กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ
# v  h4 ?6 p/ j* i9 A1 T  w2 P9 D- N( y& i1 ?4 h) R: C% L# Q
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
0 I$ z, O$ X/ {
  |* q; b) c5 i! y8 Z0 _8 K- q
8 |. p0 n1 q$ r, _, S& A; O8 \, F
. H, B% V4 H! p% u# s
7 x# o  z& m0 |; F  E' u/ S; J( U+ N) E5 u# V+ V5 d
ทำใจ/ ^. f# m) d/ D  x0 p

6 {6 E, P  N) [: W4 a- M
# R: l, `7 i+ }/ p, Q1 p6 I: p
5 l0 T; T* j7 }: `! g$ Q
. }- h# x1 k. N; v
; J4 t/ f- Q; e9 U6 w
; F1 j2 z) x, u; ], g+ U8 X3 H) g" b# x1 o7 [  i

3 h; d% U1 k0 S
9 H$ V4 f4 h5 n. H2 g4 M
& Z9 j  H2 h  w( `- d/ h& o& r
8 S5 {* c( n5 T$ L1 Y9 {7 z8 K0 F( T' K  W3 W9 L/ M1 n5 E, S: V
) l" b6 E# D! {0 ~

4 T1 q8 B1 `# O6 I: U/ O5 M$ O# X* u8 m4 }( H

7 U# ~+ S( g# S# p8 g
  @! ?3 r+ b! M% c0 ]
9 O# @" ^2 H% k$ k( L3 Mทำใจ
0 q. U; Q$ v' w/ d2 o1 T  f% n# w4 U, X8 M: |
) ?% D2 D, E/ u$ F' E4 G

% a5 T+ l( e: a/ m7 y3 \( j1 ^0 S
, d7 E0 V. N) \1 u+ y# s5 v8 M+ W- s  i9 e: j8 b6 J: w' p* A

" |) L& V/ a8 R) `! X3 \: W/ p
6 \- v" F3 k5 `% G. y* x/ ^) b7 t1 I8 @. [  M: s0 E: h" u
  p5 o" x7 }) k

: K! E+ n% a- @8 e4 \' y# s+ I9 ^. i1 W6 U( F) M- g

" M# X1 z! x% Z7 ~7 S' ?0 J( ?$ M3 }& |
, Q" W3 C7 y: D, ?( j( i

- g3 D3 B; V) E( s0 k% h& }- ~8 p* }  n+ k# s+ m, \' A1 o
# o+ Q- H9 I! U1 Y+ H* U
& g# X3 R3 p( m4 i# U+ k$ ?" v1 t( K1 s

! F. k& i8 j1 c6 R# [3 {
4 ?! d/ K& T: _$ T8 J
- Z/ y# k6 J/ w8 Y+ [& Q, _
, b' q& O. h7 j, e& ~0 D: R, n7 |7 C

9 E0 L( D/ E+ `9 i3 [
& a3 i" ?/ p) C0 f$ k, Q
& {% h$ V" m" t1 p+ M4 A; c" C( T" T3 Q; M/ x7 o, c- l( v$ u0 h/ b

0 E' a% r  F7 K( N! M7 k/ p  t" B) E3 j/ L; d
. _$ y1 o5 f& M6 W( Y" |9 }
0 N& Z0 `1 v& V4 Y
( c! u+ l1 k, a+ B, i
1 B% f9 k1 ~: s" Z3 V
$ c% c/ _" ]* D
- h# U* J: h5 R' W. T, m& U1 y1 L

7 a. w# z2 z2 n2 W. V
; B; W+ {/ ~5 t; n7 ]
" |2 v% O2 c; A8 ?7 y* N$ y' o& s6 O" G1 b

: r  v6 A* R9 e  `' u4 c: s, r! U. H: f' |7 G
+ ?' D8 Z# F0 V5 c* T: `

4 n( q+ `$ z7 L( f1 ?. H1 q6 g. G" ]& {+ k+ n
3 w( f0 g( `4 w' I, c3 x
3 L1 Y5 V9 _1 o

3 K  J" m, Y7 ^, |7 m- K  P# z
; [' l& m# H0 W
: G( d- {4 B7 l
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= 9 f3 ~) r. k2 r3 `) z$ A# a
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
* a2 z2 a0 E4 J/ V) k
: {: U* i) Y, H  I0 E9 x1 v- t8 t! i* U" M9 E+ Z3 V: t. t
   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด