปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear + V  Z0 y$ f1 g8 L  a$ L
$ t/ h  t9 a% ^( Y8 D0 ]
  A$ @8 P+ U( r2 s1 ~% c* {+ m7 m2 H
   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด