กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
% o" [0 N* w8 t9 |+ a% D# Y" Z" y" c
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ# B6 i: _' M& y" k( _

2 I  \. n3 R, x7 T- M% _2 B
* L4 O+ m& `8 p9 P: d) R7 S; y7 |$ y) r+ R% k( g! d. S

, j; U/ B+ N5 J& W9 J
4 d5 r: X$ @. r9 z' H  Kทำใจ5 |: j0 T8 v, U+ ?; P' L$ q  }8 ?
5 l, k8 |1 y# j* b: W
+ Y' H/ y. O; j( u1 m
# }! @  h5 B/ q; l4 {2 K) K9 F
6 {% K' x) n; ]1 W2 H# `

7 `0 o6 S* P* L: x5 d6 G
- Z4 e  u1 b* J6 M: I( \& _0 P# c
3 i0 o0 y- H! L9 |9 O; e
; M9 Y9 Z( U$ G6 @, R9 N5 Z8 @: Y
, j% j. F: ~" {" u" T/ s& y; ?' U; X9 k( c4 M
  I2 s9 Y. f; m! W

) u. z7 I5 R- W0 C6 I+ J" b- t/ \; g- k; ~5 S' f" f- U

4 z* [& ?0 x5 J# x8 D: Z+ [1 u2 U8 T+ D8 p( i/ u! S* f2 b
- U* @9 X+ _$ S& {* V

8 {6 E2 O- @  J' P9 C
' s8 u8 S# L0 ]' K4 M# T' h2 iทำใจ( W4 Z# Q1 g5 r7 z6 v

, K" }) N' ], G" v% E( ?, t* t6 f
* [+ C) C6 j' O5 g# Q' J$ F% l8 p8 ?! v7 K) Z

$ J$ ]0 z6 q" D6 u" ?8 f; X, m& K- [' p; d/ s) X1 L$ w3 Y

# r2 N3 u4 H4 s5 H" z7 g8 _, w# P: v/ h( m9 i* n- n4 g8 b

/ h. y9 c  }6 [8 {
. V% _! s, q- l; [! @1 n& O( B3 l) F& f% x
0 a4 x! Q5 U* E1 }
4 d" h3 O, x" W+ m. ~9 u7 s2 p/ k

& Y$ L1 Y- K' x( P1 ^) ]; \8 F
: x6 }6 m1 W: L2 ]) l, i' U' f0 Z& a/ A; x# T3 C7 [, j" J

% m, F  F. w6 Z  O! Y. \: e! A
3 X, P8 F, q5 x. v' q
% @2 D( e$ J) q4 D
  a) \. v& F2 C8 `) \7 O: q; \6 S, ?$ W7 j- }8 D+ P2 u6 `. q
* t5 U/ u/ {1 B' [( \5 r
: ?( x% U" a( Z( v8 }

; M' @0 J& |. B$ t* M
/ ~" a5 A/ @& X) Z5 J( Z2 ^+ K4 A0 ?- ?( V7 h' l0 z( W

# Y$ q# c! s# @4 F& H" S' n, \$ a
) Y# C3 ], y8 ~! r; v- H4 ~$ s) ?6 u4 q& \2 Z5 y, Q: x! t6 ^

! w9 Z5 P: s1 T6 E+ F+ y( k5 `1 K+ D% @6 g  V1 \% G
2 c' `2 [3 {" O8 r3 e
) F0 \. v* _9 K" y7 h# H

- |& W9 d) ]' h( d2 r
7 v) ?' h$ r2 N* l% e/ U/ e5 [
1 N) ]' G9 I0 g) m; B! u. Y) w' X) H  }
' x9 ?5 b& J" i+ E, V7 V
  Y8 x; N7 H$ ]4 P! Z5 q
, E; ?. c/ h( j/ Z8 d& \/ b

% y: R5 x, S) w6 `
) g  M7 ?' E& x
! H4 t6 U" M5 Q8 v2 H* q) y6 l
( m7 v# Q+ d3 d7 C3 [* ]$ E  A2 D* _2 k, h! A' g: I- k7 m

# F2 u: l. T4 U4 x$ Q6 B6 v/ w  W* v/ h4 i, n; n; S( E' ?
3 }' d5 t2 @* o; h- a  w

# r' @$ ~+ M8 ]: D, N. @; f* R+ W* H" j! t; a
" H& ~% I( T3 [4 g7 O2 X  Z9 I
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= 9 w* f5 e7 b( Z0 Q) U; t! z8 n: A
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear ( ?8 m3 ^- q( H1 n! j7 y: ~# o! `
* J* B, f4 e0 ^7 W

( l0 I+ V* V* n  C   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด