กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ 8 J% b4 i  L4 e' J( \3 M% _

2 u: r# S& t0 ^9 U5 q; Lช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ$ S2 y2 E% k& u1 s  `

" z4 n$ ?1 d8 b; C
+ {5 d: J7 I( V  v/ R- Q: {5 g6 ?* `( P! Z0 P( J
: a- k% `; y( w
+ v$ o9 j3 @3 r5 ]9 G
ทำใจ4 t$ @* _, m8 D% k) A

; h( G4 O, x- i0 b* E; g, [8 @* a& V! r& o, R
, {4 U$ Q6 ^# Z. C$ p. \/ J
: w9 b2 y  {+ S% V% M; E

- b/ m6 m  `" O% p
3 X6 @* @5 V; @6 i6 E; h9 u; a
" R- u  s" e$ @$ i; t6 n$ z. s' u8 W+ q' J# M/ C2 ?
, [& h. \" U: D

( t6 r3 ~/ b% s8 ^' B+ E( C% J; a/ s/ p
+ O6 f& O  q& Q/ O, I
( X8 I' a# T. X
1 Z* V' W' i- }& l( @4 t6 v) u

. K+ m' f" ?6 t2 X/ t' f8 i! \$ H9 x9 O2 z

: |) E% _* \& z' P- x  I
# J: t; T! Z' d  X4 s/ v+ c: k! Tทำใจ3 J/ b9 b( _; k) E6 Q% Q+ A# ^9 u

& [; q" j, \/ `; a- d" n2 o5 U( \2 ^

( t: K* G8 L  T$ ]5 ~2 x
0 T/ D* l, O3 u4 n
4 A5 a, U" Y: l' u$ A' Y% n4 _
1 t; G/ P3 S- n) j! \! A$ x1 a1 N# w, z4 \3 o% D" X

% B6 q+ O8 X) m" q& e# o/ y6 X( w# A. q( n
2 z) b  v$ [3 k6 K0 j6 A
- J" h- A, z6 s+ f1 j
3 U+ Y6 H) D7 p+ C  i) t0 T  D: l2 e
9 x" v- ^8 l! e  K* ]' E
* Q7 E, ^( Z7 i% t/ u1 p" J( s5 @

/ x1 ^% H" m* [$ V; T
) i9 k! r; e' t9 s2 }' r1 P7 w: S# v; U
/ u+ f8 j7 x; J
& J7 r: O- M9 {3 S0 }

& l! |; y. i! ]; U6 P7 h5 w" R8 H
5 ~% u8 C+ [* y8 q
; l  k) {( Q3 o7 ?
9 C$ U9 I* z5 O5 ?! i5 |, ^- _) m- h' |$ o* U

1 B  F( ~8 c9 e+ x2 h, R% l5 `* p7 O2 v% d: r7 B* Q

! G( f0 e4 S( [3 y% Y6 [) N7 l2 K$ L5 n
+ F7 ~4 c$ U8 k) @' s$ e! ~; Q
, q! C- ?8 M0 }# ]! w
* ]5 \& }2 _' ^' W1 M; y

, Q1 x9 Z  ~4 ]) T$ `/ Z2 G9 z6 }' Q7 K/ h; q' O" c
( M. o3 N- I; Y6 p' Q& K
* H! _# K. K. }4 b

; Q8 w% T) P. u7 z/ R0 M" x' g5 o5 [7 V8 f- P, b$ Y' }. v% H
/ \/ m+ F  M5 t

) N1 K) a$ H# }. _+ Q6 U" o" s( z* n9 |, E2 ?
% K# |: a! P- s

% p  R+ i+ u! Z7 F
0 c6 S% L8 _* Y4 O8 o5 w
8 t" Z+ t6 j1 s
+ o2 r. h: O+ \  e) w7 b# |  Z; o  c" Z$ @8 J
" C8 _; d5 R' J3 z. T4 e2 e
6 I" F( ?$ Z/ C! B& g

7 e! O" a, @  f& M. t6 R
6 {" s) p5 t5 ]9 d& r" mทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=
# o+ V# b4 l' a7 H4 qปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
3 j" N! J; w% ?3 `9 X; {
3 @8 ?8 v- R) ?9 x/ R2 T8 @: U! ]! T- ~. \% C: @
   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด