กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

วาดรูปสวัสดีปีใหม่ติชมกันหน่อยนะ

สวัสดีปีใหม่นะงิ " M/ d9 J0 Z+ r' H- L$ U5 Y0 g

) M  @; p/ q5 T5 z* {ช่วยติชม1สาวเเละ1สาวดุ้นหน่อยนะคะ
8 ]6 l5 L1 I' g2 o* L8 z
! j( F4 ]# A/ C0 L6 a" n: Z7 p6 C4 Z% D/ i
1 v- k' K' c' j2 X# u
+ f: y/ k  \' ?

8 c/ f2 E5 k& Eทำใจ
3 N6 I2 n1 o5 L8 A3 r2 T( i
) _; b0 k0 b2 x! W+ \1 V4 |) d4 L6 r% ^  A; j) J/ m
" `- }* J! K0 T" A. Y
' M4 v# o1 _! O+ c( `% g8 _" S' T

8 f3 A! k; s" b* p% }
7 _" l9 w  p* h7 T5 M6 {$ p  S2 l1 H) ^1 D

3 ]9 R" c# [$ K1 Y5 ?: j% P/ e- p. H& K
; G' Y3 _- r8 A+ B3 r- L$ B

6 X1 |0 m# v1 M9 p; j! S' y  g3 q

8 c' V$ E3 k; b2 G0 W
& ?8 h. `! k4 \3 U# r4 s
$ G) \* J0 c2 H% t+ L# w! L3 g+ n! \% B5 q' l3 s
6 L' Z" N# {$ O; s. P  _* P

. X/ [: R2 @& k) T9 W/ xทำใจ" U' N, W& K' d/ o- l- B
7 \* ]  m, v* a4 E

! |. K4 o: V: b' w
; P. Y% ~8 ]% q( \% T8 w
4 v3 ?* `4 G& {; v* J* ^: |; @  H7 v; Z* f: O* A6 o1 w
5 S7 _  N3 B  a. n6 r" m
- k9 P" P( c2 L# E

# O2 N- U" k7 T
, P8 E9 [, I& ?+ P4 e( Z5 r
% T& b, P9 y- m. p# n8 `# B: a# a7 h4 ]1 B* q% Z
% F+ _1 y* ~' ?( I# Z
& b$ f1 ~& o5 W

7 p6 I9 ]  Q3 Y! X" h2 y2 z0 R- U/ z7 H. Y6 ?, Q
/ a* a) V& ~$ n
9 q- l8 ~6 b+ [$ g4 r4 j

4 e0 q- {' h; K! n
) ?1 Z* q6 Z+ L% N% Q+ x+ C; p+ G2 a& |  |" l$ i
0 L6 c% K/ Q& _4 S# j
6 g# `$ p6 F4 n; P$ x; q

' o9 q* p$ j4 [* Q- {
2 y7 n8 I* q# g' g  s: h* ^3 Z  M3 z

. ~0 s( W& m: M& a1 z5 R" e( E9 u( `) N$ f

+ a  ?. P& \1 \* `7 g4 i, x) C8 F) }# j% _: C* b4 u( E
) ~# ]; }; Q% m. q$ p

0 N. P1 w0 m; {/ _7 |7 e5 j. L. k4 Z5 d8 p6 H% X* P* B
$ @6 Q' ]  L' b, q3 E

! r* M5 H( j( R
  m5 k- l8 K/ }# G# x$ w$ }: r8 W# N% D5 \, I: p! J
. n* `' D! b' O5 E

/ w7 r( N4 j# O. v, ]0 o* p
3 v2 @( F8 o* Q! f; _$ ?8 y! U! [% j: F# U' @. ^( x
& e' c9 z* l$ z& i. l
; ~2 G& G9 R% g$ \1 W& \

7 Z8 O- _  @/ s% L' {- V" z
4 i1 S5 Z' Y! N% D6 {! X0 T2 T* Z5 A: c+ i# D) p- o4 n( u; @. W# E
. A/ d: o; i  y) {3 ~4 G$ F
9 [. ]2 x9 z6 \/ X( c+ W

1 U+ I+ O* k/ u" W2 p: e; N5 R% H
) Z/ r1 C7 ~) a8 L8 A6 A5 A8 P
ทิวากับกียุล

สวยดีจ้า ^O^ แต่มือมันแปลกๆนะเอิงเอย =w= : c; @$ n8 L& i! ]7 P% L
ปล.กียุลตาสีม่วงนะคะ ^^; ไม่ใช่ฟ้า
♥~Make it a sinful story~♥

TOP

ลงสีผม สวยดีนะเออ แต่น่าจะลงสีแสงเงาตรงชุดและที่อื่นๆด้วยนะเออ แต่สวยใช้ได้ ^__^
รักท่านเทพ~ <3 I've loved you for a thousand years.

TOP

น่ารักดีจ้ะ เม้าส์หนูเหรอ ?

TOP

ตอบกลับ 4# polarbear 7 p: [; |7 |$ q/ N
$ h; {. {8 I/ |+ D8 T5 ]

* z* I& F2 k) x& O: Y   ใช่ค่ะ

TOP

ตาสวยดีน่ะ

TOP

สวยดีจ้า แต่ถ้าแก้ไขมืออีกนิด จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด