กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
  g1 u; u) Z* Q# G- M# G3 [
" d! k/ r' n1 E  m8 R. v$ Y# H5 p- xช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
7 f, U* R( O  X& I
7 f. [. w8 o5 ?8 Z' Q1 m0 C$ I. O) d
3 h: M/ i" f6 }; S% h1 m2 ^8 d

: j8 U# }4 u7 _: P1 H6 `1 j- f
ทำใจ" ]& }2 f; v' B7 M

% @+ Q6 k' R9 L& I3 j) w7 d' ?  R9 f3 B2 R8 b. ?
( d7 Q% \$ U8 q  D% v

% m$ g! h' ^: J
- o" D) m, {' R& N6 B$ ?, j& M
& i' L7 S2 |8 Z2 C: w3 k8 P& h2 p7 _* D+ K/ g7 O

/ x+ Y, m2 s7 E: q% I3 ~( p9 B. ?6 u: i5 U& I  t7 f0 C0 r. @
; {, T% ^2 u7 C' z( }% ^

  f' |' C: K5 B2 J! P; o1 q: ~7 M' O3 O5 w) K% g

% w& n5 u4 a: n& N. Q$ j$ q! x' R. n$ Q! [  n

+ s8 K* l1 w0 D! p/ h4 D& K, f9 n' t" N4 b: M4 }& h9 U& R6 P
! Z; N4 S& B$ d0 ^" h7 [- |0 M
% _* l& K/ D5 F3 x& \- ~' J4 u, \8 g
ทำใจ
  j. r% \! k! r; J1 U+ J5 {* T
% N( m7 u5 O/ z1 |
* ^" X$ _. A7 R7 o2 L, P
9 _+ |8 e5 {0 {# a- B+ @; K& e' {, [) `5 ^

6 {2 F8 l& o5 ]( U' g# l
! `0 g; L2 e% Z, ^
7 P* }2 {; b! @7 L  p# T: M* R4 K4 ^

9 r( A6 n; u  o' B% r5 [9 Z, t5 J2 [9 t+ `
5 [& M9 L2 `# d$ |& T! v1 ^! z/ f" Z

) ?  y# K3 V7 [+ B$ c, ?! c; ^! }, S7 G
( k$ d5 o* c0 W$ I9 a. d( f4 N! Q
$ e$ [( F9 i6 w6 W& A

9 |; A3 ~' E2 G9 `5 e' C9 x, @* K( p$ g* G) |2 u, F- F
7 g3 S1 O( R8 m% T  ]# M7 U

0 R2 t% n* F: b8 M
/ ~3 K' Z7 t; c+ l
$ J+ @) U4 d8 x$ s8 q) }) ^, C, i
) y, F5 M5 [& b6 q. t8 ~( M

6 x6 @  Z/ b" B, T9 e# ]+ G6 w7 {! t) i5 }
  q% ^/ ?& ?# q4 D

+ V1 B* @4 W7 J8 k5 e
2 O( H2 M; H: l4 G/ b( B1 _8 i
, b* }8 p5 K' C, L. L
- T1 I4 g" B: y6 _# q$ N" j0 n& ~9 Y+ i

- Y# v6 A# g" q5 k0 P
3 P3 Z0 a8 K, K$ j
: ~9 b  I" R4 m) d  H- r- N
+ g/ s* w6 X  J( b: q( J. e1 \- g1 t9 }( I, a8 E+ K- Z! a
1 c2 J& r8 E5 f6 k

5 z0 e" v' z9 b1 N
8 N( ]8 C) q, F( r2 E# ?5 \: T* n0 \1 i( P, _

) u& O# [' U2 U; W& p4 K) R( z( I7 ?$ F% E" i. Y) E
) t& c% V5 A+ {

# p- Y- x& Q% L8 M" a/ W" }2 q9 A$ Z2 n/ L+ U" X

% ]5 q" J. f$ q
- P: c  q9 |. S6 L% J+ c7 L  L! t5 e  I
( F0 z  R4 n4 E4 S( `5 s$ T
  U/ M: r+ j3 [) R' R" i
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= , |+ ]+ o/ ^, r  F  n% v% M9 _
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
% W3 G; e. C  W. P
8 V1 Z! }! e$ S3 S2 J* `! x+ C7 J, d
   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด