กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ศิลปะ หมายถึง

ศิลปะ หมายถึง

         ศิลปะ หรือ ศิลป์ (สันสกฤต: शिल्प ศิลฺป) ทั่วๆไปแล้วจะหมายถึงการกระทำหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ คำแปลในภาษาอังกฤษที่ตรงที่สุดคือ Art ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์, สุนทรียภาพ, หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ
งานศิลปะ จะรวมถึงชิ้นงานหลายๆชนิดโดยผู้สร้างตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร,สื่ออารมณ์,หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ผู้สร้างงานศิลปะ มักเรียกรวมๆ ว่า ศิลปิน
        ศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรูปแบบต่างๆเช่น งานเขียน บทกวี การเต้นรำ การแสดง ดนตรี งานปฏิมากรรม ภาพวาด-ภาพเขียน การจักสาน หรือ อื่นๆ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วศิลปะจะหมายถึงงานทางทัศนศิลปะพวก ภาพวาด-ภาพเขียน งานประติมากรรม งานแกะสลัก รวมถึง conceptual art และ installation art
ศิลปะ(Art) นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้น และนับว่าเป็นศาสตร์ของนักปราชญ์ที่เป็นที่ชื่นชม

ประเภทของศิลปะ
นักปราชญ์บางท่านแบ่งศิลปะซึ่งเรียกว่า วิจิตรศิลป์ (Fine Art) ออกเป็น 5 ประเภท คือ
1.จิตรกรรม (Painting)
2.ประติมากรรม (Sculpture)
3.สถาปัตยกรรม (Architecture)
4.วรรณกรรม (Literature)
5.คีตกรรม (Music)


   

ขอบใจนะ แต่เรียนป.5 แล้วตอนนี้ป.6ละ

TOP

ขอบใจจ้า ภาพสวยมากเลยอ่ะ(นี่แหละศิลปะ)

TOP

ไม่ค่อยมีคนมา comment เลยอ่ะ

TOP

ขอบใจจ้า

TOP

ขอบใจสำหลับความรู้ต่างๆ(จ่ะ)
หัวใจคือสิ่งเดียว มันคือดอกบัวในนาฬิกาทรายที่โดนผนึกไว้ไม่มีทางจะหลุดออกมา

TOP

ขอบใจจ้า

TOP

ขอบคุณค่า
<จิ้มซิ!

TOP

ภาพสวยจ้า

TOP

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-4-2 19:41 โดย อันนา

ขอบใจจ้า ภาพสวยมากเลย
นี่จ้า รับไวน้าของต้อบแทนเล็กๆๆน้อยๆๆจ้า

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด