กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

[นิยายต่อ] Nico nico มาส่งรอยยิ้มกันเถอะ


& v! h2 \" y  d* x. H7 w& w7 F; c


# g& a! H- A/ @& i6 W& r- T


3 v3 O8 P1 C! N

ปิโกะ วิตามิน ปลาวาฬ (?)

& h+ [6 Y( S# ^3 ]2 u7 V
# x+ F$ G2 I  `' Y

Talks สักนิด


. }4 W: e% T( Z: E- h$ V( S


$ N5 q. h4 K! H/ Q3 d' u


# j" d% _. T- V5 h

Hi เขาปันเอง วันนี้ มันว่างเลยทำนิยายต่อ นะ ขี้เกียจพล่าม ไปละ


2 @7 `2 b6 D4 r. {- p7 U+ T& ?( S3 \& n/ c( s

1 J6 w6 o) ~, B4 ~

เกริ่น เรื่องสักนิด

* v9 M: J% ^! @0 Z' w0 g


: j. h9 s* j* e6 ~

' u: }# b2 E! k! h7 N# U% ?

เมื่อ เหล่าเด็กกลุ่มหนึ่ง ที่มีความคลั่ง กับ เหล่านักร้อง นิโกะ นิโกะ มาก เด็กกลุ่มนั้น จึงคิดที่จะ ดั๊บ เพลง โวคาลอยด์ หมู่ หรือ ที่รู้จักในชื่อ Nico nico chorus ซึ่งเริ่มจากการตั้ง ชมรม รวบรวมผู้คนให้มากพอ เพื่อที่จะสามารถ สร้างโปรเจ็ค และ แฟนดั๊บเพลงได้


Question & Answer

5 f# M: u3 {6 C: U) r


( n3 p. I' `+ N2 k9 M2 [4 @

! k% s  S+ p5 G% y$ j5 J8 U

Q1. นิโกะ นิโกะ คือ อะไร??

4 k- S! s/ c0 `/ ?  ?

Ans นิโกะ นิโกะ คือ เว็บ เว็บหนึ่ง มีลักษณะ เหมือนยูทูป แต่คนยุ่น เขาจะ อัพคลิปลงที่นี่ซะส่วนใหญ่

: R6 ]; j8 \, r5 X2 v1 i

Q2. นักร้องนิโกะ มีแต่ร้องเพลงหมู่เหรอ


* I% P  P5 p5 ?3 q0 B8 O

Ans ไม่เสมอไป เพราะนักร้องเดี่ยวๆ ก็มีอยู่ เยอะ เช่น 96เนโกะ อามัทสึกึ มาฟุมาฟุ มี่จัง


8 @! D: w" U6 M* H

Q3. ไม่รู้จัก นิโกะ นิโกะ ต่อได้ไหมอ่า ??

  M, g2 q( }0 I. Y, X* C. k

Ans ต่อได้จ้า


0 l3 o- u! j5 U2 L* W  d' W9 D) D$ v" A& i3 q

( y& N. L" U& L- S, M! [

ใบสมัคร


2 B9 `: E" L' n2 R- o3 V0 _! r) {

ชื่อท่าน :

: p/ q+ u  U: L, `

ชื่อตัวละคร :


2 l# [$ z1 w$ ^7 ~# W0 k

ชื่อเล่นตัวละคร :

# ?! a4 }: T0 @7 L/ j* t# c; [

ชอบนักร้อง นิโกะ นิโกะ คนไหน?? (จะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้):

8 c! q0 A; b& }8 V. ?- m) {

นิสัยตัวละคร :


/ O! G0 c; C2 F. Q* C5 j: x; Y3 N

ตัวละครถนัดทำเสียงแนวไหนมากสุด:


7 x. j8 R5 R5 D, B! S# m, ]6 g" A

ภาพตัวละคร :

4 [. ^6 {/ T. e6 f

ขอบคุณที่สมัครค่ะ:


: l. g( `' b# r. g& Q% ^


$ ]( V5 _8 _; n( w" E% m


ของเรา

. ]! C2 D+ O% e( {6 ]# D" p

7 D4 D' z. h" |. ]- G" U( k

; E3 U1 e1 @2 f: S9 K, t

ใบสมัคร
# T" i, d0 L0 z4 \+ l/ Lชื่อท่าน : ปันๆ
  q; F# X$ b. S( T6 ^3 wชื่อตัวละคร :  มินาโตะ เพียน" A4 ^8 ]# Z! M0 n* k. U
ชื่อเล่นตัวละคร : เพียน& i, j2 k$ ^. L% K- k( S
ชอบนักร้อง นิโกะ นิโกะ คนไหน?? (จะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้): 96neko หนูลอน โซรารุ มาฟุมาฟุ นาโนะ วาลเช่ วอตามิน โคเกย์อินุ
# V8 E/ L: V; a! t8 E7 J1 [นิสัยตัวละคร : บ๊อง นิสัยเหมือนเด็ก ความสามารถพิเศษ คือ สวาปามของกินได้ด้วยความเร็วสูง เกรียu กวนส้นตีu มาก วิ่งไวยังกับลิง ขโมยอาหารได้ด้วยความเร็วสูง จมูกดี เหมือนหมา  รักการนอนหลับ เหมือนแมว ถ้าตื่นเมื่อไหร่ ไฮเปอร์ เมื่อนั้น
5 L/ b' y8 ]6 k7 P# kตัวละครถนัดทำเสียงแนวไหนมากสุด: แอ๊บโมเอะ 9 \' y! O9 \5 r5 x
ภาพตัวละคร :
$ ^9 A7 |5 H1 K$ I' m! [ไม่ต้องสนใจภาษายุ่นน้องเขียนเล่น# Q" W2 t. p- K5 c

+ L: w; V+ @+ L( ~* uขอบคุณที่สมัครค่ะ: -- y( V" x# u6 t& j& j3 u2 E, o
# t8 O" O" F& d# R$ m3 M# g- \* w

$ I1 d$ j' Q5 V3 N2 g9 g# J

! A/ ^9 m( t9 M1 W7 c8 Q2 A


& `, i* o% p1 _

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2013-3-6 22:30 โดย panprecure 5 s- Q; `* s8 [& p" y1 a1 i0 l( ~. C

+ g+ S# X% Z' [, k. `คนที่จองแล้วยัง ไม่ได้มากรอกMali_Hohe
4 z1 \% _2 H5 V! ~
; U( `2 j  P; M: ]' {0 e2 j6 A, k) vnamonly$ S% l  G7 D% e* ]5 d2 x) J6 D; b
: I% B+ X* l! n5 |6 i0 s6 @
  [) f1 U. h' m; W7 _- K
nico nico name list9 ~6 ^# R( G( k2 L: ~( h$ p0 ?! L
Kaonne giton
  K. F8 ^: n% |6 {) D$ @$ \
* _, [+ W  b, v  Q  r# R! R) r7 |Rika Jougasaki, S0 v# K; W! Y) j7 ?6 x) p# I

: q. a- ]9 n# F4 Y0 _% ?Shiratori Bell
0 \! T) T9 W- d, Y) `) B) o5 ^8 l% k" I3 x0 P. c
Isana Rinsoka
/ H; n# e4 B( _" [9 e, S
; F5 i- m; O( z7 @Kisana Yura

TOP

ห้ามใจไม่ได้.....
) F) y' Q' c; a+ d) B5 ^2 k0 i0 l
4 r, O# b- D; N8 jใบสมัคร
% \& ]6 R! J8 ?( X- f; u1 Y! ]ชื่อท่าน : ยูยะ
9 T0 x( e* @7 a0 A' |6 Y% v) Tชื่อตัวละคร : คาองเนะ ไกตน. j# k  Y+ k+ C: O! _! H0 a6 }
ชื่อเล่นตัวละคร : ไกตน , ไกตัน
/ A; H/ k$ _5 r9 i, cชอบนักร้อง นิโกะ นิโกะ คนไหน?? (จะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้): ทุกคนฮะ โดยเฉพาะโซรารุ วาลเช่ คุโระเนโกะ นาโน เนโกะ * L; v, n! _% t( H8 K7 Q
นิสัยตัวละคร : ซึนเดเระ แถเก่งมาก ชอบทำเย็นชากับคนที่เกลียด เกรีย-น ไม่เคะ ไม่ซึน ไม่โชตะ ชอบทานขนมมาก โดยเฉพาะป๊อกกี้และเค้ก
0 {3 T, E# Q  ^4 b6 E& d$ Mตัวละครถนัดทำเสียงแนวไหนมากสุด: ชายเคะ หญิงเมะ หญิงเคะ ( Z  c: _: I7 ^  b
ภาพตัวละคร :+ ]) |( U& q( u1 X! {6 E
ไปขออนุญาตคนๆนั้นมาแล้ว
4 I0 c- K. ^. f. v# `, Rขอบคุณที่สมัครค่ะ:ไม่เป็นไร เต็มใจ ถถถถถถ

TOP

ตอบกลับ 3# Akama_Kano
/ N" R5 P0 \6 E. E2 j4 K/ R# j
: H3 ^* y2 U: v" N% D( K; B$ a4 Lเย้ !! มีคนสมัครแล้วแถม ถาพสามีให้พี่ ถถถ
& t, o8 k( \0 F. B   

TOP

ตอบกลับ  Akama_Kano
6 S( s: B. ^7 e+ K; f' J
( Q8 m0 L8 d9 P" i! Tเย้ !! มีคนสมัครแล้วแถม ถาพสามีให้พี่  ...
4 k! L; @" Q4 hpanprecure โพสต์เมื่อ 2013-3-3 01:37
- W% K& A9 i1 }& R
0 p4 K, Q% j9 {( Z

/ ], K8 c8 o+ K. D) Y   อ้าาาา ฟินครับ ท่านคาโนะ ไดสุกี้

TOP

ตอบกลับ 5# Akama_Kano $ \: l6 W& {* s5 E

' c7 Z& x  ^' |  `% R4 j, m
9 s  ?) {+ t3 K6 u- t1 `   เผยความจริง คือ จับคิโดะกด สินะ # โดนคิโดะตบ

TOP

ตอบกลับ  Akama_Kano , A, Q- x' f4 x4 O. q- L. Q

: J5 R2 F- v& e2 B6 X9 J2 h
. ?; W: h( Y+ E) Y; P   เผยความจริง คือ จับคิโดะกด สินะ # โด ...3 `3 b7 p- t4 N/ t4 d% @% \9 z
panprecure โพสต์เมื่อ 2013-3-3 01:40
' F3 t5 B; ?/ ^! N

  w* t2 I8 T1 p5 _ ชอบอันนี้ //เมินตรงที่ขีดเส้นใต้

TOP

ตอบกลับ 7# Akama_Kano
3 T; G1 E8 r- }3 t1 p9 b8 y2 i1 z9 @7 W4 q
% c; B# q+ U0 o9 o
   โอ้ !! บักชินเอ๋ย เจ้าไปเคียดแค้นอะไรเขาขนาดนั้น หยุดจองเวรจองกรรมเขาเถอะลูก <<< ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา คนใหม่ # ผิด

TOP

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2013-3-7 20:38 โดย Lovebam $ N  ]- W6 x8 v  D  W, R" G
0 m- \5 N% T  [+ V* a. V1 E

# Q9 r" g! N# e. |* _
ใบสมัคร
! a, V& C$ W0 D4 M, W) q( t  Mชื่อท่าน : เฟอร์บี๋
" T2 ?5 Z3 M. G, V1 @4 @9 Tชื่อตัวละคร : โจวงาซากิ ริกะ / Rika Jougasaki- P4 f' k; V5 B# r1 o
ชื่อเล่นตัวละคร : ริกะ / ริกจัง0 ^+ q1 j! Z2 ~+ g8 ]4 Y) Z
ชอบนักร้อง นิโกะ นิโกะ คนไหน?? (จะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้) : ขอไม่ตอบละกัน.. #แถรดด* B9 z1 A- |# b- q! v9 z- I8 H7 Q
นิสัยตัวละคร : ร่าเริง ขี้เล่น รักสนุก ชอบร้องเพลงและเต้น นิสัยเด็ก ไม่รู้จักโต ตัวเล็กที่สุดในกลุ่ม แพ้ไม่เป็น ไม่ยอมคน เชื่อยาก ชอบกินช็อคโกแลต เรียนอยู่ประถม6 แต่อายุ 10 ปี สูง 129 ซม. หัวทึบ เก่งแต่กีฬากับร้องเพลง งานอดิเรกของเธอคือเล่นฟุตบอล ฟังเพลงหรือซ้อมเต้น เปิ่นหน่อยๆ ห้าว ขี้โวยวาย บ้าพลัง เก่งศิลปะการต่อสู้ ความฝันของเธอคือการเป็นไอดอลแต่ก็ทำได้เพียงนั่งดั๊บเพลงกับเพื่อนๆเท่านั้น โกรธง่าย ขี้รำคาญ บ้านรวย..พ่อเป็นนักธุรกิจ แม่เป็นอดีตนักแสดง ทำเธอถูกเลี้ยงดั่งไข่ในหินจนทำให้เธอมีนิสัยเสียบ้าง เรียกแทนตัวเองว่าริกะหรือเค้า เธอมีฉายาว่าโอโจ้ซัง ( Ojosang ) ที่แปลว่า คุณหนู
7 a6 a' \4 m1 U3 z+ E' d0 hตัวละครถนัดทำเสียงแนวไหนมากสุด : เสียงเด็ก..6 ?+ q" f7 Y% p' a! y, G
ภาพตัวละคร :% M% x  g, z/ m8 l) J+ \

* ~& s, @% l- V/ I8 v
7 a7 D; n% B" K. t2 ]$ G  [, v( R9 h. R
ขอบคุณที่สมัครค่ะ : ค่ะะ -7-)/% V' n5 j: h: ~1 u0 `7 x6 b

TOP

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2013-3-3 09:27 โดย pang1100pan00 ' h6 b: i. ?  l4 c' x: \; W  \

( j2 D& {* v; e

ใบสมัคร

ชื่อท่าน : เนเน่

ชื่อตัวละคร : ชิราโทริ เบลล์

ชื่อเล่นตัวละคร : เบลล์

ชอบนักร้อง นิโกะ นิโกะ คนไหน?? (จะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้): ทุกคน = ^ = ll

นิสัยตัวละคร :

เด็กสาวตัวเล็ก เป็นคนเอาแต่ใจ ชอบการเล่นมายากลและฝึกมายากลตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ชอบคิดเข้าข้างตนเอง คิดว่าตนใหญ่เสมอ พูดเองเออเอง ขี้แย กินเก่ง ขี้โมโห ไม่ชอบให้ใครสั่งและขัดใจ อยากได้อะไรก็ต้องได้ ขี้เล่นมาก!!~ ชอบอ้อนคนอื่นไปทั่ว รักศักดิ์ศรีของตนมาก!!~ ชอบหาเรื่องกวนคนอื่นโดยไร้เหตุผล ขี้สงสัย พูดมาก ดื้อรั้น หัวแข็ง  อยู่ไม่สุข คล่องแคล่ว ว่องไว วิ่งได้ตลอดโดยไม่มีเหนื่อย เป็นคนฉลาดเว่อร์!!~ ทันคนไม่ยอมถูกหลอกง่ายๆ เถียงคำไม่ตกฟาก ช่างคิด ช่างทำเห็นอะไรเป็นเรื่องน่าสนุกไปหมด มองโลกในแง่ดี คิดว่าทุกคนโลกใจดี ไม่ค่อยกลัวอะไรง่ายๆ ใจร้อน ชอบเล่นกีฬาและกีฬาทุกประเภท กินเก่ง กินได้ทุกอย่างยกเว้นปลาว่ายทวนนํ้า(ปลา-ร้า) / ของเผ็ดๆ / ผัก และนม  เกลียดการถูกสั่งมากที่สุด ชอบของหวานและตุ๊กตา ชอบประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆเล่น เข้ากับคนอื่นได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดีเว่อร์!!~ เกลียดความพ่ายแพ้ บ้าเกมส์และอนิเมะ ตัวเล็กมากๆทำให้ดูเหมือนอ่อนแอจนถูกแกล้งบางครั้งแต่ก็ถูกเธอเสยคางบวมกลับมาทุกครั้ง เนื่องจากเธอแรงเยอะมาก!!~ กระโดดได้สูงเว่อร์!!~ รักสนุกมาก!!~  เธอกลัวความมืดมาก!!~ ชอบการกินขนมหวานมาก!!~ ตัวเล็กเหมือนตุ๊กตา มุทะลุ ตรงไปตรงมา รู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่างนั้น สามารถสังเกตอารมณ์ต่างๆของเธอได้ง่ายมาก ไม่ยอมคน มักหอบบิ๊ก(สัตว์เลี้ยง)ไปไหนมาไหนด้วยเสมอ ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องความรักสักเท่าไหร่ ไม่ชอบใส่รองเท้ามาก!!~ เวลาเดินอยู่ในสถานีเธอจะเดินเท่าเปล่า แต่ถ้าออกไปข้างนอกบางครั้งก็เท้าเปล่าบางครั้งก็ใส่ถุงเท้า หายากมากที่เธอจะใส่รองเท้า มีคนมาถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนและเธอก็ตอบทุกคนทีมาถามไปว่า "มันเกะกะนี่คะ?" เรียกแทนตนเองว่า "เบลล์" มักพูดลงท้ายด้วย "คะ/ค่ะ" ตลอดเวลา สูงแค่ 132 ซม. บ้านรวยเว่อร์!!~ เลยทำอาหารและงานบ้านไม่เป็นสักอย่าง!!~ เล่นเบสบอลเก่งเว่อร์!!~ มีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวเป็นสุนัขสีขาวพันธ์ปอมเมอเรเนียน ชื่อว่า "บิ๊ก" ที่ตั้งชื่อว่าบิ๊กเนื่องจากมันตัวเล็กมากแต่เบลอยากได้สุนัขตัวใหญ่และสามารถขี่ได้จึงสนองตัณหาของตนด้วยตั้งชื่อสุนัขว่าบิ๊กแทน = = " อายุ 12 ปี

ตัวละครถนัดทำเสียงแนวไหนมากสุด: เสียงโมเอะ

ภาพตัวละคร :

จิ้ม ! จิ้ม ! จิ้ม ! จิ้ม ! จิ้ม ! จิ้ม ! จิ้ม !

ขอบคุณที่สมัครค่ะ: ค่า !!~

# . ติ่งคาเงโร่ว์เหมือนเดิมแล้วค่ะ ฟฟฟ <3

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด