กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ ' L& p4 a, V/ Z3 ~0 ?9 ]
9 m# b6 A0 x  b" K6 O* B
ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
6 E7 L7 A" r' C/ y6 i5 e1 i2 b. d, p* y" X, ]2 t* r

- i& V7 w2 _2 Y5 Y3 Q8 v$ \# x; J; O; o7 b8 s% F( ~; L" L0 K8 V
% S$ X  d6 A" ]- p7 Q& k7 s. p9 g( C6 o
+ z* X- `4 U7 X4 t9 }7 h8 v
ทำใจ3 R1 b9 u: x9 c: t4 L/ x

6 L' M7 Z* d: ?7 u$ d8 Y; d& u+ w8 ?% `) S6 ]  o1 s: W

+ w* X/ J8 x: p
% n" n3 L4 C5 V; f7 _. n5 Z. a9 \2 X! G5 Z

; w  t) H3 t: k3 I) W7 ^* ^. y6 t, W& e- H1 `+ i, A% p
) r2 _5 X5 U$ I- v9 \4 U
, n* A, y: B" c

4 K5 b' W4 F' G9 ^9 K# T. k2 l8 k0 g- A  N) h
% L8 S5 F5 q0 C. c' t
& l* D# K$ |# \3 }, l1 l
6 i6 [3 o! G9 p) d7 O) C' B) Y. G

" j' p1 }6 Z% e- G- G
! d9 L) U8 p9 l- P# j  k/ m  C: M# n: x9 h/ |9 U

& I0 s, A5 I2 @, e1 p* gทำใจ
3 y8 \% j# r/ J8 o7 c( R- ?0 Y3 R0 X" x
: B5 U1 k7 w7 I; [1 ]3 X9 L5 B
2 t+ M" P+ ]% b1 B7 C6 a. V

6 M4 g* r4 t% q
1 T% ^+ H( L. h- n2 p
* m8 d* D- i  T" n2 f/ ?+ T1 |* P9 F4 B; e

. B7 F  I  }& l0 C3 u; H7 Z, ~1 C" m9 c' |; ^) Q0 a8 T- a' p' h

* o; X$ Z- \4 k9 D+ x# k3 m6 A" G
: D& u: W' _3 o, Q# N  S0 u  h7 k8 j1 N  _% W3 r

3 Q# t6 O9 ]* Z, }0 V$ l9 ^+ W* ^% h. v1 q
8 Z' S6 y: m+ |+ K( {
' Z+ @0 `0 K/ q+ N9 S* l: R. \

9 b9 }9 s; Z2 t6 J5 s
3 O& }( c; p0 \
5 m0 U. W* E. ?" M' y3 u' n# u/ h, v! [
$ Q& X$ a2 e+ ]& E# ~1 A: g/ _7 P
9 V3 P6 I+ X9 E  L0 }1 V

' T! N0 r& z0 R3 g6 f+ n# {" V0 f$ t0 A- k7 p) T7 N3 G
( p8 A3 |: U8 s7 F+ i
" ?, i) {+ A: k& }- F& E& d

3 ^$ ^- P9 X, A  |. M2 e1 a, u; T" _! n# F
; T% z1 G# {( d# n; p4 f, k
) A/ ]: X# ]+ ]0 O) v

9 o+ L; h, k( f0 ]7 k
! j. u7 C' |9 K: G- k
3 [- H9 p) ?* O. g4 [: J* P8 q- Y$ R
3 Y* O" }& G* l6 `( i8 |, g; R/ P" @1 ^( ~3 y

2 e/ G" l9 [. Y
! U/ ]4 G2 c6 J4 ~& D, a4 s0 U& l+ R6 \7 d1 N% k

( I6 f/ m! X/ g* `0 h2 l" u2 w/ S/ ]2 |. @0 i$ [6 G5 U
+ i3 l1 I- {: J# r
1 [& l) R! j# e. K; @- Z) f, d
/ X& ?. e0 e4 g

1 h5 m, U1 y( g) M7 a
1 {; P9 k& k, L& r! b* B9 G" U8 J# o. Z+ _- T1 X2 f' `* M

9 f' k- x3 V8 w/ n5 w' T
- K, s( ]+ [) o1 D) f7 S3 ?8 T# T* i5 u: j! O+ m
$ Y, I$ M0 m/ ?9 V7 }, y2 j4 c! ]
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w=
  u; G! E6 z0 s/ i4 l+ g6 e1 Yปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear
) R+ r- P0 n, |/ ?5 H
+ x1 O) X9 _! D5 g5 ~, T
7 W6 N/ P8 p6 ^3 n5 {- J7 U   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด